Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mezinárodní mobilita pracovníků ÚFM

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016933
Interní číslo projektu420130
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2020-06-01 - 2023-05-31

Anotace
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj hlavně juniorských vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Realizace projektu přispěje k posílení kooperace s významnými výzkumnými organizacemi a jejich vědeckými a vedoucími pracovníky. Uskutečnění jednotlivých mobilit přispěje k rozvoji nejen samotných účastníků, ale celého pracoviště ústavu. Současně lze očekávat vyšší publikační činnost a zapojení ústavu do příprav a řešení mezinárodních projektů.


2023

Pongrácz J., Vacek P., Gröger R.: Recombination activity of threading dislocations in MOVPE-grown AlN/Si {111} films etched by phosphoric acid. J. Appl. Phys. 134 (2023) 195704

Babinský T., Šulák I., Kuběna I., Man J., Weiser A., Švábenská E., Englert L., Guth S.: Thermomechanical fatigue of additively manufactured 316L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 869 (2023) 1448312022

Šulák I., Obrtlík K., Babinský T., Guth S.: The low cycle fatigue behaviour of MAR-M247 superalloy under different strain rates and cycle shapes at 750 °C. Int. J. Fatigue 164 (2022) 107133

Guth S., Babinský T., Lang K., Hrbáček K., Šulák I.: Influence of strain-rate and cycle form on the low cycle fatigue behaviour of nickel-base superalloy MAR-M247 at high temperature. Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 3-8