Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina vysokocyklové únavy

Skupina vysokocyklové únavy

Vedoucídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 351
Místnost119
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Vědecko výzkumná aktivita skupiny vysokocyklové únavy je zaměřena na studium podstaty a kvantitativního popisu únavového procesu ve všech jeho stádiích. Hlavním cílem výzkumu je přispívat k lepšímu porozumění projevu cyklické plasticity při nízkých úrovních zatěžování, procesu iniciace trhlin, prahovým hodnotám pro šíření únavových trhlin a lomově-mechanickému popisu chování únavových trhlin. Experimentální a teoretické studie se zaměřují zejména na vztah mezi mikrostrukturou, jejím vývojem během cyklického zatěžování a makroskopickými únavovými a creepovými vlastnostmi. Další důležitou částí výzkumu je numerické modelování lomového chování a stanovení vypovídajících lomových parametrů. Stále aktuálním tématem je hledání kriterií stability pro nehomogenní materiály, vruby nebo vrstevnaté kompozity. Díky tomu došlo ke značnému rozšíření spektra studovaných materiálů. V současnosti jsou studovány mimo kovových materiálů i materiály polymerní, kompozity s polymerní nebo keramickou matricí nebo pokročilé stavební materiály.

Nedílnou součástí výzkumu je aplikace dosažených výsledků v úzké spolupráci s průmyslovými partnery. Zejména jde o stanovení životnosti průmyslových komponent na základě numerického modelování a pokročilých únavových testů.

Výzkum v oblasti únavy se na Ústavu fyziky materiálů (v té době Laboratoř pro studium vlastností kovů) rozvinul v šedesátých letech pod vedením Prof. Mirko Klesnila. V osmdesátých letech se stal vedoucím skupiny vysokocyklové únavy Doc. Petr Lukáš. Tento uznávaný odborník vedl skupinu až do roku 2010. Výpočtově a teoreticky zaměřená část skupiny vyrostla zejména pod vedením Prof. Zdeňka Knésla, který se touto problematikou hlouběji zabýval od osmdesátých let. Současné složení skupiny lze najít zde.

Hlavní výzkumné projekty řešené ve skupině zahrnují:

  • únavové a únavově-creepové chování krystalických a polykrystalických superslitin,

  • únavové vlastnosti ultra-jemnozrnných materiálů,

  • vliv středního napětí na cyklickou napěťově-deformační odezvu a únavovou životnost,

  • vliv vrubů (včetně bi-materiálových) a trhlin na únavovou a únavově-creepovou životnost,

  • vliv volného povrchu na chování únavových trhlin,

  • interpretace vlivu constraintu na únavové chování,

  • vliv rozhranní mezi dvěma materiály na chování trhliny nebo stabilitu vrubu,

  • stanovení základních únavových a lomových charakteristik pokročilých stavebních materiálů,

