Společnost Maxe Plancka umožní v CEITEC rozvíjet výzkumné talenty pro budoucnost

Memorandum o porozumění mezi společností Max Planck a konsorciem CEITEC, jehož jsme součástí, 16. 5. 2024 na půdě Masarykovy univerzity podepsal prezident společnosti Max Planck Patrick Cramer.

Setkání se společně s rektorem MU Martinem Barešem a prorektorkou Šárkou Pospíšilovou kromě konsorcia CEITEC zúčastnili také zástupci Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity, Veterinární univerzity Brno, Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Návštěva Patricka Cramera v České republice je příležitostí navázat oboustranně cenné kontakty na vědecké i politické úrovni. Společnost Max Planck totiž iniciovala program Dioscuri, který je společně financován českou a německou vládou. Podporuje zakládání mezinárodně konkurenceschopných výzkumných skupin na středoevropských a východoevropských výzkumných institucích.

„Brno je epicentrem elektronové mikroskopie, technologie, kterou Patrick Cramer běžně používá k odhalování tajemství života. Brno také aspiruje na to, aby se stalo předním centrem základního výzkumu v Česku a spolupráce CEITEC se Společností Maxe Plancka tyto ambice pomůže naplnit,“ okomentoval podpis memoranda o spolupráci Pavel Tomančák, ředitel konsorcia CEITEC.

Memorandum s konsorciem CEITEC zahrnuje výzkumnou spolupráci v oblastech společného zájmu, sdílení odborných znalostí a osvědčených postupů. Zároveň má povzbuzovat a podporovat mobilitu výzkumných pracovníků se zaměřením na začínající vědce a prozkoumávat možnosti společného financování prostřednictvím externích grantů.

Více v článku Zprávy z MUNI.

Text: Halina Jílková, Foto: Irina Matusevič

Kategorie Aktuality CZ.