Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.1.07/2.3.00/20.0214
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Cílem projektu je vytvoření špičkového mezinárodního týmu, který se zaměří na víceúrovňové studium fyzikálních a mechanických procesů probíhajících v materiálech. Výzkum bude probíhat od úrovně nanometrů, kde přispěje k pochopení některých unikátních procesů, jako např. vysokoteplotní supravodivosti, (anti-)feromagnetismus nebo kolosální magnetorezistence, až po přípravu nových pokročilých polovodičů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti IT. Nový tým bude využívat špičkového přístrojového vybavení Ústavu fyziky materiálů AV ČR a zároveň se podílet na budování Středoevropského centra excelence CEITEC.


2017

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-1092016

Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theor. Appl. Fract. Mech. 82 (2016) 25-322015

Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Eng. 101 (2015) 380-385

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Gejdoš P.: Effect of grit blasting surface treatment on high temperature low cycle fatigue life of Inconel 713LC. Multi-scale Design of Advanced Materials, Conf. Proc. - (2015) 139-144

Fikar J., Gröger R.: Interactions of prismatic dislocation loops with free surfaces in thin foils of body-centered cubic iron. Acta Mater. 99 (2015) 392-401

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics: Influence of Segment Mobility on Critical Shear Stress. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 654-656

Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-322014

Maniadis P., Tsimpanogiannis I., Kober E., Lookman T.: Morphology of diblock copolymers in porous media. Mol. Phys. 112 (2014) 2297-2309

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Influence of the Interface and Residual Stresses on the Apparent Fracture Toughness of Layered Ceramic Composites Based on Alumina-Zirconia. Key Eng. Mater. 606 (2014) 209-212

Fernández-Canteli A., Castanón L., Nieto B., Lozano M., Holušová T., Seitl S.: Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 383-393

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation dynamics applied to a motion of low-angle tilt boundaries. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 87-91

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P., Matušek P.: Fatigue crack propagation in steels for railway axles. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 254-257

Šmíd M., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: High cycle fatigue of nickel-based superalloy MAR-M 247 at high temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 329-332

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Influence of crack retardation on fatigue crack propagation in steels for railway axles. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 351-356

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

Šmíd M., Obrtlík K.: Surface relief evolution in IN792-5A nickel base superalloy under high temperature fatigue straining with hold times. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 429-4322013

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Majer Z.: Critical value for crack propagation from sharp V-notch. Key Eng. Mater. 572-573 (2013) 177-180

Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Estimation of Apparent Fracture Toughness of Alumina Based Ceramic Laminate. Key Eng. Mater. 592-593 (2013) 405-408