  • popis chování trhliny v polymerních materiálech,

  • popis chování trhliny v pokročilých kompozitních materiálech.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Adrián Bača, Ph.D. +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. +420 532 290 301317 [javascript protected email address]
Ing. Michal Jambor, Ph.D. +420 532 290 414207 [javascript protected email address]
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. +420 532 290 464423 [javascript protected email address]
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. +420 532 290 358106 [javascript protected email address]
Ing. Jan Poduška, Ph.D. +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. +420 532 290 362108 [javascript protected email address]
Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D. +420 532 290 414207 [javascript protected email address]
Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D. +420 532 290 362108 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Vít Horník, Ph.D. +420 532 290 418102b [javascript protected email address]
Michal Minařík +420 532 290 357102a [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Pavol Dlhý +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Ing. Radek Kubíček +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
Ing. Tomáš Oplt +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Ing. Ondrej Slávik +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
Ing. Dušan Tichoň +420 532 290 347114 [javascript protected email address]
MSc. Hector Andres Tinoco Navarro +420 532 290 338108a [javascript protected email address]
Ing. Lukáš Trávníček +420 532 290 347114 [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
FW03010149 Návrh nové konstrukce kola pro nákladní přepravu s vyššími užitnými vlastnostmidoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW03010190 Pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků lopatek a lopatkových segmentů plynových turbín a turbodmychadel z moderních superslitin se zvýšenou životnostídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW03010504 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostrukturdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020138 Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů a vysoce náročných odlitkůdoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
FW01010183 Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
H2020-WIDESPREAD-2018-03 ID: 857124 Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturingdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FV40327 Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlindoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
LTI19 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenstvídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
19-25591Y Vliv mikrostruktury na únavové vlastnosti vysoce anisotropických nerezavějících ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového táníIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
FV40034 Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostídoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
RFCS-02-2016 ID:747266 Innovative approach to improve fatigue performance of automotive components aiming at CO2 emissions reduction (INNOFAT)doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
PCCL-K1 K1-Center in Polymer Engineering and Sciencedoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánveprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399 Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadeldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituceprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505 Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškozenídoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002421 Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných částí turbodmychadel ze superslitin na bázi nikludoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
GA15-09347S Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitůdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
TA04011525 Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín.doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životědoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
7AMB1-4AT012 Vývoj nových zkušebních konfigurací pro určení vypovídajících hodnot lomových charakteristik cementových kompozitů (DeTeCon)doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0063 Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálůdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/20.0214 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálůdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperacedoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
M100411204 Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovy křivkydoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P108/12/1560 Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhánídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
CZ.1.07/2.4.00/17.0006 Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnerydoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
P105/11/0466 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
P104/11/0833 Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimentydoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálůprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhranímdoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
M100410901 Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintudoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410901 Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametrudoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředídoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/0867 Odhad únavového poškození tenkostěnných strukturdoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/09/J027 Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástechdoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
101/08/1623 Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinamidoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/08/1409 Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálůdoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
103/08/0963 Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálůdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
KJB200410803 Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šírení trhlin v nehomogenních materiálechdoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí.prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
AST5-CT-2006-030889 Predictive Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbine Blades (PREMECCY)doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
106/06/P239 Vliv volného povrchu na šíření únavové trhlinydoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravydoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energeticeprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětíchprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíkuprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
101/04/P001 Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětídoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
106/04/P084 Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlindoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubudoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

INSTRON E10000 s lineárním motorem, tah-tlak, krut

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (100 Hz a více).

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Rezonanční pulsátor Amsler 10 HFP 1478, 100 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zkušební zařízení pro únavové zkoušky, především určené pro zkoušky za vysokých teplot. Pulsátor je vybavený odporovou pecí s možností ohřevu zkušebních tyčí až na teplotu 1000 °C. Stroj pracuje na rezonanční frekvenci vybuzené pomocí elektromagnetu. Frekvence zkoušky je měnitelná a běžně se pohybuje od 100 do 130 Hz. Díky motorizaci posuvu příčníku je možnost provádět i nesymetrické únavové zkoušky, kdy je vzorek navíc zatížen přídavným středním napětím.

Rezonanční pulsátor Amsler 20 HFP 5100, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. Maximální síla pro dynamické testování je ±10 kN a pro statické testování ±20 kN při pracovní frekvenci v rozsahu 30 až 300 Hz.

Rezonanční pulsátor Schenck PVQ, 60 kN, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční pulsátor s mechanickým buzením vibrací. Možné testovací frekvence se pohybují v rozsahu 12 až 83 Hz. Díky své robustnosti a vysoké maximální amplitudě síly (30kN) se jedná o zařízení určené pro únavové zkoušky rozměrnějších vzorků v režimu řízení síly. Možné předepnutí zkušebního tělesa je maximálně 36 kN. Na tomto zařízení se provádí zkoušky šíření únavových trhlin na plochých vzorcích (tah/tlak, tah/tah) nebo vzorcích pro 3-bodový ohyb (cyklický ohyb).

Rezonanční pulsátor ZwickRoell Vibrophore 25, tah-tlak, s možností měření až do teploty 1200 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Rezonanční elektromagnetický pulsátor je určen dynamické testování materiálů a zjišťování únavové životnosti (S-N křivka) nebo šíření únavových trhlin (CT tělesa) za pokojových nebo zvýšených teplot (až do 1200 °C).

Servohydraulický pulsátor Zwick/Roell Amsler HC25, tah-tlak

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Kompaktní provedení servohydraulického pulsátoru určeného pro statické a dynamické testování materiálů až do síly 25 kN. Konstrukce pulsátoru dovoluje posuny čelistí při testech až 250 mm. Systém umožňuje přesné řízení testů v režimu řízení síly a polohy (posunu) pístnice. Díky sofistikovanému řídícímu softwaru lze měnit průběh daného zatěžování na základě potřeb zkoušky. Stroj je určen k únavovým zkouškám za nízkých frekvencích.

