Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuTN02000018
Interní číslo projektu102350
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2023-01-01 - 2028-12-31

Anotace
NCKS bude zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se bude zabývat řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda bude reflektovat požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz bude kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.
 
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu Centra kompetence


Nic nebylo nalezeno / nothing found