Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Institute of Physics of Materials > About Us > Structure of the Institute > Board of the Institution

Board of the Institution

Internal member - Chairman
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Phone: +420 532 290 379
e-mail: kruml@nullipm.cz
Internal member - Vice-chairman
Mgr. Martin Friák, Ph.D.
phone: +420 532 290 400
e-mail: friak@nullipm.cz
Internal member
prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
phone: +420 532 290 412
e-mail: dlouhy@nullipm.cz
Internal member
doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
phone: +420 532 290 448
e-mail: groger@nullipm.cz
Internal member
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
phone: +420 532 290 351
e-mail: hutar@nullipm.cz
Internal member
RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
phone: +420 532 290 467
e-mail: kroupa@nullipm.cz
Internal member
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
phone: +420 532 290 358
e-mail: nahlik@nullipm.cz
Internal member
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
phone: +420 532 290 434
e-mail: schneew@nullipm.cz
External member
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles
Odbor kinematiky a dynamiky
phone: +420 54114 2889
e-mail: kotoul@nullfme.vutbr.cz
External member
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Masarykova univerzita a CEITEC MU
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky kondenzovaných látek
phone: +420 549491447
e-mail: munzar@nullphysics.muni.cz
External member
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
Masarykova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav chemie
Ústav fyziky kondenzovaných látek
phone: +420 532 290 455
+420 549 497 450
e-mail mojmir@nullipm.cz
External member
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
phone: +420 541514204
e-mail: ilona@nullisibrno.cz
External member
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Středoevropský technologický institut
phone: +420 541149696
e-mail: vrbar@nullfeec.vutbr.cz
Secretary
doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
phone: +420 532 290 348
e-mail: klusak@nullipm.cz