Nanočástice z ÚFM opět v centru dění

Studie zabývající se postupnou oxidací kubických nanočástic oxidů železa zaujala redakci časopisu Královské chemické společnosti (RSC) Nanoscale (IF=6.7), která článek propagovala na titulní straně. Jedná se o nanočástice z dílny dr. Terezy Sojkové ze skupiny doc. Romana Grögera, která se tématu magnetických nanočástic pro biologické aplikace jako je magnetická rezonance či hypertermie, věnovala během svého Ph.D. studia.

Práce, která vznikla v rámci ÚFM, se věnuje kinetice spontánních fázových přechodů wüstitu na magnetit u laboratorně připravených superparamagnetických kubických nanočástic s průměrnou délkou hrany 23 nm. Experimentální práce je zde podložena také teoretickými modely pomocí tří sdružených reakčních-difúzních rovnic pro koncentrace kyslíku, wüstitu a magnetitu. Bližší pohled na oxidační procesy tak rozšiřuje předchozí práci zaměřenou na optimalizaci přípravy kubických nanočástic oxidů železa pro magnetickou hypertermii.

Odkaz na článek v časopise Nanoscale.

Kategorie Aktuality CZ.