Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zvýšení užitných vlastností kompresorových kol pro pomocné energetické jednotky v leteckých aplikacích

Spoluřešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektuTH02020482
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Předložený projekt je zaměřen na vývoj kompletně nového kompresorového kola s optimalizovanými mechanickými vlastnostmi. Ke splnění tohoto cíle budou učiněny následující kroky. Budou stanoveny základní mechanické vlastnosti, lomové parametry a únavové vlastnosti slitiny hliníku EN AW-2618A-T6 v teplotním rozsahu 21–200 °C. Bude posouzen vliv povrchové úpravy (eloxu) a orientace vláken na mechanické a únavové vlastnosti slitiny a bude posouzen vliv technologie obrábění kompresorových lopatek na jejich únavovou životnost. Na základě výsledků zkoušek budou provedeny numerické výpočty životnosti kompresorového kola a návrh kola bude geometricky optimalizován. Finálně bude podle tohoto návrhu vyroben funkční vzorek kola.


2018

Hojna A., Hadraba H., Di Gabrielle F., Husák R.: Behaviour of pre-stressed T91 and ODS steels exposed to liquid lead-bismuth eutectic. Corros. Sci. 131 (2018) 264-277

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-1192017

Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Hojna A., Gabriele F., Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Rozumová L., Bublíková P., Kalivodová J., Matějíček J.: Fracture behaviour of the 14Cr ODS steel exposed to helium and liquid lead. J. Nucl. Mater. 490 (2017) 143-1542015

Strečková M., Hadraba H., Bureš R., Faberová M., Roupcová P., Kuběna I., Medvecký L., Girman V., Kollar P., Fuzer J., Cizmar E.: Chemical synthesis of nickel ferrite spinel designed as an insulating bilayer coating on ferromagnetic particles. Surf. Coat. Technol. 270 (2015) 66-762014

Hadraba H., Strečková M., Husák R., Roupcová P.: Mechanical alloying of 80Ni-14.7Fe-4.4Mo-0.5Mn-0.3Si soft magnetic material of Permalloy type. Powder Metall. Progr. 14 (2014) 208-214

Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Bureš R., Faberová M., Strečková M.: Preparation of ferritic 17%Cr ODS steel by mechanical alloying from prealloyed steel powder. Powder Metall. Progr. 14 (2014) 222-227