Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > Structure of the Institute

Structure of the Institute

Department of Mechanical Properties Department of Structure CEITEC IPM EKONOMIC-OPERATIONAL DEP. Project team DOZORČÍ RADA RADA INSTITUCE POKROKOVÉ VYSOKOTEPLOTNÍ MATERIÁLY VYSOKOCYKLOVÁ ÚNAVA NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA KŘEHKÝ LOM STRUKTURA FÁZÍ A TERMODYNAMIKA ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI VÍCEŠKÁLOVÉ MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ POKROČILÉ KOVOVÉ MATERIÁLY A KOMPOZITY LABORATOŘ PŘÍPRAVY A ANALÝZY MATERIÁLŮ ředitel INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKO PROVOZNÍ ÚČTÁRNA DÍLNY