Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek

ŘešitelIng. Jiří Man, Ph.D.
Číslo projektu23-05372S
Interní číslo projektu323020
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2023-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Věda se doposud nedostatečně přiblížila přírodním podmínkám erozního působení vodních kapek s ohledem na jejich teplotu a objemovou hmotnost. Není tak objasněna deformační dominance impaktního tlaku a laterárního proudění. Projekt se proto zabývá základními aspekty odolnosti různých materiálů vystavených vodním kapkám. Jako generátor kapek bude použit ultrazvukový pulzující vodní paprsek, který je schopen generovat měřitelný počet kapek s definovaným objemem, rychlostí, hustotou a teplotou. Pozornost bude zaměřena na hodnocení převládajícího typu poškození erozí - impaktního tlaku následovaného laterálním prouděním. Počáteční stádia poškození včetně mechanismů povrchové a podpovrchové eroze budou studována pomocí moderních mikroskopických technik. Zaměření na tyto problémy pomůže získat základní znalosti, které by potenciálním aplikacím pomohly efektivně snížit problémy spojené s erozivním poškozením materiálů vystavených provozním podmínkám.


2024

Poloprudský J., Gamanov Š., Chlupová A., Klichová D., Nag A., Stolárik G., Hloch S.: Water droplet erosion assessment in the initial stages on AISI 316L using kernel average misorientation. Tribology International 191 (2024) 1091652023

Chlupová A., Hloch S., Nag A., Šulák I., Kruml T.: Effect of pulsating water jet processing on erosion grooves and microstructure in the subsurface layer of 25CrMo4 (EA4T) steel. Wear 524-525 (2023) 204774