Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Náhlík Luboš

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Místnost416
Telefon+420 532 290 358
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDA-6475-2009
Pozicevedoucí - Oddělení experimentálních studií a modelování struktury, vědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 1994-1999 Magisterské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 1999-2002 Doktorské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a ÚFM AV ČR (školitel prof. Z. Knésl), obor Inženýrská mechanika
 • 2002-2003 Ecole Cetrale de Lille, Lille, Francie
  Roční postdoktorský pobyt, Ústav mechaniky a materiálů
 • 2003-dosud ÚFM AV ČR
  vědecký pracovník, Skupina vysokocyklové únavy
 • 2004-dosud FSI VUT v Brně
  externí spolupráce (přednášková činnost, vedení studentských prací všech stupňů, atd.)
 • 2009 habilitace, FSI VUT v Brně
  docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud ÚFM AV ČR
  vedoucí oddělení a ředitel organizační jednotky CEITEC ÚFM

 • Činnost
  Únava materiálu a životnost, lomová mechanika, obecné singulární koncentrátory napětí, zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika.


  2023

  Trávníček L., Poduška J., Kučera J., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of fatigue performance of polyethylene pipe grades in the form of extruded and compression molded specimens. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 148-153

  Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144982

  Trávníček L., Poduška J., Messiha M., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L., Hutař P.: Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Eng. Fract. Mech. 289 (2023) 109423

  Šmíd M., Koutný D., Neumannová K., Chlup Z., Náhlík L., Jambor M.: Cyclic behaviour and microstructural evolution of metastable austenitic stainless steel 304L produced by laser powder bed fusion. Additive Manufacturing 68 (2023) 103503  2022

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

  Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

  Milovanović A., Poduška J., Trávníček L., Náhlík L., Milošević M., Sedmak A., Berto F.: Side-groove effect on fracture mechanical fatigue testing of PLA material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 847-856

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768

  Urban P., Astacio R., Ternero F., Náhlík L., Cintas J.: Amorphous Phase Formation and Heat Treating Evolution in Mechanically Alloyed Ti-Cu Alloy for Biomedical Applications. Trans. Indian Inst. Metals 75 (2022) 3039-3046  2021

  Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 2530

  Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656  2020

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

  Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

  Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608  2019

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

  Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

  Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

  Frank A., Arbeiter F., Berger I., Hutař P., Náhlík L., Pinter G.: Fracture Mechanics Lifetime Prediction of Polyethylene Pipes. J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 10 (2019) 04018030

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

  Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

  Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

  Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486  2018

  Slávik O., Hutař P., Berer M., Gosch A., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Numerical Modelling of Cylindrical Specimen under Mixed-Mode Loading Conditions. Key Eng. Mater. 774 (2018) 325-330

  Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theor. Appl. Fract. Mech. 93 (2018) 247-262

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-31  2017

  Majer Z., Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Bermejo R.: Study of Influence of Residual Stresses on Crack Propagation in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 178-181

  Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Influence of Extension of Load Spectrum on Estimation of Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. Solid State Phenom. 258 (2017) 607-610

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19

  Štegnerová K., Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: 3D Model of Crack Propagation in Particulate Ceramic Composite Containing Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 103-106

  Štegnerová K., Náhlík L., Bermejo R., Hutař P.: Influence of Particle Attributes on Residual Stresses in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 190-193

  Hutař P., Pokorný P., Poduška J., Fajkoš R., Náhlík L.: Effect of residual stresses on the fatigue lifetime of railway axle. Procedia Struct. Integr. 4 (2017) 42-47

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Sadílek J., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: The effect of residual stress on the process of crack growth rate determination in polymer pipes. Solid State Phenom. 258 (2017) 174-177

  Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Fajkoš R., Matušek P., Hutař P.: Fatigue lifetime estimation of railway axles. Eng. Fail. Anal. 73 (2017) 139-157

  Náhlík L., Majer Z., Štegnerová K., Hutař P.: Lifetime Assessment of Particulate Ceramic Composite with Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 107-110  2016

  Majer Z., Hutař P., Frank A., Ševčík M., Zouhar M., Pinter G., Náhlík L.: Point load effect on the buried polyolefin pipes lifetime. Polymer Engineering & Science 56 (2016) 79-86

