Vědecká návštěva ze zahraničí – Dr. Kloenne a Dr. Egan

Ústav fyziky materiálů AVČR navštívili v týdnu od 17. do 21. června 2024 dva excelentní materiáloví vědci a elektronoví mikroskopici, Dr. Zachary T. Kloenne (v současnosti Imperial College London) a Dr. Ashton Egan (v současnosti FAU Erlangen-Nürnberg).

Jako absolventi doktorského programu na The Ohio State University a bývalí vědci z Center for Electron Microscopy and Analysis (CEMAS) prezentovali oba přednášky spojené s použitím špičkové elektronové mikroskopie v oblasti vývoje tzv. žáruvzdorných slitin s vysokou entropií a také superslitin s vysokým obsahem niklu, či kobaltu. Součástí semináře byla diskuzní sekce.

Dr. Kloenne a Dr. Egan také navštívili několik různých laboratoří na ÚFM AVČR, včetně témeř dokončené nové budovy elektronové mikroskopie. Jako specialisté v oblasti elektronové mikroskopie také navštívili výzkumnou infrastrukturu CEITEC. V rámci nadstandardně dobrých vztahů mezi ÚFM AVČR a společností Thermo Fisher Scientific v Brně měli oba vědci možnost navštívit také výzkumné a výrobní prostory této společnosti. Dr. Kloenne a Dr. Egan navštívili ÚFM AVČR v rámci jedné z mnoha dlouhotrvajících mezinárodních spoluprací v oblasti materiálových věd a více-škálové charakterizace využívající metod elektronové mikroskopie.

 

Kategorie Aktuality CZ.