Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505
Doba řešení2016-12-31 - 2019-09-22

Anotace
Projekt se zabývá návrhem nosníků, zejména mostních, jejichž výška je maximálně redukována. K jejich výrobě bude využito nově vyvíjených pokročilých betonů (vysokohodnotného betonu, betonů s hybridními pojivy a alkalicky aktivovaných betonů). Průřez nosníku bude optimalizován vzhledem k vlastnostem betonů a to i s ohledem na únavové zatížení, které má pro subtilní průřezy a pro nové materiály stěžejní důležitost.


V rámci projektu byly vyvinuty prototypy:


Nic nebylo nalezeno / nothing found