  Majer Z., Štegnerová K., Hutař P., Pletz M., Bermejo R., Náhlík L.: Residual Lifetime Determination of Low Temperature Co-Fired Ceramics. Key Eng. Mater. 713 (2016) 266-269

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Náhlík L., Štegnerová K., Máša B., Hutař P.: A failure scenario of ceramic laminates with strong interfaces. Eng. Fract. Mech. 167 (2016) 56-67

  Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theor. Appl. Fract. Mech. 82 (2016) 25-32

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P., Pokorný P., Majer Z.: Influence of Residual Stresses and Particle Properties on Mechanical Response of The Material in Particulate Ceramic Composites. Key Eng. Mater. 713 (2016) 212-215

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of variable stress ratio during train operation on residual fatigue lifetime of railway axles. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Frank A., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Residual stress in polyethylene pipes. Polymer Testing 54 (2016) 288-295

  Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Hutař P.: Influence of Initial Inclined Surface Crack on Estimated Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. J. Multiscale Model. 7 (2016) 1640007

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Description of strengthening mechanism in layered ceramic composites. Key Eng. Mater. 665 (2016) 93-96  2015

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144

  Ševčík M., Arbeiter F., Hutař P., Pinter G., Náhlík L.: The effect of soil load on fracture behaviour of three-layer polymer pipe for non-pressurised applications. Key Eng. Mater. 627 (2015) 197-200

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Estimation of the crack behaviour in the compressive layer of the alumina-zirconia ceramic laminate. Key Eng. Mater. 627 (2015) 41-44

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Eng. 101 (2015) 380-385

  Majer Z., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Point load effect determination for different pressure pipe SDR series. Key Eng. Mater. 627 (2015) 373-376

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values for the crack initiation from the sharp V-notch. Key Eng. Mater. 627 (2015) 165-168

  Mikula J., Hutař P., Nezbedová E., Lach R., Arbeiter F., Ševčík M., Pinter G., Grellmann W., Náhlík L.: On crack propagation in the welded polyolefin pipes with and without the presence of weld beads. Mater. & Design 87 (2015) 95-104

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale 9 (2015) 138-145  2014

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Frank A., Kučera J., Pinter G.: Numerical lifetime prediction of polymer pipes taking into account residual stress. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 169-172

  Majer Z., Pletz M., Krautgasser C., Náhlík L., Hutař P., Bermejo R.: Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites. Procedia Mater. Sci. 3 (2014) 2071-2076

  Náhlík L., Pokorný P., Hutař P., Matušek P.: Fatigue crack propagation in steels for railway axles. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 254-257

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Influence of the Interface and Residual Stresses on the Apparent Fracture Toughness of Layered Ceramic Composites Based on Alumina-Zirconia. Key Eng. Mater. 606 (2014) 209-212

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of different load spectra onresidual fatigue lifetime of railway axle. Procedia Eng. 74 (2014) 313-316

  Majer Z., Marcián P., Náhlík L., Hutař P., Knésl Z.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Propagation Direction. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 445-448

  Hutař P., Ševčík M., Lach R., Knésl Z., Náhlík L., Grellmann W.: A Description of Local Material Properties Close to a Butt Weld. Key Eng. Mater. 586 (2014) 146-149

  Majer Z., Zouhar M., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect II. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 533-536

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Zouhar M., Knésl Z.: Assessment of the stability of a surface crack in laminates. Mech. Comp. Materials 50 (2014) 9-16

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: Residual stress distribution in extruded polypropylene pipes. Polymer Testing 40 (2014) 88-98

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

  Pokorný P., Náhlík L., Ševčík M., Hutař P.: Effects of variable loading on residual fatigue life of the railway wheelset. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 121-124

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Different Crack Propagation Rate Descriptions on the Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles. Key Eng. Mater. 627 (2014) 469-472

  Majer Z., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Paths. Key Eng. Mater. 606 (2014) 261-264

  Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Influence of crack retardation on fatigue crack propagation in steels for railway axles. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 351-356

  Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

  Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

  Ševčík M., Poduška J., Náhlík L., Kučera J., Hutař P.: Inaccuracy in Residual Stress Estimation and Its Influence on the Residual Lifetime of Polymer Pipe. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 165-168  2013