Ultrazvukový pulzátor pro měření v oblasti velmi vysokocyklové únavy

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Pulzátor zatěžující vzorky frekvencí 20 kHz. Tak lze v reálném čase měřit velmi vysokocyklové únavové vlastnosti materiálů v oblasti počtu cyklů mezi 10 miliony až 10 miliardami. Měření je možné v režimu tah/tlak i tah/tah. Je možné měření Wöhlerových křivek i rychlostí šíření únavových trhlin.

Rezonanční pulsátor Fractronic 7801, 100 kN, tah-tlak, s možností měření až do teploty 800 °C

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektromagnetický rezonanční pulsátor určený pro měření únavových zkoušek za vysokých teplot. Snímání polohy příčníku umožňuje provádět zkoušky se středním napětím i s případnými změnami během zkoušky (vhodné např. pro kombinovanou cyklickou únavu). Pracovní frekvence je od 100 do 130 Hz.


2021

Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 104715

Poliserpi M., Barriobero-Vila P., Requena G., Garcia L., Tolley A., Poletti M., Vojtek T., Weiser A., Schell N., Stark A., Boeri R., Sommadossi S.: TEM and Synchrotron X-ray Study of the Evolution of Phases Formed During Bonding of IN718/Al/IN718 Couples by TLPB. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIAL 52 (2021) 1382-1394

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Šmíd M.: Effect of Solution Annealing on Fatigue Crack Propagation in the AISI 304L TRIP Steel. Materials 14 (2021) 1331

Dziková J., Fintová S., Kajánek D., Florková Z., Wasserbauer J., Doležal P.: Characterization and Corrosion Properties of Fluoride Conversion Coating Prepared on AZ31 Magnesium Alloy. Coatings 11 (2021) 675

Frank A., Messiha M., Koch T., Poduška J., Hutař P., Arbeiter F., Pinter G.: Correlation of the cyclic cracked round bar test and hydrostatic pressure test for unplasticized polyvinylchloride. Polymer Testing 95 (2021) 107125

Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 2530

Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Sobota J., Fořt T., Matějka M., Kruml T., Hutař P.: Determination of the yield stress in Al thin film by applying bulge test. Journal of Physics: Conference Series 1777 (2021) 012030

Gosch A., Arbeiter F., Berer M., Vojtek T., Hutař P., Pinter G.: Fatigue characterization of polyethylene under mixed mode I/III conditions. Int. J. Fatigue 145 (2021) 106084

Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

Madia M., Vojtek T., Duarte L., Zerbst U., Pokorný P., Jambor M., Hutař P.: Determination of fatigue crack propagation thresholds for steel in presence of environmental effects. Int. J. Fatigue 153 (2021) 106449

Švábenská E., Horník V., Fintová S.: Comparison of the effect of EB and LB surface treatment on structural characteristics of IN 713LC superalloy. Kovové materiály 59 (2021) 119-130

Kunčická L., Jambor M., Weiser A., Dvořák J.: Structural Factors Inducing Cracking of Brass Fittings. Materials 14 (2021) 3255

Klusák J., Horník V., Lesiuk G., Seitl S.: Comparison of high- and low-frequency fatigue properties of structural steels S355J0 and S355J2. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 3202-3213

Tinoco Navarro H., Hutař P., Kruml T., Holzer J.: Modeling of elastoplastic behavior of freestanding square thin films under bulge testing. Acta Mechanica 232 (2021) 2715-2731

Šmíd M., Kuběna I., Jambor M., Fintová S.: Effect of solution annealing on low cycle fatigue of 304L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 824 (2021) 141807

Trávníček L., Kuběna I., Mazánová V., Vojtek T., Polák J., Hutař P., Šmíd M.: Advantageous Description of Short Fatigue Crack Growth Rates in Austenitic Stainless Steels with Distinct Properties. Metals 11 (2021) 475

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50

Minda J., Fintová S., Hadzima B., Doležal P., Hasoňová M., Doskočil L., Wasserbauer J.: Electrochemical Corrosion Behavior of Pure Mg Processed by Powder Metallurgy. Coatings 11 (2021) 986

