Jdem na DEM!

1.4.2021
Ve středu 14. dubna startuje další ročník brněnských Dnů elektronové mikroskopie (DEM). Návštěvníci DEM mají možnost nakouknout pod ruce vědcům a vědkyním z brněnských výzkumných ústavů a firem a užít si až milionkrát zvětšený svět, tentokrát z pohodlí domova.
Číst zprávu

Energeticky úsporná opatření ÚFM AV ČR

24.3.2021
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. úspěšně zahájil projekt „Energeticky úsporná opatření ÚFM AV ČR, v. v. i. zejména budovy dílen a elektronové mikroskopie“. V rámci realizace projektu, který zapadá do konceptu udržitelného rozvoje areálu ústavu, bude pozornost věnována energeticky úsporným opatřením.
Číst zprávu

IPM thrives with industry partners

9.3.2021
On 26.2.2021, the Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR) announced on its website the updated results of the 3rd Public Competition of the Programme for the Promotion of Industrial Research and Experimental Development – TREND – Subprogram 1 – “Technological Leaders”.
Read article

ÚFM se daří s průmyslovými partnery

9.3.2021
Dne 26.2.2021 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila na svých webových stránkách aktualizované výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.
Číst zprávu

More than 1,500 citations of the work on the study of silver nanoparticle synthesis

26.2.2021
The article titled „Silver Colloid Nanoparticles, Characterization, and Their Antibacterial Activity“ exceeded 1,500 citations in 2020 (according to the WoS database). This significant response reflects the long-term relevance of the silver nanoparticle’s extraordinary antibacterial, antiviral, and antiproliferative properties in medical applications. The work was conducted in collaboration with three research institutes – Palacky University in […]
Read article

Více než 1500 citací přípravy stříbrných nanočástic

10.2.2021
Publikace s názvem „Silver Colloid Nanoparticles, Characterization, and Their Antibacterial Activity“ přesáhla v roce 2020 1500 citací (podle databáze WoS). Práce, jejíž ohlas odráží dlouhodobou aktuálnost využití mimořádných antibakteriálních, antivirových a antiproliferativních vlastností nanočástic stříbra v medicínských aplikacích, vznikla ve spolupráci tří vědeckých pracovišť – Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu fyziky materiálů v Brně a […]
Číst zprávu

Kouzelná paměť slitin

8.1.2021
O vlastnostech a chování materiálů v makroskopickém měřítku často rozhodují procesy, které se odehrávají až na zcela elementární úrovni jednotlivých atomů. Tuto skutečnost demonstrujeme na příkladu slitin s tvarovou pamětí.
Číst zprávu