Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Projects > Building up Cooperation in R&D with the Research and Industrial Partners

Building up Cooperation in R&D with the Research and Industrial Partners

Co-investigatorprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Number of ProjectCZ.1.07/2.4.00/17.0006
AgencyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Duration2011-03-31 - 2014-03-30

Anotace
Tento projekt by měl přispět k rozšíření stávající a navázání další spolupráce výzkumných týmů zejména v oblasti mezinárodních projektů VaV. Akademičtí pracovníci, pracovníci VaV a postgraduální studenti budou získávat nové poznatky a zkušenosti pomocí stáží v zahraničních institucích, budou si vyměňovat informace a zkušenosti s realizací projektů VaV na interaktivních workshopech pořádaných v Brně i v zahraničí. Další pracovníci VaV budou získávat znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu a řízení budoucích společných mezinárodních projektů, které vzejdou z kontaktů navázaných v tomto projektu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found