Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od -196°C až do 350°C

Kontaktní osobaIng. Ivo Šulák, Ph.D.

Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotě 24°C nebo s použitím kryostatu při záporných teplotách až -196°C nebo s použitím environmentální komory v rozsahu od -70°C až do 350°C.

Počítačem řízený únavový zkušební stroj s kapacitou ± 100 kN je vybaven hydraulickým agregátem s klidným chodem (25 l/min) a dvěma servoventily (25 l/min, 38 l/min). Elektronická jednotka se softwarem Teststar, umožňuje provádět zkoušky v uzavřené smyčce v režimu řízené síly nebo deformace. Zkoušky za nízkých teplot (od -196°C) se provádějí za pomocí kryostatu, kdy těleso a prostor okolo něj je ochlazován parami tekutého dusíku. Environmentální komora se dá použít na provádění zkoušek v rozsahu teplot od -70°C až do 350°C. Teplota zkoušky se měří termočlánkem umístěným na těleso a řídí se v rozsahu +- 1°C pomocí regulátoru. Pro upnutí těles různých tvarů a rozměrů je možné využít buď vodou chlazené hydraulické čelisti nebo mechanické čelisti vhodné pro nízké či zvýšené teploty. Měření deformace normální či snížené teploty se provádí pomocí indukčního snímače (extenzometru). Měření deformace za zvýšených teplot se provádí pomocí speciálního kapacitního extenzometru. Aplikace: stanovení únavových charakteristik jako křivky životnosti a křivky zpevnění a změkčení různých typů materiálů určených na aplikace pracující za různých teplot (normálních, snížených či zvýšených). Stroj může být doplněn o mikroskop s dlouhou ohniskovou vzdáleností umožňující pozorování povrchu zkušebních těles v průběhu zatěžování a k monitorování iniciace a šíření únavových trhlin, tj. ke sledování kinetiky únavového poškození.