Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina vysokocyklové únavy

Skupina vysokocyklové únavy

VedoucíIng. Michal Jambor, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 414
Místnost119
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Vědecko výzkumná aktivita skupiny vysokocyklové únavy je zaměřena na studium podstaty a kvantitativního popisu únavového procesu ve všech jeho stádiích. Hlavním cílem výzkumu je přispívat k lepšímu porozumění projevu cyklické plasticity při nízkých úrovních zatěžování, procesu iniciace trhlin, prahovým hodnotám pro šíření únavových trhlin a lomově-mechanickému popisu chování únavových trhlin. Experimentální a teoretické studie se zaměřují zejména na vztah mezi mikrostrukturou, jejím vývojem během cyklického zatěžování a makroskopickými únavovými a creepovými vlastnostmi. Další důležitou částí výzkumu je numerické modelování lomového chování a stanovení vypovídajících lomových parametrů. Stále aktuálním tématem je hledání kriterií stability pro nehomogenní materiály, vruby nebo vrstevnaté kompozity. Díky tomu došlo ke značnému rozšíření spektra studovaných materiálů. V současnosti jsou studovány mimo kovových materiálů i materiály polymerní, kompozity s polymerní nebo keramickou matricí nebo pokročilé stavební materiály.

Nedílnou součástí výzkumu je aplikace dosažených výsledků v úzké spolupráci s průmyslovými partnery. Zejména jde o stanovení životnosti průmyslových komponent na základě numerického modelování a pokročilých únavových testů.

Výzkum v oblasti únavy se na Ústavu fyziky materiálů (v té době Laboratoř pro studium vlastností kovů) rozvinul v šedesátých letech pod vedením Prof. Mirko Klesnila. V osmdesátých letech se stal vedoucím skupiny vysokocyklové únavy Doc. Petr Lukáš. Tento uznávaný odborník vedl skupinu až do roku 2010. Výpočtově a teoreticky zaměřená část skupiny vyrostla zejména pod vedením Prof. Zdeňka Knésla, který se touto problematikou hlouběji zabýval od osmdesátých let. Současné složení skupiny lze najít zde.

Hlavní výzkumné projekty řešené ve skupině zahrnují:

  • únavové a únavově-creepové chování krystalických a polykrystalických superslitin,

  • únavové vlastnosti ultra-jemnozrnných materiálů,

  • vliv středního napětí na cyklickou napěťově-deformační odezvu a únavovou životnost,

  • vliv vrubů (včetně bi-materiálových) a trhlin na únavovou a únavově-creepovou životnost,

  • vliv volného povrchu na chování únavových trhlin,

  • interpretace vlivu constraintu na únavové chování,

  • vliv rozhranní mezi dvěma materiály na chování trhliny nebo stabilitu vrubu,

  • stanovení základních únavových a lomových charakteristik pokročilých stavebních materiálů,

  • popis chování trhliny v polymerních materiálech,

  • popis chování trhliny v pokročilých kompozitních materiálech.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Pavol Dlhý, Ph.D. +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. +420 532 290 301317 [javascript protected email address]
prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. +420 532 290 351223 [javascript protected email address]
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. +420 532 290 379112 [javascript protected email address]
prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. +420 532 290 358416 [javascript protected email address]
Ing. Jan Poduška, Ph.D. +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. +420 532 290 362108 [javascript protected email address]
Ing. Karel Slámečka, Ph.D. +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D. +420 532 290 421106 [javascript protected email address]
Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D. +420 532 290 362108 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Michal Minařík +420 532 290 361107 [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Radek Kubíček +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Ing. Dušan Tichoň +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Ing. Lukáš Trávníček +420 532 290 347114 [javascript protected email address]

