Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuP104/11/0833
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na zpřesnění výpočtových postupů pro odhad zbytkové životnosti cementových kompozitů dlouhodobě zatěžovaných cyklicky, respektujících zejména materiálové složení kompozitů, jejich lomové vlastnosti, frekvenci zatěžování a proměnnou amplitudu zatěžujícího cyklu. Budou rozvíjeny nelineární numerické modely založené na kumulaci vnitřního poškození materiálu a vycházející z Wöhlerových (S–N) křivek. Vstupní údaje pro 2D a 3D MKP modely budou získány experimentálním sledováním chování vybraných cementových kompozitů při statických a únavových zkouškách (vytvoření základní databáze pro standardní betony a dvě třídy vysokopevnostního betonu). Výpočty MKP budou pak použity zejména pro studium mezních hodnot při vývoji a šíření únavové trhliny. Výsledky budou aplikovány při predikci životnosti stavebních konstrukcí/konstrukčních prvků, které jsou cyklicky zatěžovány - především dopravních staveb a jejich součástí, vysokých budov atp.


2014

Seitl S., Bermejo R., Sobek J., Veselý V.: Two Parameter Description of Crack Tip Stress Fields for Wedge Splitting Test Specimen: Influence of Wedge Angle. Adv. Mater. Res. 969 (2014) 345-350

Holušová T., Seitl S., Fernández-Canteli A.: Comparison of fracture energy values obtained from 3PB, WST and CT test configurations. Adv. Mater. Res. 969 (2014) 89-92

Klusák J., Kopp D., Profant T.: Bi-material notches under various normal-shear loading modes. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 361-3642012

Šimonová H., Keršner Z., Seitl S., Pryl D., Pukl R.: Correction of fatigue parameters of concrete using approximation of mechanical-Fracture parameters in time. Concrete 1 (2012) 57-59