Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > Structure of the Institute > Supervisory Board

Supervisory Board

Chairman:
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Institute of Biophysics
Czech Academy of Sciences
Královopolská 135
612 65 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 541 517 166
E-mail: vondracek@nullibp.cz
Vice-chairman:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22
616 62 Brno
Phone: +420 532 290 454
E-mail: sklen@nullipm.cz
Member:
Ing. Josef Foldyna CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Phone: +420 596 979 328
E-mail: josef.foldyna@nullugn.cas.cz
 Member:
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky kondenzačních látek
Kotlářská 267/2
602 00 Brno
Phone: +420 549 494 505
E-mail: humlicek@nullsci.muni.cz
Member:
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky
Technická 2896/2
616 69 Brno
Phone: +420 541 142 858
E-mail: petruska@nullfme.vutbr.cz
 Secretary:
Ing. Ondřej BurešPhone: +420 532 290 370
E-mail: bures@nullipm.cz