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Kristýna Ballayová +420 532 290 451308 [javascript protected email address]
Bc. Vojtěch Bartošík +420 532 290 421106 [javascript protected email address]
Bc. Václav Dziubek +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Kateřina Neumannová +420 532 290 421106 [javascript protected email address]
Dalibor Pavelčík +420 532 290 336128b [javascript protected email address]
Bc. Matěj Štarha +420 532 290 [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
CZ.02.01.01/00/22_008/0004634 MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémůprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
23-07235S Manipulace mikrostruktury austenitickych oceli pomocí techniky laserové fúze praškového ložeIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenstvíprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN02000018 Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CK03000060 Pokročilá metodika návrhu železničních náprav pro bezpečný a ekonomický provozprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
22-28283S Oxidy indukované zavírání trhliny a jeho dopady na únavovou životnost mechanických komponent (OXILAP)prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW03010149 Návrh nové konstrukce kola pro nákladní přepravu s vyššími užitnými vlastnostmiprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW03010504 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostrukturprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
FW03010190 Pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků lopatek a lopatkových segmentů plynových turbín a turbodmychadel z moderních superslitin se zvýšenou životnostíprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024465 Výzkum odolnosti odlitků radiálních kol turbodmychadel proti termomechanickému namáhání a techniky zvyšování mechanických hodnotprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020138 Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů a vysoce náročných odlitkůprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturingprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV40327 Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlinprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenstvíprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového táníIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostíprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánveprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
RFCS-02-2016 ID:747266 Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT)prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Scienceprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399 Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituceprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505 Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškozenídoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002421 Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi nikluprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitůprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TA04011525 Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín.prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životědoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
7AMB1-4AT012 Vývoj nových zkušebních konfigurací pro určení vypovídajících hodnot lomových charakteristik cementových kompozitů (DeTeCon)doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálůprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálůprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperaceprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
M100411204 Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovy křivkydoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P108/12/1560 Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáháníprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partneryprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
P105/11/0466 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P104/11/0833 Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimentydoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálůprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhranímdoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
M100410901 Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintudoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410901 Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametrudoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředíprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/0867 Odhad únavového poškození tenkostěnných strukturprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/J027 Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástechprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/08/1623 Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinamidoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálůdoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
103/08/0963 Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálechprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí.prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
AST5-CT-2006-030889 Predictive Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbine Blades (PREMECCY)doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
106/06/P239 Vliv volného povrchu na šíření únavové trhlinyprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravydoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energeticeprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětíchprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíkuprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
101/04/P001 Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětídoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlinprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubudoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

INSTRON E10000 s lineárním motorem, tah-tlak, krut

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (100 Hz a více).

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, tah-tlak

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zkušební zařízení pro únavové zkoušky, především určené pro zkoušky za vysokých teplot. Pulsátor je vybavený odporovou pecí s možností ohřevu zkušebních tyčí až na teplotu 1000 °C. Stroj pracuje na rezonanční frekvenci vybuzené pomocí elektromagnetu. Frekvence zkoušky je měnitelná a běžně se pohybuje od 100 do 130 Hz. Díky motorizaci posuvu příčníku je možnost provádět i nesymetrické únavové zkoušky, kdy je vzorek navíc zatížen přídavným středním napětím.

Rezonanční pulsátor Amsler 20 HFP 5100, tah-tlak

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. Maximální síla pro dynamické testování je ±10 kN a pro statické testování ±20 kN při pracovní frekvenci v rozsahu 30 až 300 Hz.

Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Rezonanční pulsátor ZwickRoell Vibrophore 25, tah-tlak, s možností měření až do teploty 1200 °C

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor je určen dynamické testování materiálů a zjišťování únavové životnosti (S-N křivka) nebo šíření únavových trhlin (CT tělesa) za pokojových nebo zvýšených teplot (až do 1200 °C).

Servohydraulický pulsátor Zwick/Roell Amsler HC25, tah-tlak

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Kompaktní provedení servohydraulického pulsátoru určeného pro statické a dynamické testování materiálů až do síly 25 kN. Konstrukce pulsátoru dovoluje posuny čelistí při testech až 250 mm. Systém umožňuje přesné řízení testů v režimu řízení síly a polohy (posunu) pístnice. Díky sofistikovanému řídícímu softwaru lze měnit průběh daného zatěžování na základě potřeb zkoušky. Stroj je určen k únavovým zkouškám za nízkých frekvencích.

Ultrazvukový pulzátor pro měření v oblasti velmi vysokocyklové únavy

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Pulzátor zatěžující vzorky frekvencí 20 kHz. Tak lze v reálném čase měřit velmi vysokocyklové únavové vlastnosti materiálů v oblasti počtu cyklů mezi 10 miliony až 10 miliardami. Měření je možné v režimu tah/tlak i tah/tah. Je možné měření Wöhlerových křivek i rychlostí šíření únavových trhlin.

