Aleš Kroupa zvolen místopředsedou organizace APDIC

Nově zvoleným místopředsedou organizace The Alloy Phase Diagram International Commission (APDIC) se stal Dr. Aleš Kroupa, který se na ÚFM dlouhodobě věnuje teoretickým popisům fázových diagramů binárních a ternárních soustav na základě nových experimentálních dat.

Dr. Aleš Kroupa, vedoucí skupiny struktury fází a termodynamiky na ÚFM, se ve své vědecké činnosti dlouhodobě věnuje teoretickým popisům fázových diagramů binárních a ternárních soustav na základě nových experimentálních dat. Je také čerstvě zvoleným místopředsedou organizace The Alloy Phase Diagram International Commission (APDIC). O jakou organizaci se jedná? Proč je pro komunitu vědců zabývajícími se fázovými diagramy důležitá? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v rozhovoru s fyzikem Alešem Kroupou.

Stal jste se novým místopředsedou The Alloy Phase Diagram International Commission. Můžete nastínit, co je cílem a posláním této komise a co Vaše místopředsednictví obnáší?

APDIC je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je propagovat význam detailních znalostí fázových diagramů, jejich systematického vyhodnocování a šíření kvalitních informací o termodynamice a fázových rovnováhách složitých soustav. Důležitým bodem je podpora jejich uplatnění v průmyslu a akademické sféře.

Pro bližší představu, popište prosím strukturu komise. Kolik členů v ní zasedá? Na základě čeho jsou její členové voleni a jak často se obměňují?

APDIC se skládá z 18 nezávislých národních a nadnárodních organizací, které koordinují studium fázových diagramů v příslušných zemích a regionech. Členy APDIC je v současnosti 28 zemí z celého světa. Např. Německo a Rakousko jsou z historických důvodů sjednoceny v jedné společnosti a menší země střední a východní Evropy, včetně České republiky, jsou členy nadnárodní organizace Associated Phase Diagram and Thermodynamic Committee.
Spolupráce a koordinace činností členů se projednává a připravuje na výročních zasedáních členů APDIC. Voleni jsou pouze předseda a místopředseda, kteří jsou vybíráni ze zástupců jednotlivých členů, není pro ně stanoveno pevné funkční období, ale obvykle působí ve svých funkcích 4 až 5 let.

Pokud byste měl vyzdvihnout hlavní přínosy komise pro vědeckou komunitu v oblasti fázových diagramů, jaké by to byly?

Kromě výše uvedené snahy o koordinaci výzkumu fázových diagramů propaguje APDIC důležitost informací, které mohou fázové diagramy nabídnout, každoročním udělováním dvou ocenění.
Jednou z nich je cena Best Paper Award, kterou získávají autoři publikace vyhodnocené jako nejlepší publikace v oblasti fázových rovnovah a termodynamiky v předchozím roce. Druhou cenou je Industrial Award, která oceňuje vynikající úspěchy dosažené průmyslovými podniky, které využívají znalostní přístup a moderní strategie při používání fázových diagramů pro vývoj nových materiálů a technologií, vedoucí k ekologičtější produkci a ekonomickým úsporám. Mezi minulé příjemce patří např. firmy Rolls Royce Aerospace Engines, Sandvik AB, Hitachi a TATA steels Ltd.
Další aktivitou organizace APDIC je organizace vzdělávacích seminářů o fázových diagramech (tzv. World Round Robin seminars) pro pracovníky z průmyslu a studeny z příbuzných oborů.

Fázové diagramy Vás provází celou Vaší vědeckou kariérou. Můžete říct, co Vás na nich tolik fascinuje a v čem spatřujete jejich hlavní význam?

Rozhodně mně fázové diagramy nezajímaly od samého začátku mé vědecké dráhy. Navíc o mé specializaci rozhodla náhoda až v průběhu mé doktorské práce. Nicméně stěžovat si nemohu a fázové diagramy jsou skutečně zajímavá oblast, kde je možno na základě jejich znalostí předpovídat chování materiálů, jejich vlastnosti (zejména hrozbu těch negativních), řešit problémy, které se občas objevují v praxi i v rámci vědeckých projektů. Tyto možnosti se neuvěřitelně rozšířily zejména s rozvojem počítačů a teoretických metod pro výpočet fázových diagramů pro reálné vícesložkové materiály.

Na závěr bych se zeptala na Vaše doporučení pro začínající vědce a studenty. Řada z nich s fázovými diagramy často doslova bojuje. Máte pro ně nějakou radu, jak proniknout do tajů těchto komplikovaných soustav?

S trochou nadsázky lze říct, že by mohlo stačit chodit poctivě na základní a pokročilé přednášky o termodynamice, fázových diagramech a jejich modelování, které existují na všech univerzitách. Ti „studenti a začínající vědci“ často podceňují skutečnost, že v materiálovém inženýrství se jim fázové diagramy mohou hodit v nečekaných situacích kdykoliv v budoucnosti. Nicméně vše přichází až s praxí, takže je nutné nebát se trochu „otravovat“ zkušenější kolegy s dotazy, i když máte pocit, že jsou tak trochu nejapné a naivní (až hloupé). Rozumný odborník si z vás nebude tropit posměch, ale spíše „se rád předvede“. Já jsem na ústavu byl první, který začínal s jejich výpočty s využitím počítačů, takže jsem se mohl spolehnout na rady zkušenějších v oblasti experimentálních FD, ale nikoliv na pomoc s jejich teoretickými výpočty. Tuto nezkušenost jsem později občas pociťoval třeba na konferencích, když jsem zápasil s nejasnostmi, které se po diskuzi ukázaly relativně jednoduché a logicky vysvětlitelné.

Rozhovor připravila Tereza Sojková.

Kategorie Aktuality CZ.