Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Identifikace mechanismů únavového poškození u moderních ocelí vyvíjených pro fúzní a jaderné reaktory

ŘešitelIng. Ivo Kuběna, Ph.D.
Číslo projektu13-28685P
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-01-31 - 2015-01-30

Anotace
Snaha zvýšit účinnost energetických zařízení zvýšením provozní teploty nezbytné potřebuje vývoj nových materiálu, které dlouhodobě odolávají creepu a únavové degradaci při těchto teplotách. V poslední době se do popředí zájmu dostávají oceli, které jsou zpevněny oxidickou disperzí (ODS). Hlavním cílem tohoto projektu je získat nejnovější vyvíjené ODS oceli, vysvětlit vznik povrchového reliéfu těchto materiálu během cyklického zatěžování, určit mechanismus nukleace únavových trhlin a následně změřit kinetiku růstu krátkých únavových trhlin, což umožní predikci únavové životnosti provozovaných komponent. Vznik a vývoj povrchového reliéfu bude studován pomocí pokročilých technik elektronové mikroskopie. Dále budou změřeny základní křivky života a budou studovány změny v mikrostruktuře způsobené cyklickou plastickou deformací. Očekávaným výsledkem projektu je komplexní popis počátečních stádií únavového poškození, která jsou rozhodující pro únavovou odolnost za vysokých teplot. Tato informace v literatuře zatím chybí.


2015

Kuběna I., Polák J., Plocinski T., Hébert C., Škorík V., Kruml T.: Microstructural stability of ODS steels in cyclic loading. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 38 (2015) 936-9472014

Kuběna I., Polák J., Marmy P., Kruml T.: A comparison of microstructure evolution due to fatigue loading in Eurofer 97 and ODS Eurofer steels. Procedia Eng. 74 (2014) 401-404

Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916