Rezonanční pulsátor Fractronic 7801, 100 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 800 °C

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektromagnetický rezonanční pulsátor určený pro měření únavových zkoušek za vysokých teplot. Snímání polohy příčníku umožňuje provádět zkoušky se středním napětím i s případnými změnami během zkoušky (vhodné např. pro kombinovanou cyklickou únavu). Pracovní frekvence je od 100 do 130 Hz.


2024

Bartošák M., Šulák I., Horváth J., Jambor M., Pilsová L.: Isothermal low-cycle fatigue and fatigue creep behaviour of 2618 aluminium alloy. Int. J. Fatigue 179 (2024) 108027

Cardona C., Tinoco Navarro H., Perdomo-Hurtado L., Duque-Dussán E., Banout J.: Optimizing harvesting efficiency: Development and assessment of a pneumatic air jet excitation nozzle for delicate biostructures in food processing. Foods 13 (2024) 1458

Crisafulli D., Fintová S., Santonocito D., D'Andrea D.: Microstructural characterization and mechanical behaviour of laser powder Bed Fusion stainless steel 316L. Theor. Appl. Fract. Mech. 131 (2024) 104343

Kubíček R., Vojtek T., Jambor M., Pokorný P., Náhlík L., Pokluda J., Hutař P.: Solution to the problem of low sensitivity of crack closure models to material properties. Theor. Appl. Fract. Mech. 130 (2024) 104243

Klusák J., Fintová S., Kozáková K., Jambor M., Seitl S.: Risk volume effect in very high cycle fatigue of 304L stainless steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 108016

Kozáková K., Klusák J., Fintová S.: The length parameter for gigacycle fatigue life predictions of notched specimens made of 304L steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 107980

Yarasu V., Jurči P., Ptačinová J., Dlouhý I., Horník V.: Effect of cryogenic treatments on hardness, fracture toughness, and wear properties of vanadis 6 tool steel. Materials 17 (2024) 1688

Šebestová H., Jambor M., Horník P., Novotný J., Mrňa L.: Laser beam oscillation welding for fatigue properties enhancement of tailor-welded blanks. Thin-Walled Struct. 196 (2024) 1115062023

Sovík J., Kajánek D., Pastorek F., Štrbák M., Florková Z., Jambor M., Hadzima B.: The effect of mechanical pretreatment on the electrochemical characteristics of PEO coatings prepared on magnesium alloy AZ80. Materials 16 (2023) 5650

Kuběna I., Fintová S., Jambor M., Šmíd M.: TKD/EBSD and TEM analysis of microstructural changes ongoing in AISI 304L steel exposed to the cyclic loading. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144943

Trávníček L., Poduška J., Messiha M., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L., Hutař P.: Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Eng. Fract. Mech. 289 (2023) 109423

Trávníček L., Poduška J., Kučera J., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of fatigue performance of polyethylene pipe grades in the form of extruded and compression molded specimens. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 148-153

Šmíd M., Koutný D., Neumannová K., Chlup Z., Náhlík L., Jambor M.: Cyclic behaviour and microstructural evolution of metastable austenitic stainless steel 304L produced by laser powder bed fusion. Additive Manufacturing 68 (2023) 103503

Kunčická L., Jambor M., Král P.: High pressure torsion of copper; effect of processing temperature on structural features, microhardness and electric conductivity. Materials 16 (2023) 2738

Santonocito D., Fintová S., Di Cocco V., Iacoviello F., Risitano G., D'Andrea D.: Comparison on mechanical behavior and microstructural features between traditional and AM AISI 316L. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 46 (2023) 379-395

Oplt T., Vojtek T., Kubíček R., Pokorný P., Hutař P.: Numerical modelling of fatigue crack closure and its implication on crack front curvature using deltaCTODp. Int. J. Fatigue 171 (2023) 107570

Konečná R., Varmus T., Nicoletto G., Jambor M.: Influence of build orientation on surface roughness and fatigue life of the Al2024-RAM2 alloy produced by laser powder bed fusion (L-PBF). Metals 13 (2023) 1615

Seitl S., Horník V., Lesiuk G., Kunz L.: Influence of micro-structure of selected components made from AISI 304 on the mechanical properties. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 113-118

