Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina elektrických a magnetických vlastností

Skupina elektrických a magnetických vlastností

VedoucíMgr. Martin Friák, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 400
Místnost310a
Nadřazená jednotkaOddělení experimentálních studií a modelování struktury

The activities of the group are focused on:


  • theoretical studies of electronic and magnetic properties of disordered alloys, epitaxial multilayers, surfaces and interfaces as well as quantum-mechanical studies of extended defects in metallic materials

  • experimental investigations of relations among structure and magnetic, transport and mechanical properties in metallic materials


In the first topic the research encompasses several topical fields as e.g. surface magnetism, magnetic exchange coupling and spin-dependent transport in multilayered systems, magnetic properties of amorphous materials, solute segregation in bulk disordered alloys and at grain boundaries and computer simulations of atomic configurations of defects. Quantum-mechanical and quantum-statistical methods are applied to these problems, and most studies are performed from the first principles.

The second of the mentioned topics is based on broad experimental macroscopic and micro- scopic investigations of crystal structure in relation to electrical and magnetic properties, both integral and microscopic. Predominate amount of results has been obtained from applications of Mossbauer spectroscopy. Crystalline, microcrystalline, nanocrystalline and amorphous materials have been investigated. The main idea is to obtain a deeper understanding of relations between changes in crystalline structure in dependence on heat and mechanical treatment, and electrical and magnetic properties.

The most important projects in the group within last five years have been oriented on:


  • first-principles investigations of two-dimensional alloy magnetism and electron transport in magnetic multilayers

  • first-principles studies of theoretical strength, phase stability and magnetism in metals and intermetallics

  • atomistic studies of grain boundaries in metallic materials and development of relevant quantum-mechanical techniques

  • influence of method of preparation, heat and mechanical treatments on structure and properties of nanocrystalline materials

  • structure and properties of metallic and oxidic magnetic materials prepared by non- traditional technologies

  • role of defects in electrical, magnetic and mechanical properties of ordered intermetallic systems.


Special software CONFIT2000 for Mössbauer spectra treating has been created in the group.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Mgr. Lubomír Havlíček, Ph.D. +420 532 290 462426 [javascript protected email address]
RNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D. +420 532 290 447306 [javascript protected email address]
Ing. Pavla Roupcová, Ph.D. +420 532 290 446305 [javascript protected email address]
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. +420 532 290 434315 [javascript protected email address]
Ing. Eva Švábenská, Ph.D. +420 532 290 436313 [javascript protected email address]
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. +420 532 290 437311 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Michal Radkovič +420 532 290 312120

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Mgr. Ivana Miháliková +420 532 290 475401 [javascript protected email address]
Ing. Pavel Papež +420 532 290 475401 [javascript protected email address]
MSc. Aiswarya Vijayakumar Thelappurath +420 532 290 461427 [javascript protected email address]

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Michal Ďuriška +420 532 290 475401
Bc. Miroslav Golian +420 532 290 475401


ČísloNázevŘešitel
23-04746S Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických políchdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
22-05801S Příčiny a mechanismus degradace slitin cínu s nízkým obsahem legujících prvkůMgr. Martin Friák, Ph.D.
21-31852J Vlastnosti nanoprášků připravených pulzním elektronovým svazkem při nízkém tlaku plynuRNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
20-16130S Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-SnMgr. Martin Friák, Ph.D.
8J19UA037 Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitináchMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
19-23411S Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromudoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)
18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémechdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
8J18AT008 Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitůMgr. Martin Friák, Ph.D.
17-22139S Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-AlMgr. Martin Friák, Ph.D.
16-24711S Structure and properties of selected nanocomposites
16-24402S Interakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframuMgr. Jan Fikar, Ph.D.
16-14599S Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovechMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
16-13797S Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovechdoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
15-13436S Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější poledoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
TE02000232 Výzkumné centrum speciálních rotačních strojůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
M100411202 Teoretický a experimentální výzkum pevnosti disilicidů přechodových kovů
7AMB12SK009 Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al
GAP108-12-0311 Pevnost, křehkost a magnetismus kovových materiálů s čistými hranicemi zrn a hranicemi zrn se segregovanými nečistotami
OC10008 Pevnost a magnetismus nanokompozitů
P204/11/1228 Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách a nanostrukturáchdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
P108/11/1350 Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletím a mechanickým legováním
P204/10/0255 Výpočet Peierlsovy bariéry v bcc kovech a její závislosti na napětídoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Marie-Curie International Reintegration Grant (IRG), No. 247705 “MesoPhysDef” Mezoskopický rámec pro modelování fyzikálních procesů ve vícefázových materiálech s defektydoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
OC09011 Multiscale modelování struktury a vlastností nanodrátů
IAA100100920 Teoretické a experimentální studium rozhraní a martensitických fázových transformací
106/08/1440 Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesyIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
A100100616 Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektronikudoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
VC 1M 0512 Výzkumné centrum práškových nanonateriálůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/05/2111 Struktura a magnetické vlastnosti amorfních a nanokrystalických slitin založených na Fe(Ni)MoCuB
202/04/0583 Ab initio teorie magnetických polovodičůdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
A1041404 Atomové uspořádání na površích a rozhraních slitin 3d kovůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/04/0221 Struktura, elektrické a magnetické vlastnosti nanokrystalických materiálů složených z uhlíku a 3d transitivních kovůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
OC 526.40, 1P04OC 526.40 Optimalizace tepelného zpracování magnetických materiálů s použitím dat termomagnetických křivek
S2041105 Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelováníIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Software CONFIT2000 version 4.12.39 (new): Mössbauer spectra fitting

