Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Náhlík Luboš

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Místnost106
Telefon+420 532 290 358
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDA-6475-2009
Pozicevedoucí - Oddělení experimentálních studií a modelování struktury, vědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 1994-1999 Magisterské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 1999-2002 Doktorské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a ÚFM AV ČR (školitel prof. Z. Knésl), obor Inženýrská mechanika
 • 2002-2003 Ecole Cetrale de Lille, Lille, Francie
  Roční postdoktorský pobyt, Ústav mechaniky a materiálů
 • 2003-dosud ÚFM AV ČR
  vědecký pracovník, Skupina vysokocyklové únavy
 • 2004-dosud FSI VUT v Brně
  externí spolupráce (přednášková činnost, vedení studentských prací všech stupňů, atd.)
 • 2009 habilitace, FSI VUT v Brně
  docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud ÚFM AV ČR
  vedoucí oddělení a ředitel organizační jednotky CEITEC ÚFM

 • Činnost
  Únava materiálu a životnost, lomová mechanika, obecné singulární koncentrátory napětí, zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika.


  2022

  Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

  Urban P., Astacio R., Ternero F., Náhlík L., Cintas J.: Amorphous Phase Formation and Heat Treating Evolution in Mechanically Alloyed Ti-Cu Alloy for Biomedical Applications. Trans. Indian Inst. Metals 75 (2022) 3039-3046

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768  2021

  Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 2530

  Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656  2020

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

  Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

  Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608  2019

  Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

  Frank A., Arbeiter F., Berger I., Hutař P., Náhlík L., Pinter G.: Fracture Mechanics Lifetime Prediction of Polyethylene Pipes. J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 10 (2019) 04018030

  Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

  Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

  Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

  Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

  Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146  2018

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-31

  Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336

  Slávik O., Hutař P., Berer M., Gosch A., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Numerical Modelling of Cylindrical Specimen under Mixed-Mode Loading Conditions. Key Eng. Mater. 774 (2018) 325-330

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theor. Appl. Fract. Mech. 93 (2018) 247-262  2017

  Štegnerová K., Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: 3D Model of Crack Propagation in Particulate Ceramic Composite Containing Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 103-106

  Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Influence of Extension of Load Spectrum on Estimation of Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. Solid State Phenom. 258 (2017) 607-610

  Hutař P., Pokorný P., Poduška J., Fajkoš R., Náhlík L.: Effect of residual stresses on the fatigue lifetime of railway axle. Procedia Struct. Integr. 4 (2017) 42-47

  Náhlík L., Majer Z., Štegnerová K., Hutař P.: Lifetime Assessment of Particulate Ceramic Composite with Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 107-110

  Štegnerová K., Náhlík L., Bermejo R., Hutař P.: Influence of Particle Attributes on Residual Stresses in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 190-193

  Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Fajkoš R., Matušek P., Hutař P.: Fatigue lifetime estimation of railway axles. Eng. Fail. Anal. 73 (2017) 139-157

  Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19

  Majer Z., Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Bermejo R.: Study of Influence of Residual Stresses on Crack Propagation in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 178-181

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Sadílek J., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: The effect of residual stress on the process of crack growth rate determination in polymer pipes. Solid State Phenom. 258 (2017) 174-177

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215  2016

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Description of strengthening mechanism in layered ceramic composites. Key Eng. Mater. 665 (2016) 93-96

  Majer Z., Hutař P., Frank A., Ševčík M., Zouhar M., Pinter G., Náhlík L.: Point load effect on the buried polyolefin pipes lifetime. Polymer Engineering & Science 56 (2016) 79-86

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of variable stress ratio during train operation on residual fatigue lifetime of railway axles. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592

  Náhlík L., Štegnerová K., Máša B., Hutař P.: A failure scenario of ceramic laminates with strong interfaces. Eng. Fract. Mech. 167 (2016) 56-67

  Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Hutař P.: Influence of Initial Inclined Surface Crack on Estimated Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. J. Multiscale Model. 7 (2016) 1640007

  Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theor. Appl. Fract. Mech. 82 (2016) 25-32

  Majer Z., Štegnerová K., Hutař P., Pletz M., Bermejo R., Náhlík L.: Residual Lifetime Determination of Low Temperature Co-Fired Ceramics. Key Eng. Mater. 713 (2016) 266-269

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Frank A., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Residual stress in polyethylene pipes. Polymer Testing 54 (2016) 288-295

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P., Pokorný P., Majer Z.: Influence of Residual Stresses and Particle Properties on Mechanical Response of The Material in Particulate Ceramic Composites. Key Eng. Mater. 713 (2016) 212-215

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016  2015

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Eng. 101 (2015) 380-385

  Ševčík M., Arbeiter F., Hutař P., Pinter G., Náhlík L.: The effect of soil load on fracture behaviour of three-layer polymer pipe for non-pressurised applications. Key Eng. Mater. 627 (2015) 197-200

  Mikula J., Hutař P., Nezbedová E., Lach R., Arbeiter F., Ševčík M., Pinter G., Grellmann W., Náhlík L.: On crack propagation in the welded polyolefin pipes with and without the presence of weld beads. Mater. & Design 87 (2015) 95-104

  Majer Z., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Point load effect determination for different pressure pipe SDR series. Key Eng. Mater. 627 (2015) 373-376

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Estimation of the crack behaviour in the compressive layer of the alumina-zirconia ceramic laminate. Key Eng. Mater. 627 (2015) 41-44

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale 9 (2015) 138-145

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144

  Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values for the crack initiation from the sharp V-notch. Key Eng. Mater. 627 (2015) 165-168  2014

  Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

  Majer Z., Zouhar M., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect II. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 533-536

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: Residual stress distribution in extruded polypropylene pipes. Polymer Testing 40 (2014) 88-98

  Majer Z., Pletz M., Krautgasser C., Náhlík L., Hutař P., Bermejo R.: Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites. Procedia Mater. Sci. 3 (2014) 2071-2076

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Influence of the Interface and Residual Stresses on the Apparent Fracture Toughness of Layered Ceramic Composites Based on Alumina-Zirconia. Key Eng. Mater. 606 (2014) 209-212

  Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Influence of crack retardation on fatigue crack propagation in steels for railway axles. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 351-356

  Hutař P., Ševčík M., Lach R., Knésl Z., Náhlík L., Grellmann W.: A Description of Local Material Properties Close to a Butt Weld. Key Eng. Mater. 586 (2014) 146-149

  Ševčík M., Poduška J., Náhlík L., Kučera J., Hutař P.: Inaccuracy in Residual Stress Estimation and Its Influence on the Residual Lifetime of Polymer Pipe. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 165-168

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Different Crack Propagation Rate Descriptions on the Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles. Key Eng. Mater. 627 (2014) 469-472

  Náhlík L., Pokorný P., Hutař P., Matušek P.: Fatigue crack propagation in steels for railway axles. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 254-257

  Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of different load spectra onresidual fatigue lifetime of railway axle. Procedia Eng. 74 (2014) 313-316

  Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Zouhar M., Knésl Z.: Assessment of the stability of a surface crack in laminates. Mech. Comp. Materials 50 (2014) 9-16

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Frank A., Kučera J., Pinter G.: Numerical lifetime prediction of polymer pipes taking into account residual stress. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 169-172

  Pokorný P., Náhlík L., Ševčík M., Hutař P.: Effects of variable loading on residual fatigue life of the railway wheelset. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 121-124

  Majer Z., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Paths. Key Eng. Mater. 606 (2014) 261-264

  Majer Z., Marcián P., Náhlík L., Hutař P., Knésl Z.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Propagation Direction. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 445-448  2013

  Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Particulate Composite Materials: Numerical Modelling of Cross-linked Polymer Reinforced by Alumina Based Particles. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 421-428

  Zouhar M., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 177-180

  Hutař P., Ševčík M., Frank A., Náhlík L., Kučera J., Pinter G.: The effect of residual stress on polymer pipe lifetime. Eng. Fract. Mech. 108 (2013) 98-108

  Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: Determination of the effect of interphase on the fracture toughness and stiffness of a particulate polymer composite. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 475-482

  Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Majer Z.: Critical value for crack propagation from sharp V-notch. Key Eng. Mater. 572-573 (2013) 177-180

  Nezbedová E., Hutař P., Zouhar M., Knésl Z., Sadílek J., Náhlík L.: The applicability of the Pennsylvania Notch Test for a new generation of PE pipe grades. Polymer Testing 32 (2013) 106-114

  Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Estimation of Apparent Fracture Toughness of Alumina Based Ceramic Laminate. Key Eng. Mater. 592-593 (2013) 405-408

  Hutař P., Zouhar M., Náhlík L., Ševčík M., Máša B.: Multilayer polymer pipes failure assessment based on a fracture mechanics approach. Eng. Fail. Anal. 33 (2013) 151-162

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92  2012

  Náhlík L., Hutař P., Dušková M., Dušek K., Máša B.: Estimation of the macroscopic stress-strain curve of a particulate composite with crosslinked polymer matrix. Mech. Comp. Materials 47 (2012) 627-634

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Basic modes of crack propagation through an interface in polymer layered structure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 162-165

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Knésl Z.: Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 178-181

  Majer Z., Náhlík L., Hutař P.: The Estimation of Micro-crack Behavior in Polymer Particulate Composite with Soft Interphase. Adv. Mater. Res. 482-484 (2012) 1660-1663

  Hutař P., Zouhar M., Nezbedová E., Sadílek J., Žídek J., Náhlík L., Knésl Z.: Constraint effect on the slow crack growth in polyethylene. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 118-126

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack growth modeling in a specimen with polymer weld. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 158-161

  Ševčík M., Hutař P., Zouhar M., Náhlík L.: Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness. Int. J. Fatigue 39 (2012) 75-80

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Knésl Z.: The effect of critical distance in stability condition for the crack at the interface between two materials. Eng. Mech. 19 (2012) 155-164

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack propagation in a welded polyolefin pipe. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 148-157

  Ševčík M., Hutař P., Knésl Z., Náhlík L., Zouhar M.: Estimation of the critical configuration of a crack arrested at the interface between two materials. Comp. Mater. Sci. 64 (2012) 225-228  2011

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Damage of multilayer polymer materials under creep loading. Key Eng. Mater. 465 (2011) 153-156

  Ševčík M., Hutař P., Náhlík L.: Crack Behavior in a Welded Polyolefin Pipe. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 263-270

  Náhlík L., Šestáková L., Hutař P., Knésl Z.: Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 445-448

  Zouhar M., Vallet L., Hutař P., Náhlík L.: Life time estimation of the multilayer plastic pipes. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 33-36

  Ševčík M., Knésl Z., Hutař P., Náhlík L.: The Effect of Polymer Pipe Weld Geometry on Creep Lifetime. Key Eng. Mater. 465 (2011) 175-178

  Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Numerical Modeling of Macroscopic Behavior of Particulate Composite with Crosslinked Polymer Matrix. Key Eng. Mater. 465 (2011) 129-132

  Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Pinter G., Frank A., Mitev I.: A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes. Eng. Fract. Mech. 78 (2011) 3049-3058

  Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 203-210

  Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

  Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328


  ČísloNázev
  CK03000060 Pokročilá metodika návrhu železničních náprav pro bezpečný a ekonomický provoz
  FW03010504 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016933 Mezinárodní mobilita pracovníků ÚFM
  FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)
  H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing
  LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
  TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ
  FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí
  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008056 Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM
  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823 Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra)
  LQ1601 CEITEC 2020
  LM2015069 Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů - IPMINFRA
  GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů
  CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů
  CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů
  CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace
  CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery
  CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC – Středoevropský technologický institut
  106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.
  KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech
  106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin