Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Setaram PCT PRO – E&E

Plně automatizovaný přístroj pro měření desorpce a absorpce plynů Sievertsovou metodou.

Přístroj je uzpůsoben pro měření sorpčních charakteristik vybraných plynů (H2, CO2, CH4, N2, Ar, He) v pevných vzorcích (bulk, fólie, prášky) v intervalu teplot 20-400°C a tlaků 10-4- 200 barů a to v režimech:

- automatického měření izoterm (PCT, PCI) v daném intervalu teplot. Přístroj je vybaven softwarem pro vyhodnocení dat a konstrukci PCT, PCI diagramů.
- automatického měření teplotně programovatelné desorpce (TPD).
- automatického měření kinetických a rychlostních konstant sorpce jako funkce tlaku a teploty.
- automatické měření cyklické sorpce a PCT izoterm.
K měření sorpčních charakteristik jsou k dispozici dvě měřící cely a pět kalibrovaných objemů. První cela má rozměry komory ø22 x 180 mm a lze ji použít pro maximální teplotu 400°C a tlak 100barů. Druhá cela má vnitřní rozměry ø7,9 x 150mm a je uzpůsobena pro maximální teplotu 400°C a tlak 200barů.