Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lom silikátových kompozitu na vzorcích z jádrových vývrtu – využití numerického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametru

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuKJB200410901
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Předmětem navrhovaného projektu je popis lomového chování konstrukcí ze silikátových kompozitu na základe testu využívajících zkušební konfigurace a tvary těles, které lze jednoduše odebrat ze stávajících konstrukcí – válcová tělesa získávaná jádrovými vývrty. Projekt bude zaměřen na vypracování technik pro zpracovávání záznamu lomových experimentu na tělesech se zářezy ve vztahu k jejich ovlivnění následujícími faktory: zkušební konfigurace (tvar tělesa a okrajové podmínky), velikost tělesa, tvar a délka zářezu. V rámci této metodiky budou aplikovány nástroje dvouparametrové lomové mechaniky. Navrhovaná metodika bude vycházet z výsledku numerických simulací za použití výpočetních programu s implementovanými lineárními i nelineárními lomovými modely. Vypovídající hodnota provedených 2D a 3D MKP simulací lomových procesu bude verifikována experimenty ve vhodných zkušebních konfiguracích, např. klínové štípání těles se zářezy z jádrových vývrtu a tříbodový ohyb těles se zářezy.


Nic nebylo nalezeno / nothing found