Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Petrenec Martin

Ing. Martin Petrenec, Ph.D.

Pozicevědecký pracovník - Dřívější zaměstnanci


ČísloNázev
106/08/1631 Mechanismus cyklické deformace a únavová životnost pokrokových vícefázových materiálů pro vysokoteplotní aplikace
106/05/P521 Dislokační struktura litých superslitin INCONEL cyklicky zatěžovaných při zvýšených teplotách