Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Oxidy indukované zavírání trhliny a jeho dopady na únavovou životnost mechanických komponent (OXILAP)

Řešiteldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektu22-28283S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2022-01-01 - 2028-06-11

Anotace
V rámci projektu bude studován vliv oxidy indukovaného zavírání trhliny (OICC) na prahovou hodnotu pro šíření únavových trhlin. Ukazuje se, že tvorba oxidů na nových površích vznikajících při šíření únavové trhliny významně ovlivňuje velikost zavírání trhliny a je často zodpovědná za rozdíly v naměřených prahových hodnotách pro daný materiál. Přitom je známo, že i drobná změna prahové hodnoty má velký dopad na stanovení únavové životnosti konstrukce. V rámci řešení grantu bude stanoven význam OICC v různých materiálech a to jak studiem dynamiky oxidace, tak separací působících mechanismů zavírání trhliny. Separace OICC bude dosaženo původním experimentálním postupem umožňujícím měření v suché atmosféře. Jeho vliv bude v dalším stanoven z parametrů oxidické vrstvy vzniklé při zatěžování a to pomocí vlastní metodiky s využitím fokusovaného iontového svazku. Budou vytvořeny přesnější matematické modely zavírání únavové trhliny při jejím šíření, které umožní významně zpřesnit stanovení únavové životnosti konstrukcí namáhaných proměnným zatěžováním.