Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálů

Řešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektu106/07/1507
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na studium současného působení únavy a creepu – dvou nejdůležitějších degradačních procesů u materiálů strojních částí pracujících za vysokých teplot. Jeho hlavní náplní bude získání poznatků o vlivu creepové deformace na důležité charakteristiky a stádia nízkocyklové únavy moderních niklových superslitin (IN713LC, IN738LC a IN792-5A). Důraz je kladen na vliv prodlev v cyklu na únavovou životnost, napěťovou a deformační odezvu, lokalizaci cyklické deformace a iniciaci únavových trhlin. Bude použita detailní strukturní analýza ke studiu vývoje poškození studovaných superslitin. Řešení projektu prohloubí současné poznání o synergismu únavy a creepu.


2010

Obrtlík K., Juliš M., Man J., Podrábský T., Polák J.: Extrusion and intrusion evolution in cyclically strained cast superalloy Inconel 738LC using confocal laser scanning microscope and AFM. J. Phys.: Conf. Series 240 (2010) 0120542009

Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Polák J., Hrbáček K.: Isothermal fatigue behavior of cast superalloy Inconel 792-5A at 23 and 900 °C. J. Mater. Sci. 44 (2009) 3305-33142008

Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-5842007

Petrenec M., Obrtlík K., Polák J., Man J.: Effect of temperature on the low cycle fatigue of cast Inconel 792-5A. Key Eng. Mater. 345-346 (2007) 383-386