Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv asymetrie cyklu na růst krátkých únavových trhlin a únavovou životnost pokrokových konstrukčních materiálů

Řešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektu106/01/0376
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2000-12-31 - 2003-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na stadium vlivu kladného středního napětí a střední defoprmace na rozhodující stádia a charakteristiky únavového procesu v pokročilých konstrukčních materiálech (austenitická nerezavějící ocel 316L and litina s kuličkovým grafitem). Hlavní pozornost byla věnována vlivu asymetrie cyklu na mechanizmus a kinetiku šíření krátkých únavových trhlin, na únavovou životnost a lokalizaci plastické deformace v oblasti nízkocyklové únavy a na životnost a mez únavy při vysokocyklovém namáhání.


2005

Polák J., Zezulka P.: Short crack growth and fatigue life in austenitic-ferritic duplex stainless steel. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 28 (2005) 923-9352004

Man J., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and TEM study of cyclic slip localization in fatigued ferritic X10CrAl24 stainless steel. Acta Mater. 52 (2004) 5551-55612003

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Study of surface relief evolution in fatigued 316L austenitic stainless steel by AFM. Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 123-132

Polák J., Man J., Obrtlík K.: AFM evidence of surface relief formation and models of fatigue crack nucleation. Int. J. Fatigue 25 (2003) 1027-1036

Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-13302002

Man J., Obrtlík K., Blochwitz C., Polák J.: Atomic force microscopy of surface relief in individual grains of fatigued 316L austenitic stainless steel. Acta Mater. 50 (2002) 3767-3780