Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčností

Že se toho za sekundu nedá mnoho stihnout? O opaku vás přesvědčí populární článek z dílny Naděždy Pizúrové a Romana Grögera o světě nanočástic publikovaném v časopise Vesmír 103, 292, 2024/5.

V nanosvětě, v němž se plně projevují podivuhodné efekty kvantové fyziky, se spolu se zmenšováním objektů zkracuje i čas probíhajících dějů. Miniaturizace tak přirozeně vede ke zrychlení a zpřesnění procesů. Sama příroda s mimořádnou efektivností vytváří sofistikované nanostruktury pro získávání energie a její přeměnu, pro ukládání informací nebo jako materiály schopné samoregenerace. Procesy probíhající na nanoúrovni jsou přitom pro lidské oko skryté, pozorujeme pouze jejich makroskopické projevy. Pochopení těchto dějů a jejich napodobení v laboratorních podmínkách je často velkým oříškem.

Celý článek v časopise Vesmír 103, 292, 2024/5.

Kategorie Aktuality CZ.