Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace

Spoluřešiteldoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.1.07./2.3.00/20.0197
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Cílem projektu je vytvoření čtyř týmů a udržitelného systému zvyšování výkonnosti akademických a vědecko-výzkumných pracovníků. Projekt se zaměřuje na optimalizaci systému zvyšování kompetencí jednotlivých VaV pracovníků týmů. V rámci projektu se rovněž předpokládá zvyšování gramotnosti v oblasti ICT, zvyšování jazykových, všeobecných i odborných znalostí, podpora tvorby týmů, následná propagace výsledků tvůrčí práce, získávání zkušeností na základě podpory mobility jednotlivých pracovníků včetně mobility intersektorální, a i prosazení nástrojů kontroly dopadů uvedených aktivit.


2016

Tingting G., Šiška F., Matthew R., Barnett M.: Distinguishing between slip and twinning events during nanoindentation of magnesium alloy AZ31. Scr. Mater. 110 (2016) 10-132015

Šiška F., Tawfeeq A., Dlouhý I., Barnett M.: Stiffness and strength degradation of damaged truss core composites. Composite Struct. 125 (2015) 287-294

Šiška F., Stratil L., Dlouhý I., Barnett M.: Modelling of the stiffness evolution of truss core structures damaged by plastic buckling. Finite Elem. Anal. Design 100 (2015) 1-112014

Seitl S., Bílek V., Keršner Z.: Comparison of Fatigue parameters of Alkali-Activated and ordinaly portland cement based concretes. Int. J. Res. Eng. Technol. 3 (2014) 203-208

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of different load spectra onresidual fatigue lifetime of railway axle. Procedia Eng. 74 (2014) 313-316

Seitl S., Nieto B., Merta I.: Wedge splitting test method: Quantifi-cation of influence of blues marble plates by two-parameter fracture mechanics. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 174-181