  Nezbedová E., Hutař P., Zouhar M., Knésl Z., Sadílek J., Náhlík L.: The applicability of the Pennsylvania Notch Test for a new generation of PE pipe grades. Polymer Testing 32 (2013) 106-114

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92

  Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Particulate Composite Materials: Numerical Modelling of Cross-linked Polymer Reinforced by Alumina Based Particles. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 421-428

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Majer Z.: Critical value for crack propagation from sharp V-notch. Key Eng. Mater. 572-573 (2013) 177-180

  Hutař P., Zouhar M., Náhlík L., Ševčík M., Máša B.: Multilayer polymer pipes failure assessment based on a fracture mechanics approach. Eng. Fail. Anal. 33 (2013) 151-162

  Hutař P., Ševčík M., Frank A., Náhlík L., Kučera J., Pinter G.: The effect of residual stress on polymer pipe lifetime. Eng. Fract. Mech. 108 (2013) 98-108

  Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: Determination of the effect of interphase on the fracture toughness and stiffness of a particulate polymer composite. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 475-482

  Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Estimation of Apparent Fracture Toughness of Alumina Based Ceramic Laminate. Key Eng. Mater. 592-593 (2013) 405-408

  Zouhar M., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 177-180  2012

  Náhlík L., Hutař P., Dušková M., Dušek K., Máša B.: Estimation of the macroscopic stress-strain curve of a particulate composite with crosslinked polymer matrix. Mech. Comp. Materials 47 (2012) 627-634

  Hutař P., Zouhar M., Nezbedová E., Sadílek J., Žídek J., Náhlík L., Knésl Z.: Constraint effect on the slow crack growth in polyethylene. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 118-126

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack propagation in a welded polyolefin pipe. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 148-157

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Knésl Z.: Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 178-181

  Ševčík M., Hutař P., Zouhar M., Náhlík L.: Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness. Int. J. Fatigue 39 (2012) 75-80

  Majer Z., Náhlík L., Hutař P.: The Estimation of Micro-crack Behavior in Polymer Particulate Composite with Soft Interphase. Adv. Mater. Res. 482-484 (2012) 1660-1663

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Knésl Z.: The effect of critical distance in stability condition for the crack at the interface between two materials. Eng. Mech. 19 (2012) 155-164

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Basic modes of crack propagation through an interface in polymer layered structure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 162-165

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack growth modeling in a specimen with polymer weld. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 158-161

  Ševčík M., Hutař P., Knésl Z., Náhlík L., Zouhar M.: Estimation of the critical configuration of a crack arrested at the interface between two materials. Comp. Mater. Sci. 64 (2012) 225-228  2011

  Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Numerical Modeling of Macroscopic Behavior of Particulate Composite with Crosslinked Polymer Matrix. Key Eng. Mater. 465 (2011) 129-132

  Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328

  Zouhar M., Vallet L., Hutař P., Náhlík L.: Life time estimation of the multilayer plastic pipes. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 33-36

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 203-210

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L.: Crack Behavior in a Welded Polyolefin Pipe. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 263-270

  Náhlík L., Šestáková L., Hutař P., Knésl Z.: Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 445-448

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Pinter G., Frank A., Mitev I.: A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes. Eng. Fract. Mech. 78 (2011) 3049-3058

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Damage of multilayer polymer materials under creep loading. Key Eng. Mater. 465 (2011) 153-156

  Ševčík M., Knésl Z., Hutař P., Náhlík L.: The Effect of Polymer Pipe Weld Geometry on Creep Lifetime. Key Eng. Mater. 465 (2011) 175-178


  ČísloNázev
  TN02000018 Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ
  CK03000060 Pokročilá metodika návrhu železničních náprav pro bezpečný a ekonomický provoz
  FW03010504 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016933 Mezinárodní mobilita pracovníků ÚFM
  FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)
  H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing
  LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
  TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ
  FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008056 Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM
  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823 Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra)
  LQ1601 CEITEC 2020
  LM2015069 Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů - IPMINFRA
  GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů
  CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů
  CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů
  CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace
  CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery
  CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC – Středoevropský technologický institut
  106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.
  KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech
  106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin