Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Náhlík Luboš

prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Místnost416
Telefon+420 532 290 358
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDA-6475-2009
Pozicevedoucí - Oddělení experimentálních studií a modelování struktury, vědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
  • 1994-1999 Magisterské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
  • 1999-2002 Doktorské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a ÚFM AV ČR (školitel prof. Z. Knésl), obor Inženýrská mechanika
  • 2002-2003 Ecole Cetrale de Lille, Lille, Francie Roční postdoktorský pobyt, Ústav mechaniky a materiálů
  • 2003-dosud ÚFM AV ČR vědecký pracovník, Skupina vysokocyklové únavy
  • 2004-dosud FSI VUT v Brně externí spolupráce (přednášková činnost, vedení studentských prací všech stupňů, atd.)
  • 2009 habilitace, FSI VUT v Brně docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
  • 2010-dosud ÚFM AV ČR vedoucí oddělení a ředitel organizační jednotky CEITEC ÚFM

Činnost
Únava materiálu a životnost, lomová mechanika, obecné singulární koncentrátory napětí, zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika.


2024

Kubíček R., Vojtek T., Jambor M., Pokorný P., Náhlík L., Pokluda J., Hutař P.: Solution to the problem of low sensitivity of crack closure models to material properties. Theor. Appl. Fract. Mech. 130 (2024) 1042432023

Trávníček L., Poduška J., Messiha M., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L., Hutař P.: Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Eng. Fract. Mech. 289 (2023) 109423

Šmíd M., Koutný D., Neumannová K., Chlup Z., Náhlík L., Jambor M.: Cyclic behaviour and microstructural evolution of metastable austenitic stainless steel 304L produced by laser powder bed fusion. Additive Manufacturing 68 (2023) 103503

Trávníček L., Poduška J., Kučera J., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of fatigue performance of polyethylene pipe grades in the form of extruded and compression molded specimens. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 148-153

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 1449822022

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

Milovanović A., Poduška J., Trávníček L., Náhlík L., Milošević M., Sedmak A., Berto F.: Side-groove effect on fracture mechanical fatigue testing of PLA material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 847-856

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768

Urban P., Astacio R., Ternero F., Náhlík L., Cintas J.: Amorphous Phase Formation and Heat Treating Evolution in Mechanically Alloyed Ti-Cu Alloy for Biomedical Applications. Trans. Indian Inst. Metals 75 (2022) 3039-30462021

Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 25302020

Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 1027322019

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

Frank A., Arbeiter F., Berger I., Hutař P., Náhlík L., Pinter G.: Fracture Mechanics Lifetime Prediction of Polyethylene Pipes. J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 10 (2019) 040180302018

Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-31

Slávik O., Hutař P., Berer M., Gosch A., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Numerical Modelling of Cylindrical Specimen under Mixed-Mode Loading Conditions. Key Eng. Mater. 774 (2018) 325-330

Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theor. Appl. Fract. Mech. 93 (2018) 247-2622017

Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Fajkoš R., Matušek P., Hutař P.: Fatigue lifetime estimation of railway axles. Eng. Fail. Anal. 73 (2017) 139-157

Náhlík L., Majer Z., Štegnerová K., Hutař P.: Lifetime Assessment of Particulate Ceramic Composite with Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 107-110

Majer Z., Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Bermejo R.: Study of Influence of Residual Stresses on Crack Propagation in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 178-181

Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Influence of Extension of Load Spectrum on Estimation of Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. Solid State Phenom. 258 (2017) 607-610

Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19

Štegnerová K., Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: 3D Model of Crack Propagation in Particulate Ceramic Composite Containing Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 103-106

Štegnerová K., Náhlík L., Bermejo R., Hutař P.: Influence of Particle Attributes on Residual Stresses in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 190-193

Hutař P., Pokorný P., Poduška J., Fajkoš R., Náhlík L.: Effect of residual stresses on the fatigue lifetime of railway axle. Procedia Struct. Integr. 4 (2017) 42-47

Poduška J., Hutař P., Kučera J., Sadílek J., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: The effect of residual stress on the process of crack growth rate determination in polymer pipes. Solid State Phenom. 258 (2017) 174-1772016

Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theor. Appl. Fract. Mech. 82 (2016) 25-32

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P., Pokorný P., Majer Z.: Influence of Residual Stresses and Particle Properties on Mechanical Response of The Material in Particulate Ceramic Composites. Key Eng. Mater. 713 (2016) 212-215

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of variable stress ratio during train operation on residual fatigue lifetime of railway axles. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592

Poduška J., Hutař P., Kučera J., Frank A., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Residual stress in polyethylene pipes. Polymer Testing 54 (2016) 288-295

Náhlík L., Pokorný P., Ševčík M., Hutař P.: Influence of Initial Inclined Surface Crack on Estimated Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. J. Multiscale Model. 7 (2016) 1640007

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Description of strengthening mechanism in layered ceramic composites. Key Eng. Mater. 665 (2016) 93-96

Majer Z., Hutař P., Frank A., Ševčík M., Zouhar M., Pinter G., Náhlík L.: Point load effect on the buried polyolefin pipes lifetime. Polymer Engineering & Science 56 (2016) 79-86

Majer Z., Štegnerová K., Hutař P., Pletz M., Bermejo R., Náhlík L.: Residual Lifetime Determination of Low Temperature Co-Fired Ceramics. Key Eng. Mater. 713 (2016) 266-269

Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

Náhlík L., Štegnerová K., Máša B., Hutař P.: A failure scenario of ceramic laminates with strong interfaces. Eng. Fract. Mech. 167 (2016) 56-672015

Majer Z., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Point load effect determination for different pressure pipe SDR series. Key Eng. Mater. 627 (2015) 373-376

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values for the crack initiation from the sharp V-notch. Key Eng. Mater. 627 (2015) 165-168

Mikula J., Hutař P., Nezbedová E., Lach R., Arbeiter F., Ševčík M., Pinter G., Grellmann W., Náhlík L.: On crack propagation in the welded polyolefin pipes with and without the presence of weld beads. Mater. & Design 87 (2015) 95-104

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale 9 (2015) 138-145

Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144

Ševčík M., Arbeiter F., Hutař P., Pinter G., Náhlík L.: The effect of soil load on fracture behaviour of three-layer polymer pipe for non-pressurised applications. Key Eng. Mater. 627 (2015) 197-200

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Estimation of the crack behaviour in the compressive layer of the alumina-zirconia ceramic laminate. Key Eng. Mater. 627 (2015) 41-44

Majer Z., Náhlík L., Malíková (Šestáková) L.: Particulate composite damage: The influence of particle shape on crack path. Key Eng. Mater. 662 (2015) 77-80

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Eng. 101 (2015) 380-3852014

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Different Crack Propagation Rate Descriptions on the Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles. Key Eng. Mater. 627 (2014) 469-472

Majer Z., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Paths. Key Eng. Mater. 606 (2014) 261-264

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Influence of crack retardation on fatigue crack propagation in steels for railway axles. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 351-356

Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

Ševčík M., Poduška J., Náhlík L., Kučera J., Hutař P.: Inaccuracy in Residual Stress Estimation and Its Influence on the Residual Lifetime of Polymer Pipe. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 165-168

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Frank A., Kučera J., Pinter G.: Numerical lifetime prediction of polymer pipes taking into account residual stress. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 169-172

Majer Z., Pletz M., Krautgasser C., Náhlík L., Hutař P., Bermejo R.: Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites. Procedia Mater. Sci. 3 (2014) 2071-2076

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P., Matušek P.: Fatigue crack propagation in steels for railway axles. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 254-257

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Influence of the Interface and Residual Stresses on the Apparent Fracture Toughness of Layered Ceramic Composites Based on Alumina-Zirconia. Key Eng. Mater. 606 (2014) 209-212

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of different load spectra onresidual fatigue lifetime of railway axle. Procedia Eng. 74 (2014) 313-316

Majer Z., Marcián P., Náhlík L., Hutař P., Knésl Z.: Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Propagation Direction. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 445-448

Hutař P., Ševčík M., Lach R., Knésl Z., Náhlík L., Grellmann W.: A Description of Local Material Properties Close to a Butt Weld. Key Eng. Mater. 586 (2014) 146-149

Majer Z., Zouhar M., Ševčík M., Náhlík L., Hutař P.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect II. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 533-536

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Zouhar M., Knésl Z.: Assessment of the stability of a surface crack in laminates. Mech. Comp. Materials 50 (2014) 9-16

Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: Residual stress distribution in extruded polypropylene pipes. Polymer Testing 40 (2014) 88-98

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

Pokorný P., Náhlík L., Ševčík M., Hutař P.: Effects of variable loading on residual fatigue life of the railway wheelset. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 121-1242013

Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: Determination of the effect of interphase on the fracture toughness and stiffness of a particulate polymer composite. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 475-482

Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Estimation of Apparent Fracture Toughness of Alumina Based Ceramic Laminate. Key Eng. Mater. 592-593 (2013) 405-408

Zouhar M., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 177-180

Nezbedová E., Hutař P., Zouhar M., Knésl Z., Sadílek J., Náhlík L.: The applicability of the Pennsylvania Notch Test for a new generation of PE pipe grades. Polymer Testing 32 (2013) 106-114

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92

Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Particulate Composite Materials: Numerical Modelling of Cross-linked Polymer Reinforced by Alumina Based Particles. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 421-428

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Majer Z.: Critical value for crack propagation from sharp V-notch. Key Eng. Mater. 572-573 (2013) 177-180

Hutař P., Zouhar M., Náhlík L., Ševčík M., Máša B.: Multilayer polymer pipes failure assessment based on a fracture mechanics approach. Eng. Fail. Anal. 33 (2013) 151-162

Hutař P., Ševčík M., Frank A., Náhlík L., Kučera J., Pinter G.: The effect of residual stress on polymer pipe lifetime. Eng. Fract. Mech. 108 (2013) 98-1082012

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Basic modes of crack propagation through an interface in polymer layered structure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 162-165

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack growth modeling in a specimen with polymer weld. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 158-161

Ševčík M., Hutař P., Knésl Z., Náhlík L., Zouhar M.: Estimation of the critical configuration of a crack arrested at the interface between two materials. Comp. Mater. Sci. 64 (2012) 225-228

Náhlík L., Hutař P., Dušková M., Dušek K., Máša B.: Estimation of the macroscopic stress-strain curve of a particulate composite with crosslinked polymer matrix. Mech. Comp. Materials 47 (2012) 627-634

Hutař P., Zouhar M., Nezbedová E., Sadílek J., Žídek J., Náhlík L., Knésl Z.: Constraint effect on the slow crack growth in polyethylene. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 118-126

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack propagation in a welded polyolefin pipe. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 148-157

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Knésl Z.: Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 178-181

Ševčík M., Hutař P., Zouhar M., Náhlík L.: Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness. Int. J. Fatigue 39 (2012) 75-80

Majer Z., Náhlík L., Hutař P.: The Estimation of Micro-crack Behavior in Polymer Particulate Composite with Soft Interphase. Adv. Mater. Res. 482-484 (2012) 1660-1663

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Knésl Z.: The effect of critical distance in stability condition for the crack at the interface between two materials. Eng. Mech. 19 (2012) 155-1642011

Náhlík L., Šestáková L., Hutař P., Knésl Z.: Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 445-448

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Pinter G., Frank A., Mitev I.: A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes. Eng. Fract. Mech. 78 (2011) 3049-3058

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Damage of multilayer polymer materials under creep loading. Key Eng. Mater. 465 (2011) 153-156

Ševčík M., Knésl Z., Hutař P., Náhlík L.: The Effect of Polymer Pipe Weld Geometry on Creep Lifetime. Key Eng. Mater. 465 (2011) 175-178

Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Numerical Modeling of Macroscopic Behavior of Particulate Composite with Crosslinked Polymer Matrix. Key Eng. Mater. 465 (2011) 129-132

Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328

Zouhar M., Vallet L., Hutař P., Náhlík L.: Life time estimation of the multilayer plastic pipes. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 33-36

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 203-210

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L.: Crack Behavior in a Welded Polyolefin Pipe. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 263-270


ČísloNázev
TN02000018 Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ
CK03000060 Pokročilá metodika návrhu železničních náprav pro bezpečný a ekonomický provoz
FW03010504 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016933 Mezinárodní mobilita pracovníků ÚFM
FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)
H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing
LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ
FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008056 Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823 Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra)
LQ1601 CEITEC 2020
LM2015069 Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů - IPMINFRA
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů
CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů
CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů
CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace
CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery
CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC – Středoevropský technologický institut
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálech
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin