Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuFW03010504
Interní číslo projektu102130
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2021-04-01 - 2024-09-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je vyvinout nové technologie pro zařízení LiteScope™ rozšiřující jeho zobrazovací možnosti o funkcionality, které přilákají nové uživatele-zákazníky a pomohou společnosti Nenovision se etablovat na vyspělých zahraničních trzích. Byly identifikovány tři oblasti, které umožní získat potřebnou technologickou a komerční výhodu. V rámci projektu tak budou vyvinuty: a) unikátní multifunkční sondy pro scanning probe microscopy s možností přivést na povrch vzorku elektrické napětí, intenzivní laserové světlo a dutinou zároveň pracovní plyn, b) vysoce kompaktní zařízení pro in-situ mechanické zatěžování, c) vlastní velmi přesné sondy a automatizovaná leptací aparatura, pro jejich přípravu elektrochemickou cestou a jejich charakterizaci.


Nic nebylo nalezeno / nothing found