Fintová S., Kunz L., Chlup Z., Kuběna I., Mertová K., Hradil D., Duchek M.: Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium. Int. J. Fatigue 176 (2023) 107883

Klusák J., Kozáková K., Jambor M., Seitl S.: Fatigue behavior of DIN 1.4307 and DIN 1.4306 stainless steels under high frequency loading. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 142-147

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144982

Kozáková K., Trávníček L., Klusák J., Poduška J., Hutař P.: The influence of different notches on fatigue lifetime of round bar specimens made of HDPE. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 23 (2023) 1-42022

Kubíček R., Vojtek T., Pokorný P., Hutař P.: Sensitivity of numerically modelled crack closure to material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 911-918

Jambor M., Pokorný P., Trško L., Oplt T., Jacková M., Hutař P.: Microstructure and the fatigue crack propagation in the dissimilar low alloy/stainless steel GMAW welded joints. Mater. Character. 191 (2022) 112119

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 143663

Tinoco Navarro H., Fintová S., Heikkita I., Herrero D., Vuoristo T., Dlouhý I., Hutař P.: Experimental and numerical study of micromechanical damage induced by MnS-based inclusions. Mater. Sci. Eng. A 856 (2022) 144009

Kunčická L., Kocich R., Jambor M.: Shear strain induced recrystallization/recovery phenomena within rotary swaged Al/Cu composite conductors. Mater. Character. 194 (2022) 112399

Urban P., Astacio R., Ternero F., Náhlík L., Cintas J.: Amorphous Phase Formation and Heat Treating Evolution in Mechanically Alloyed Ti-Cu Alloy for Biomedical Applications. Trans. Indian Inst. Metals 75 (2022) 3039-3046

Kozáková K., Fintová S., Klusák J.: Fatigue life of notches: an effect of manufacturing. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 270-275

Kunčická L., Kocich R., Kačor P., Jambor M., Jopek M.: Influence of (Sub) Structure Development within Rotary Swaged Al?Cu Clad Conductors on Skin Effect during Transfer of Alternating Current. Materials 15 (2022) 650

Klusák J., Kozáková K., Fintová S., Seitl S.: Fatigue lifetimes of 1.4306 and 1.4307 stainless steels subjected to ultrasonic loading. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1369-1375

Schieppati J., Schritesser B., Tagliabue S., Andena L., Poduška J., Pinter G.: Fatigue Analysis and Defect Size Evaluation of Filled NBR including Temperature Influence . Materials 15 (2022) 3745

Beneš J., Kunz L., Liška J., Šrám J., Krbec M., Džupa V., Křivohlávek M., Návrat T.: Determination of stress and displacement on human composite pelvis under static and dynamic loading. J. Eng. in Medicine 236 (2022) 951-959

Biswas B., Michel V., Fjellvag O., Bimashofer G., Döbeli M., Jambor M., Keller L., Müller E., Ukleev V., Pomjakushina E., Singh D., Stuhr U., Vaz C., Lipper T., Schneider C.: Role of Dy on the magnetic properties of orthorhombic DyFeO3. Phys. Rev. Mater. 6 (2022) 074401

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768

Buchtík M., Hasoňová M., Horník P., Březina M., Doskočil L., Másilko J., Mrňa L., Filipenský J., Kuběna I., Fintová S., Wasserbauer J., Doležal P.: Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. Mater. Character. 194 (2022) 112343

Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

Seitl S., Pokorný P., Benešová A., Juhászová T., Kala Z.: Variance of selected properties from various structural elements made from AISI 304. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 39-44

Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103212

Seitl S., Pokorný P., Klusák J., Duda S., Lesiuk G.: Effect of specimen thickness on fatigue crack growth resistance in Paris region in AISI 304 steel. Structural. Integr. 24 (2022) 291-297

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

Milovanović A., Poduška J., Trávníček L., Náhlík L., Milošević M., Sedmak A., Berto F.: Side-groove effect on fracture mechanical fatigue testing of PLA material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 847-856

Kunčická L., Kocich R., Kačor P., Jambor M., Marek M.: Characterising Correlations between Electric Conductivity and Structural Features in Rotary Swaged Al/Cu Laminated Conductors. Materials 15 (2022) 1003


všechny publikace