Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury slm anisotropických nerezavějících ocelí

ŘešitelIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
Číslo projektu19-25591Y
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Projekt je zaměřen na stadium únavové odolnosti metastabilních austenitických ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání (SLM) s vysokou anisotropií vlastností. Tato technika může vyrobit materiály se složitou geometrií ale také s texturovanou mikrostrukturou. To přináší atraktivní možnost vyrábět materiály se směrovou závislost mechanických vlastností. Aktuální studie prokázaly závislost martensitické transformace na orientaci zrna vůči ose zatěžování. Projekt cílí na studium oceli vyrobené pomocí SLM metody se silnou texturou významně ovlivňující martensitickou transformaci. Únavová životnost spolu s aktivními deformačními mechanismy a indukovanou martensitickou transformací budou důkladně prostudovány pomocí pokročilých metod rastrovací elektronové mikroskopie. Dále bude usilováno o provedení měření pomocí neutronové difrakce s cílem kvantifikovat reziduální napětí, která je nutno vzít v úvahu při popisu kinetiky únavových trhlin. V průběhu projektu bude získán unikátní víceúrovňový pohled vedoucí k novým poznatkům hodnotných pro komunitu zabývající se 3D tiskem.


2021

Trávníček L., Kuběna I., Mazánová V., Vojtek T., Polák J., Hutař P., Šmíd M.: Advantageous Description of Short Fatigue Crack Growth Rates in Austenitic Stainless Steels with Distinct Properties. Metals 11 (2021) 475

Šmíd M., Kuběna I., Jambor M., Fintová S.: Effect of solution annealing on low cycle fatigue of 304L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 824 (2021) 141807

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Šmíd M.: Effect of Solution Annealing on Fatigue Crack Propagation in the AISI 304L TRIP Steel. Materials 14 (2021) 1331