Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

NCK STROJÍRENSTVÍ

Spoluřešiteldoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuTN01000015
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2022-04-30

Anotace
NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu 4.0.


Nic nebylo nalezeno / nothing found