Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery

Spoluřešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.1.07/2.4.00/17.0006
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2011-03-31 - 2014-03-30

Anotace
Tento projekt by měl přispět k rozšíření stávající a navázání další spolupráce výzkumných týmů zejména v oblasti mezinárodních projektů VaV. Akademičtí pracovníci, pracovníci VaV a postgraduální studenti budou získávat nové poznatky a zkušenosti pomocí stáží v zahraničních institucích, budou si vyměňovat informace a zkušenosti s realizací projektů VaV na interaktivních workshopech pořádaných v Brně i v zahraničí. Další pracovníci VaV budou získávat znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu a řízení budoucích společných mezinárodních projektů, které vzejdou z kontaktů navázaných v tomto projektu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found