Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektu106/04/P084
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2003-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt se koncentruje na problematiku chování únavové trhliny, která se šíří v jednom materiálu a přes rozhraní přechází do druhého materiálu.Rozšiřuje a zobecňuje výsledky získané řešením grantu GA ČR 106/01/0381 „Šíření únavových trhlin přes rozhraní dvou materiálů", kde byla řešena tato problematika v případě ideálního rozhraní mezi dvěma elastickými materiály. Projekt se zaměřuje zejména na uvážení reálnějšího modelu rozhraní a obecnějšího chování obou materiálů (vliv anisotropie a plasticity materiálů).
Předpokládané výsledky umožní kvantitativní popis rychlosti šíření únavové trhliny šířící se přes materiálové rozhraní, což umožní odhad únavové zbytkové životnosti složených těles. Vypočtené prahové hodnoty pro šíření únavových trhlin s vrcholem na rozhraní umožní za daných podmínek odhadnout, zda se trhlina na rozhraní zastaví nebo a jak se bude šířit do druhého materiálu. Tyto otázky souvisí bezprostředně s odhadem únavové zbytkové životnosti složených materiálů a lze je využít i pro návrh kompozitních materiálů s požadovanými vlastnostmi. Výsledky řešení projektu tak přispějí k lepšímu pochopení procesů vedoucích k poškození kompozitních materiálů a přináší i nové poznatky v oblasti lomové mechaniky.


Nic nebylo nalezeno / nothing found