Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv volného povrchu na šíření únavové trhliny

Řešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektu106/06/P239
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2005-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Jedna z hlavních příčin proč nelze šíření trhliny v trojrozměrném tělese obecně rozdělit na řešenípomocí řady dvourozměrných úloh je existence míst, kde protíná čelo trhliny volný povrch. Zde jepole napětí výrazně trojrozměrné a lze jej charakterizovat pomocí dvou typů singularit. Prvníodpovídá klasickému dvojrozměrnému řešení a druhá, rohová, popisuje vliv geometrie styku čelatrhliny a volného povrchu. Tato problematika je v navrhovaném projektu řešena pomocí lineárněelastické lomové mechaniky. Trhlina je charakterizovaná pomocí zobecněného faktoru intenzitynapětí, který je stanoven na základě kombinace analytického a numerického řešení. Je kvantifikovánvliv volného povrchu na rychlost šíření únavové trhliny a je studován vliv tohoto jevu na únavovouzbytkovou životnost. Výsledky přispívají k věrohodnějším odhadům únavové životnosti složitějšíchtěles a mají praktický význam zejména v případě tenkostěnných konstrukcí.


Nic nebylo nalezeno / nothing found