Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel

Spoluřešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399
Doba řešení2017-01-01 - 2019-09-30

Anotace
Předkládaný projekt řeší problematiku zavedení pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel. Jedná se o odlitky, na jejichž spolehlivost, zejména u leteckých motorů, závisí lidské životy. U těchto odlitků je nutné dosáhnout špičkových mechanických vlastností, zejména vysoké únavové životnosti a spolehlivosti. Tyto požadavky konstrukce vedou na potřebu zavedení kvalitnějších teplotně odolných materiálů a zároveň kladou velký důraz na mechanické vlastnosti těchto materiálů, zejména creep a únavu. V rámci projektu bude rovněž řešena výroba keramických skořepinových forem novou technologií, šetřící životní prostředí.


2020

Šmíd M., Horník V., Kunz L., Hrbáček K., Hutař P.: High Cycle Fatigue Data Transferability of MAR-M 247 Superalloy from Separately Cast Specimens to Real Gas Turbine Blade. Metals 10 (2020) 1460-14762019

Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202