Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lomově mechanický popis trojrozměrných těles: numerická analýza a fyzikální význam/důsledky constraintu

Spoluřešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuM100410901
AgenturaAkademie věd České republiky
Doba řešení2009-05-31 - 2012-05-30

Anotace
Řešení má přinést kvalitativně nové vědecké poznatky o mechanismu a rychlosti růstu únavových trhlin v 3D tělesech, včetně vlivu geometrie tělesa či případné nehomogenity prostředí. Nejdůležitějším výstupem projektu by měly být nově formulované a zcela konkrétní výpočtové postupy pro určení lomově mechanických parametrů tvarově různých trojdimenzionálních těles s trhlinami.


2013

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-922012

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Knésl Z.: Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 178-1812011

Seitl S., Fernández-Zúniga D., Fernández-Canteli A.: Using a tensor model for analyzing some aspects of mode-II loading. Appl. Comput. Mech. 5 (2011) 55-66