Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace

Spoluřešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.1.07./2.3.00/20.0197
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Cílem projektu je vytvoření čtyř týmů a udržitelného systému zvyšování výkonnosti akademických a vědecko-výzkumných pracovníků. Projekt se zaměřuje na optimalizaci systému zvyšování kompetencí jednotlivých VaV pracovníků týmů. V rámci projektu se rovněž předpokládá zvyšování gramotnosti v oblasti ICT, zvyšování jazykových, všeobecných i odborných znalostí, podpora tvorby týmů, následná propagace výsledků tvůrčí práce, získávání zkušeností na základě podpory mobility jednotlivých pracovníků včetně mobility intersektorální, a i prosazení nástrojů kontroly dopadů uvedených aktivit.


2018

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Dlouhý I.: The size effect on J-R curve for construction steels and its prediction by simplified mechanical model. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 6B (2018) 1416062016

Tingting G., Šiška F., Matthew R., Barnett M.: Distinguishing between slip and twinning events during nanoindentation of magnesium alloy AZ31. Scr. Mater. 110 (2016) 10-132015

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Dlouhý I.: The prediction of size effect on J-R curve for Eurofer97 steel by simplified mechanical model. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 1A (2015) 117787

Šiška F., Tawfeeq A., Dlouhý I., Barnett M.: Stiffness and strength degradation of damaged truss core composites. Composite Struct. 125 (2015) 287-294

Šiška F., Stratil L., Dlouhý I., Barnett M.: Modelling of the stiffness evolution of truss core structures damaged by plastic buckling. Finite Elem. Anal. Design 100 (2015) 1-112014

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of different load spectra onresidual fatigue lifetime of railway axle. Procedia Eng. 74 (2014) 313-316

Seitl S., Nieto B., Merta I.: Wedge splitting test method: Quantifi-cation of influence of blues marble plates by two-parameter fracture mechanics. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 174-181

Seitl S., Bílek V., Keršner Z.: Comparison of Fatigue parameters of Alkali-Activated and ordinaly portland cement based concretes. Int. J. Res. Eng. Technol. 3 (2014) 203-208