Hu Y., Wu S., Withers P., Cao H., Chen P., Zhang Y., Shen Z., Vojtek T., Hutař P.: Corrosion fatigue lifetime assessment of high-speed railway axle EA4T steel with artificial scratch. Eng. Fract. Mech. 245 (2021) 1075582020

Cardona C., Tinoco Navarro H., Marín-Berrio M., García-Grisales J., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Ortiz-Jimenez J.: Electromechanical impedance measurements for bone health monitoring through teeth used as probes of a Piezo-device. Biomedical Physics & Engineering Express 7 (2020) 015002

Tinoco Navarro H., Cardona C., García-Grisales J., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Pena F., Břínek A., Kalasová D., Kaiser J., Zikmund T.: Bio-structural monitoring of bone mineral alterations through electromechanical impedance measurements of a Piezo-device joined to a tooth. Biomedical Engineering Letters 10 (2020) 603-617

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922

Jambor M., Kajánek D., Fintová S., Bronček J., Hadzima B., Guagliano M., Bagherifard S.: Directing Surface Functions by Inducing Ordered and Irregular Morphologies at Single and Two-Tiered Length Scales. Adv. Eng. Mater. 2020 (2020) 20200105

Fintová S., Pokorný P., Fajkoš R., Hutař P.: EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading. Eng. Fail. Anal. 115 (2020) 104668

Drábiková J., Fintová S., Ptáček P., Kuběna I., Březina M., Wasserbauer J., Doležal P., Pastorek F.: Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surf. Coat. Technol. 399 (2020) 126101

Hadzima B., Kajánek D., Jambor M., Drábiková J., Březina M., Buhagiar J., Pastorková J., Jacková M.: PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals 10 (2020) 1521

Wasserbauer J., Buchtík M., Tkacz J., Fintová S., Minda J., Doskočil L.: Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials 13 (2020) 1357

Polatidis E., Šmíd M., Kuběna I., Hsu W., Laplanche G., Van Swygenhoven H.: Deformation mechanisms in a superelastic NiTi alloy: An in-situ high resolution digital image correlation study. Mater. & Design 191 (2020) 108622

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

Šebestová H., Horník P., Mrňa L., Jambor M., Horník V., Pokorný P., Hutař P., Ambrož O., Doležal P.: Fatigue properties of laser and hybrid laser-TIG welds of thermo-mechanically rolled steels. Mater. Sci. Eng. A 772 (2020) 138780

Mertová K., Palán J., Németh G., Fintová S., Duchek M., Studecký T., Veselý J., Máthis K., Džugan J., Trojanová Z.: Optimization of the Mechanical Performance of Titanium for Biomedical Applications by Advanced, High-Gain SPD Technology. Crystals 10 (2020) 10060422

Moravčík I., Horník V., Minárik P., Li L., Dlouhý I., Janovská M., Raabe D., Li Z.: Interstitial doping enhances the strength-ductility synergy in a CoCrNi medium entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 781 (2020) 139242

Borges M., Antunes F., Prates P., Branco R., Vojtek T.: Effect of Young's modulus on Fatigue Crack Growth. Int. J. Fatigue 132 (2020) 105375

Šmíd M., Horník V., Kunz L., Hrbáček K., Hutař P.: High Cycle Fatigue Data Transferability of MAR-M 247 Superalloy from Separately Cast Specimens to Real Gas Turbine Blade. Metals 10 (2020) 1460-1476

Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 104016

Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608

Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

Arabi-Hashemi A., Polatidis E., Šmíd M., Panzner T., Leinenbach C.: Grain orientation dependence of the forward and reverse fcc <-> hcp transformation in FeMnSi-based shape memory alloys studied by in situ neutron diffraction. Mater. Sci. Eng. A 782 (2020) 139261

Jambor M., Trško L., Klusák J., Fintová S., Kajánek D., Nový F., Bokůvka O.: Effect of Severe Shot Peening on the Very-High Cycle Notch Fatigue of an AW 7075 Alloy. Metals 10 (2020) 1262

