Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)

Spoluřešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuLTI19
Interní číslo projektu493100
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2019-07-01 - 2021-12-31

Anotace
Projekt je navazujícím projektem EERA_CZ, v jehož rámci byla vytvořena Česká deštníková organizace s cílem zapojení se do Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a vstoupení tak do konsorcií programu Horizon 2020 a Horizon Europe, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech (JPs ? Joint programms) EERA jsou a nadále budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizon 2020 a Horizon Europe. Projekt tak umožní účast českých výzkumných institucí, které se v rámci předešlého projektu začlenily do EERA JPs, s cílem být součástí koordinace evropského výzkumu a možnosti zvýšení účasti této deštníkové organizace v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a také v bilaterálních a multilaterálních aktivitách. V odborných oblastech se projekt bude zaměřovat na pokročilé materiály pro výrobu energie, inteligentní využívání energie a technologie pro skladování energie.


Nic nebylo nalezeno / nothing found