Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Plazmová depozice, strukturní a termomechanická stabilita environmentálních bariér

Řešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektu15-20991S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na přípravu pokročilých environmentálních bariér provozovaných v prostředí oxidační a korozní atmosféry při spolupůsobení proměnného napětí a vysokých teplot. Na povrch lité niklové superslitiny Inconel 713LC budou plazmou naneseny vazebný metalický povlak CoNiCrAlY a povrchová vrstva environmentální bariéry typu BMAS chránící povrchový systém proti častému poškození vnikem cizího tělesa. Mezi environmentální bariéru a metalický povlak bude alternativně nanesena tepelná bariéra na bázi ZrO2-Y2O3. Ke studiu termomechanické a strukturní stability uvedených systémů byly navrženy náročné experimentální testy (vysokoteplotní expozice, vysokoteplotní nízkocyklová únava, její interakce s creepem a termomechanická únava) a analytické zkoušky (mikrostruktura, chemické a fázového složení), které umožní získat údaje o životnosti těchto komplexních funkčně gradientních systémů v podmínkách velmi blízkých jejich praktickému použití a identifikovat mechanizmy vedoucí k jejich degradaci. Výsledky budou porovnány také s vlastnostmi a chováním materiálu bez povrchové úpravy.


2018

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Jech D., Gejdoš P.: High-Temperature Low Cycle Fatigue Resistance of Inconel 713LC Coated with Novel Thermal Barrier Coating. Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture 1 (2018) 49-56

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Chráska T., Jech D., Gejdoš P.: Low cycle fatigue performance of Ni-based superalloy coated with complex thermal barrier coating. Mater. Character. 139 (2018) 347-3542017

Šulák I., Obrtlík K.: Effect of tensile dwell on high-temperature low-cycle fatigue and fracture behaviour of cast superalloy MAR-M247. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 92-100

Obrtlík K., Čelko L., Chráska T., Šulák I., Gejdoš P.: Effect of alumina-silica-zirconia eutectic ceramic thermal barrier coating on the low cycle fatigue behaviour of cast polycrystalline nickel-based superalloy at 900 C. Surf. Coat. Technol. 318 (2017) 374-381

Čelko L., Jech D., Dvořák J., Šulák I., Klakurková L., Obrtlík K.: Durability of Amorphous and Crystalline BMAS Thermal Barrier Coatings Produced by Plasma Spraying. Solid State Phenom. 258 (2017) 383-386

Čelko L., Jech D., Komarov P., Remešová M., Dvořák K., Šulák I., Smetana B., Obrtlík K.: Failure Mechanism of Yttria Stabilized Zirconia Atmospheric Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings Subjected to Calcia-Magnesia-Alumino-Silicate Environmental Attack. Solid State Phenom. 270 (2017) 39-44

Šulák I., Obrtlík K.: Fatigue Crack Initiation in Nickel-Based Superalloy MAR-M247 at High Temperature. Key Eng. Mater. 754 (2017) 27-30

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Gejdoš P.: Degradation of YSZ/EUCOR TBC Coating System during High Temperature Low Cycle Fatigue Tests. Solid State Phenom. 258 (2017) 420-423

Šulák I., Obrtlík K., Hrbáček K.: Low cycle fatigue behaviour and fatigue crack initiation in MAR-M247 at 700 °c. METAL 2017 Conf. Proc - (2017) 1580-15862016

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: High-temperature low-cycle fatigue behaviour of HIP treated and untreated superalloy MAR-M247. Kovové materiály 54 (2016) 471-481

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: Comparative Study of Microstructure and High Temperature Low Cycle Fatigue Behaviour of Nickel Base Superalloys Inconel 713LC and MAR-M247. Key Eng. Mater. 713 (2016) 86-89

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: High Temperature Low Cycle Fatigue Characteristics of Grit Blasted Polycrystalline Ni-Base Superalloy. Key Eng. Mater. 665 (2016) 73-762015

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Gejdoš P.: Effect of grit blasting surface treatment on high temperature low cycle fatigue life of Inconel 713LC. Multi-scale Design of Advanced Materials, Conf. Proc. - (2015) 139-144