Kontakt:
This application allows a complex treatment of Mössbauer spectra starting from a setting of the background and of the individual components according to the selected model by the mouse drag-and-drop technique. It is designed for the spectroscopy of 57Fe and 119Sn isotopes with nuclear spin values of 1/2 and 3/2. An original method has been applied combining a non-linear least-squares procedure with the Fast Fourier Transform technique. An improved matrix formalism allows one to construct nearly all imaginable physical models of Mössbauer spectra supported by a computer-aided matrix model design. It is possible to introduce not only hyperfine magnetic field distributions, but now also doublets quadrupole splitting distribution with a Gaussian profile. In the connection with the distribution it is always supposed that the quadrupole interaction is much weaker than the magnetic one. When the final thickness of the sample has to be considered, the transmission integral calculation can be established. A special parameter can be introduced that characterises the increase in the width of all spectra lines in dependence on their distance from the spectrum middle (on the absolute velocity). The fitted spectra can be taken in the transmission or back-scattering (conversion electrons) geometry. The fitting process is very fast also for complicated spectra.

Kvantově-mechanické (ab initio či provoprincipielní) metody

Kontakt: Mgr. Martin Friák, Ph.D.
pro výpočet elektronové struktury

Optický emisní spektrometr GD-PROFILER 2 (HORIBA Jobin Yvon)

Kontakt: Ing. Eva Švábenská, Ph.D.
Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.

Rentgenový práškový difraktometr – Empyrean

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Automatický rentgenový práškový difraktometr Empyrean od fy PanAnalytical v roce 2017 nahradil zařízení X´Pert Pro od firmy PanAnalytical. Byl mimo možnost měření v Bragg-Brenntano geometrii rozšířen o zrcadlo umožňující měření v rovnoběžném svazku, Eulerovu kolébku a 2-D detektor.

Systém (PPMS©) 9T

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
EverCool II (2 - 400 K; 0 - 9 T)

VSM magnetometry

Kontakt:
5 – 1073 K

Planetární mikro mlýn PULVERISETTE 7 premium line

Kontakt:
● optimal for hard, medium-hard, and britttle materials; ● 2 milling positions; ● grinding size of the bowl 80 ml; ● sample quantity 20 ml (min), 70 ml (max); ● material of grinding tools: tempered steel, stainless steel, zirconium oxide; ● dry/wet grinding process; ● milling in inert atmosphere; ● 100 up to 1100 rpm rotational speed

Mössbauerovy spektrometry

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
5 – 1300 K

Peci pro tepelné zpracování materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
S bezolejovým vakuem nebo atmosférou plynů, do 1300 K

Remagraph-Remacomp kombinace C710

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
při pokojové teplotě

Systém elektrojiskrové eroze pro syntézu materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
Produkce prášků

Zařízení pro měření elektrického odporu

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
300 – 1000 K

Zařízení pro měření magnetorezistance

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
80 – 900 K, 1 T


2023

Babinský T., Šulák I., Kuběna I., Man J., Weiser A., Švábenská E., Englert L., Guth S.: Thermomechanical fatigue of additively manufactured 316L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 869 (2023) 144831

Gomez J., Sulleiro M., Pizúrová N., Bednařík A., Lepcio P., Holec D., Preisler J., Zajíčková L.: Spontaneous formation of carbon dots helps to distinguish molecular fluorophores species. Appl. Surf. Sci. 610 (2023) 155536

Životský O., Jirásková Y., Buršík J., Janickovic D., Čížek J.: Effect of rapid solidification in Mn2FeSi alloy formation and its physical properties. J. Magn. Magn. Mater. 580 (2023) 170914

Babutskyi A., Akram S., Bevilacqua M., Chrysanthou A., Montalvao D., Whiting M., Pizúrová N.: Improvement of cavitation erosion resistance of structural metals by alternating magnetic field treatment. Mater. & Design 226 (2023) 111630

Gomez J., Díaz-Sánchez M., Pizúrová N., Zajíčková L., Prashar S., Gómez-Ruiz S.: Crystalline F-doped titanium dioxide nanoparticles decorated with graphene quantum dots for improving the photodegradation of water pollutants. Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 443 (2023) 114875

Papež P., Zelený M., Friák M., Dlouhý I.: The effect of spin-polarization, atomic ordering and charge transfer on the stability of CoCrNi medium entropy alloy. Mater. Chem. Phys. 304 (2023) 127783

Sapurina I., Shishov M., Bursian A., Kompan M., Malyshkin V., Pizúrová N.: Coordination polymer based on phenazine ligands and silver with two-dimensional organization and high conductivity. Biointerface Research in Applied Chemistry 13 (2023) 447

Friák M., Nhu T., Meduňa M., Gazdová K., Pavlů J., Munzar D., Hong N.: Vacancy-induced magnetic states in TiO2 surfaces. J. Appl. Phys. 134 (2023) 013902

Gehringer D., Friák M., Holec D.: Models of configurationally-complex alloys made simple. Computer Physics Communications 286 (2023) 108664

Král L., Chesalkin A., Čermák J., Roupcová P., Prusov E.: Influence of Fe on the hydrogen storage properties of LaCeNi alloys. Langmuir 39 (2023) 6061-6068

Milyutin V., Bureš R., Faberová M., Birčáková Z., Shishkin D., Roupcová P., Hadraba H., Kollar P., Fuzer J., Phuong D.: Multi-component soft magnetic alloy FeNiCoAl0.4Mo0.1Si0.4B0.1 with high frequency stability of permeability. Mater. Sci. Eng. B 293 (2023) 116485

Kastil J., Kamarad J., Friák M., Míšek M., Dutta U., Král P., Kaman O., Arnold Z.: Cluster spin glass in off-stoichiometric Ni2.01Mn1.58Sn0.41 alloy. Intermetallics 161 (2023) 107995

Švábenská E., Roupcová P., Schneeweiss O.: Spectroscopic methods in the analysis of wear particles. Chemical Papers 77 (2023) -2022

Abdoshahi N., Dehghani M., Ruban A., Friák M., Šob M., Spitaler J., Holec D.: On the energetics of the cubic-to-hexagonal transformations in TiAl+Mo alloys. Acta Mater. 240 (2022) 118268

Miháliková I., Pivoluska M., Plesch M., Friák M., Nagaj D., Šob M.: The Cost of Improving the Precision of the Variational Quantum Eigensolver for Quantum Chemistry. Nanomaterials 12 (2022) 243

Turek I.: Altermagnetism and magnetic groups with pseudoscalar electron spin . Phys. Rev. B 106 (2022) 094432

Jirásková Y., Pizúrová N., Buršík J., Friák M., Čížek J., Vlasák T., Čegan T., Nikodym M., Luňáček J.: Magneto-structural correlations in Fe-25 at%Al influenced by substitution of Fe by Co and by thermal treatment. J. Alloys Comp. 904 (2022) 163996

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Král L., Kvapilová M., Roupcová P., Horváth J.: Creep Resistance of S304H Austenitic Steel Processed by High-Pressure Sliding. Materials 15 (2022) 331

Pizúrová N., Buršík J., Sojková T., Roupcová P., Schneeweiss O.: Magnetic properties and morphology of ultra-small iron oxide nanoparticles. J. Phys.: Conf. Series 2315 (2022) 012023

Vasić M., Žák T., Minić D.: Kinetics and influence of thermally induced crystallization of Fe,Ni-containing phases on thermomagnetic properties of Fe40Ni40B12Si8 amorphous alloy. J. Therm. Anal. Calorim. 147 (2022) 3543-3551

Švábenská E., Roupcová P., Friák M., Schneeweiss O.: Nanoparticles from brake pads wear. Nanocon 2022 Conference proceedings 2022 (2022) 249-254

Jirásková Y., Zažímal F., Buršík J., Svoboda T., Dzik P., Homola T.: Structural and physical characterization of iron-oxide based inks for inkjet printing. J. Magn. Magn. Mater. 562 (2022) 169810

Friák M., Mazalová M., Turek I., Schneeweiss O., Kastil J., Kamarad J., Šob M.: Pressure-Induced Increase of the Total Magnetic Moment in Ferrimagnetic Ni1.9375Mn1.5625Sn0.5 Martensite: A Quantum-Mechanical Study. Mater. Trans. 63 (2022) 430-435

Michal L., Roy R., Holec D., Gomez J., Pizúrová N., Nečas D., Dolečková A., Medalová J., Lepcio P., Zajíčková L.: Long-Range Magnetic Order in Nickel Hydroxide-Functionalized Graphene Quantum Dots. J.Phys.Chem.Lett. 13 (2022) 11536-11542

