Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > Structure of the Institute > Supervisory Board

Supervisory Board

Chairman:
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147
612 64 Brno
Phone: +420 541 514 253
E-mail: joe@nullisibrno.cz

Vice-chairman:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22
616 62 Brno
Phone: +420 532 290 454
E-mail: sklen@nullipm.cz

Member:
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Phone: +420 596 979 353
E-mail: radim.blaheta@nullugn.cas.cz

 Member:
Ing. Ivo Černý, Ph.D.

SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice
Phone: +420 326 509 050
E-mail: ivo.cerny@nullseznam.cz

Member:
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky
Technická 2896/2
616 69 Brno
Phone: +420 541 142 858
E-mail: petruska@nullfme.vutbr.cz

 Secretary:
Ing. Ondřej Bureš

Phone: +420 532 290 370
E-mail: bures@nullipm.cz