Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismy poškození při víceosém cyklickém namáhání

Řešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektu15-08826S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na studium mechanismů únavového poškození u oceli 316L při osovém a torzním namáhání. Vzorky budou cyklovány v proporcionálním režimu a v režimu 90° out-of-phase. Dislokační struktury vytvořené při cyklování budou identifikovány s použitím TEM; důraz bude kladen na popis perzistentních skluzových pásů, v nichž je lokalizovaná plastická deformace. Vývoj povrchového reliéfu bude charakterizován pomocí SEM a AFM. Budou zjištěna místa nukleace únavových trhlin, směr jejich růstu a rychlost růstu. Rychlost růstu bude vztažena k faktoru intenzity napětí na špici trhlin a J-integrálu, který bude vypočítán pomocí FEM. Výsledky budou srovnány se známým cyklickým chováním materiálu při jednoosém zatěžování. Pochopení fyzikálních mechanismů únavového poškození umožní posouzení platnosti existujících modelů pro predikci únavového života při víceosém namáhání.


2019

Polák J., Petráš R.: Cyclic plastic response and damage in superaustenitic steel in high temperature cycling with dwells and in thermomechanical cycling. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 275-280

Babinský T., Polák J.: Effective and internal stresses in 713LC and Rene 41 superalloys using analysis of the hysteresis loop shape. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 523-5282018

Mazánová V., Heczko M., Polák J.: Fatigue crack initiation and growth in 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic steel at a temperature of 700°C. Int. J. Fatigue 114 (2018) 11-21

Mazánová V., Polák J.: Initiation and growth of short fatigue cracks in austenitic Sanicro 25 steel. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 41 (2018) 1529-1545

Spätig P., Heczko M., Kruml T., Seifert H.: Influence of mean stress and light water reactor environment on fatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel. J. Nucl. Mater. 509 (2018) 15-282017

Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

Karol M., Chlupová A., Mazánová V., Kruml T.: Fatigue crack initiation and growth in 316L steel in torsional cyclic loading. Eng. Mech. 23 (2017) 434-437

Mazánová V., Polák J., Škorík V., Kruml T.: Multiaxial elastoplastic cyclic loading of austenitic 316L steel. Frattura ed Integrita Strutturale 11 (2017) 162-169

Mazánová V., Heczko M., Kuběna I., Polák J.: Surface Relief Formation in Relation to the Underlying Dislocation Arrangement. Solid State Phenom. 258 (2017) 526-529

Polák J., Mazánová V., Heczko M., Petráš R., Kuběna I., Casalena L., Man J.: The role of extrusions and intrusions in fatigue crack initiation. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 46-60

Heczko M., Spätig P., Seifert H., Kruml T.: Correlation between Dislocation Structures and Mechanical Fatigue Response of 316L Austenitic Steel Loaded with and without Mean Stress at High Temperature in Air and Water Environment. Solid State Phenom. 258 (2017) 534-537

Mazánová V., Škorík V., Kruml T., Polák J.: Cyclic response and early damage evolution in multiaxial cyclic loading of 316L austenitic steel. Int. J. Fatigue 100 (2017) 466-4762016

Weidner A., Kolmorgen R., Kuběna I., Kulawinski D., Kruml T., Biermann H.: Decomposition and Precipitation Process During Thermo-mechanical Fatigue of Duplex Stainless Steel. Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 2112-2124

Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

Kuběna I., Kruml T., Polák J.: Behaviour of ODS Steels in Cyclic Loading. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 309-313