Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Projects > Human Resources Developments in the research of physical and material properties of emerging, newly developed and applied engineering materials

Human Resources Developments in the research of physical and material properties of emerging, newly developed and applied engineering materials

Investigatorprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Number of ProjectCZ.1.07/2.3.00/20.0214
AgencyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Duration2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Cílem projektu je vytvoření špičkového mezinárodního týmu, který se zaměří na víceúrovňové studium fyzikálních a mechanických procesů probíhajících v materiálech. Výzkum bude probíhat od úrovně nanometrů, kde přispěje k pochopení některých unikátních procesů, jako např. vysokoteplotní supravodivosti, (anti-)feromagnetismus nebo kolosální magnetorezistence, až po přípravu nových pokročilých polovodičů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti IT. Nový tým bude využívat špičkového přístrojového vybavení Ústavu fyziky materiálů AV ČR a zároveň se podílet na budování Středoevropského centra excelence CEITEC.


2017

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-232016

Pokorný P., Hutař P., Náhlík L.: Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theor. Appl. Fract. Mech. 82 (2016) 25-322015

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics: Influence of Segment Mobility on Critical Shear Stress. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 654-656

Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-32

Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Eng. 101 (2015) 380-385

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Gejdoš P.: Effect of grit blasting surface treatment on high temperature low cycle fatigue life of Inconel 713LC. Multi-scale Design of Advanced Materials, Conf. Proc. - (2015) 139-144

Fikar J., Gröger R.: Interactions of prismatic dislocation loops with free surfaces in thin foils of body-centered cubic iron. Acta Mater. 99 (2015) 392-4012014

Maniadis P., Tsimpanogiannis I., Kober E., Lookman T.: Morphology of diblock copolymers in porous media. Mol. Phys. 112 (2014) 2297-2309

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Influence of the Interface and Residual Stresses on the Apparent Fracture Toughness of Layered Ceramic Composites Based on Alumina-Zirconia. Key Eng. Mater. 606 (2014) 209-212

Fernández-Canteli A., Castanón L., Nieto B., Lozano M., Holušová T., Seitl S.: Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 383-393

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation dynamics applied to a motion of low-angle tilt boundaries. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 87-91

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P., Matušek P.: Fatigue crack propagation in steels for railway axles. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 254-257

Šmíd M., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: High cycle fatigue of nickel-based superalloy MAR-M 247 at high temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 329-332

Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Influence of crack retardation on fatigue crack propagation in steels for railway axles. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 351-356

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

Šmíd M., Obrtlík K.: Surface relief evolution in IN792-5A nickel base superalloy under high temperature fatigue straining with hold times. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 429-4322013

Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Estimation of Apparent Fracture Toughness of Alumina Based Ceramic Laminate. Key Eng. Mater. 592-593 (2013) 405-408

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Majer Z.: Critical value for crack propagation from sharp V-notch. Key Eng. Mater. 572-573 (2013) 177-180