Tinoco Navarro H., Hutař P., Merle B., Göken M., Kruml T.: Fracture Toughness Evaluation of a Cracked Au Thin Film by Applying a Finite Element Analysis and Bulge Test. Key Eng. Mater. 827 (2020) 196-202

Stratil L., Horník V., Dymáček P., Roupcová P., Svoboda J.: The Influence of Aluminum Content on Oxidation Resistance of New-Generation ODS Alloy at 1200°C. Metals 10 (2020) 1478

Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

Svoboda J., Horník V., Riedel H.: Modelling of Processing Steps of New Generation ODS Alloys. Metall. Mater. Trans. A 51 (2020) 5296-5305

Gosch A., Berer M., Hutař P., Slávik O., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G.: Mixed Mode I/III fatigue fracture characterization of Polyoxymethylene. Int. J. Fatigue 130 (2020) 105269

Tinoco Navarro H., Barco D., Ocampo O., Buitrago-Osorio J.: Geometric Modeling of the Valencia Orange (Citrus sinensis L.) by Applying Bézier Curves and an Image-Based CAD Approach. Agriculture 10 (2020) 3132019

Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196

Dymáček P., Svoboda J., Jirková H., Stratil L., Horník V.: Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 427-433

Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

Tinoco Navarro H., Cardona C., Pena F., Gomez J., Roldan-Restrepo S., Velasco-Mejia M., Barco D.: Evaluation of a Piezo-Actuated Sensor for Monitoring Elastic Variations of Its Support with Impedance-Based Measurements. Sensors 19 (2019) 184

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Klusák J.: Influence of corrosion on fatigue behaviour of old crane runway steel. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 54 (2019) 416-423

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202

Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

Vojtek T., Hrstka M.: How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102322

Tinoco Navarro H., Cardona C., Vojtek T., Hutař P.: Finite Element Analysis of Crack-tip Opening Displacement and Plastic Zones Considering the Cyclic Material Behavior. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 529-534

Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

Žák S., Horníková J., Šandera P., Vojtek T., Kianicová M., Pokluda J.: Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 101 (2019) 35-45

Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Barco D., Tinoco Navarro H., Cardona C., Pena F.: Piezo-actuated device for a bio-structural monitoring application through vibration-based condition and electromechanical impedance measurements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 657 (2019) 012031

Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

Fintová S., Drábiková J., Pastorek F., Tkacz J., Kuběna I., Trško L., Hadzima B., Minda J., Doležal P., Wasserbauer J., Ptáček P.: Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surf. Coat. Technol. 357 (2019) 638-650

Sofinowski K., Šmíd M., Kuběna I., Vives S., Casati N., Godet S., Van Swygenhoven H.: In situ characterization of a high work hardening Ti-6Al-4V prepared by electron beam melting. Acta Mater. 179 (2019) 224-236

Tinoco Navarro H., Vargas C.: Electrical Performance of a Piezo-inductive Device for Energy Harvesting with Low-Frequency Vibrations. Actuators 8 (2019) 55

Fintová S., Drábiková J., Hadzima B., Trško L., Březina M., Doležal P., Wasserbauer J.: Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surf. Coat. Technol. 380 (2019) 125012

Nový F., Jambor M., Petrů M., Trško L., Fintová S., Bokůvka O.: Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook. Eng. Fail. Anal. 105 (2019) 305-312

Tinoco Navarro H., Durango S.: Tolerance Analysis of Planar Mechanisms Based on a Residual Approach: A Complementary Method to DLM. Mathematical Problems in Engineering 2019 (2019) 9067624

Frank A., Arbeiter F., Berger I., Hutař P., Náhlík L., Pinter G.: Fracture Mechanics Lifetime Prediction of Polyethylene Pipes. J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 10 (2019) 04018030

Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

Hadzima B., Pastorek F., Borko K., Fintová S., Kajánek D., Bagherifard S., Gholami-Kermanshahi M., Trško L., Pastorková J., Brezina J.: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface. Surf. Coat. Technol. 375 (2019) 608-620

Kunz L., Pokorný P., Konečná R., Nicoletto G.: Propagation of long fatigue cracks in Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 222-229

Tinoco Navarro H., Pena F.: Mechanical and geometrical characterization of fruits Coffea arabica L. var. Colombia to simulate the ripening process by finite element analysis. Engineering in Agriculture, Environment and Food 12 (2019) 367-377


všechny publikace