Friák M., Zelený M., Mazalová M., Miháliková I., Turek I., Kastil J., Kamarad J., Míšek M., Arnold Z., Schneeweiss O., Šob M.: The impact of disorder on the 4O-martensite of Ni-Mn-Sn Heusler alloy. Intermetallics 151 (2022) 107708

Hlaváček A., Křivánková J., Brožková H., Weisová J., Pizúrová N., Foret F.: Absolute Counting Method with Multiplexing Capability for Estimating the Number Concentration of Nanoparticles Using Anisotropically Collapsed Gels. Anal. Chem. 94 (2022) 14340-14348

Friák M., Masničák N., Schneeweiss O., Roupcová P., Michalcová A., Msallamová Š., Šob M.: Multi-methodological study of temperature trends in Mössbauer effect in Sn. Comp. Mater. Sci. 215 (2022) 111780

Gomez J., Sulleiro M., Dolečková A., Pizúrová N., Medalová J., Bednařík A., Preisler J., Nečas D., Zajíčková L.: Structure elucidation of multicolor emissive graphene quantum dots towards cell guidance. Materials Chemistry Frontiers 6 (2022) 145-154

Sokovnin S., Pizúrová N., Ilves V., Roupcová P., Zuev M., Uimin M., Ulitko M., Svetlova O.: Properties of ZrO2 and Ag-ZrO2 nanopowders prepared by pulsed electron beam evaporation. Ceram. Int. 48 (2022) 17703-17713

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Hydrogen storage in TiVCrMo and TiZrNbHf multiprinciple-element alloys and their catalytic effect upon hydrogen storage in Mg. Renewable Energy 188 (2022) 411-424

Miháliková I., Friák M., Pivoluska M., Plesch M., Saip M., Šob M.: Best-Practice Aspects of Quantum-Computer Calculations: A Case Study of the Hydrogen Molecule. Molecules 27 (2022) 597

Friák M., Černý M., Šob M.: Temperature-dependent impact of antiphase boundaries on properties of Fe3Al. Intermetallics 151 (2022) 107746

Gamanov Š., Holzer J., Roupcová P., Svoboda J.: High temperature oxidation kinetics of Fe 10Al 4Cr 4Y2O3 ODS alloy at 1200 1400 C. Corros. Sci. 206 (2022) 110498

Švábenská E., Roupcová P.: Skryté nebezpečí otěrových částic. Chem. Listy 116 (2022) 228-234

Životský O., Skotnicova K., Čegan T., Jurica J., Gembalova L., Zažímal F., Jirásková Y., Szurman I.: Inverse-Heusler Mn2FeSi alloy prepared by powder metallurgy route. METAL 2022 Conf. Proc. 2022 (2022) 4434

Čermák J., Král L., Roupcová P.: A new light-element multi-principal-elements alloy AlMg2TiZn and its potential for hydrogen storage. Renewable Energy 198 (2022) 1186-1192

Jirásková Y., Buršík J., Životský O., Luňáček J., Alexa P., Uhlar R., Ederer J., Janoš P.: Nanostructured magnetite-ceria-based composite: synthesis, calcination, properties, and applications. J. Alloys Comp. 916 (2022) 165481

Miroshkina O., Eggert B., Lill J., Beckmann B., Koch D., Hu M., Lojewski T., Rauls S., Schaubel F., Taubel A., Šob M., Ollefs K., Gutfleisch O., Wende H., Gruner M., Friák M.: Impact of magnetic and antisite disorder on the vibrational densities of states in Ni2MnSn Heusler alloys. Phys. Rev. B 106 (2022) 2143022021

Šesták P., Friák M., Šob M.: The Effect of Hydrogen on the Stress-Strain Response in Fe3Al: An ab initio Molecular-Dynamics Study. Materials 14 (2021) 4155

Lejček P., Hofmann S., Všianská M., Šob M.: Entropy matters in grain boundary segregation. Acta Mater. 206 (2021) 116597

Životský O., Luňáček J., Jirásková Y., Buršík J., Ederer J., Janoš P., Cabanova K.: Influence of annealing temperature on degradation efficiency and iron oxide transformations in CeO2/Fe-oxide sorbents. AIP Adv. 11 (2021) 015308

Životský O., Markov D., Hrabovská K., Buršík J., Jirásková Y.: Analysis of Magneto-Optical Hysteresis Loops of Amorphous and Surface-Crystalline Fe-Based Ribbons. Materials 14 (2021) 141

Akram S., Babutskyi A., Chrysanthou A., Montalvao D., Whiting M., Pizúrová N.: Improvement of the wear resistance of nickel-aluminium bronze and 2014-T6 aluminium alloy by application of alternating magnetic field treatment. Wear 480 (2021) 203940

Perovič M., Boskovic M., Kusigerski V., Jagličič Z., Blanusa J., Spasojevic V., Pizúrová N., