Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuKJB200410803
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Moderní materiály jako vláknové nebo částicově zpevněné kompozity, kov-keramická rozhraní, vrstevnaté kompozity, materiálové spoje, ochranné vrstvy apod. jsou často používány v inženýrských aplikacích. Jejich únavové chování je silně ovlivněno existencí materiálového rozhraní. Návrh zmíněných materiálů a součástí proto vyžaduje lepší porozumění i mechanismům jejich porušování. V rámci navrhovaného projektu budou obecně zkoumány podmínky porušení konstrukcí s materiálovým rozhraním (vrstevnaté a částicové kompozity). Důraz bude kladen na lomové charakteristiky trhlin šířících se v okolí bi-materiálového rozhraní. Na řešení zmíněných problémů bude použita zobecněná forma lineární elastické lomové mechaniky. Výsledky analytického a numerického řešení budou využity pro doporučení pro návrh nových materiálů vyznačujících se lepším odporem vůči šíření únavových trhlin a pro návrh nových konstrukcí obsahující materiálová rozhraní.


2011

Náhlík L., Šestáková L., Hutař P., Knésl Z.: Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 445-448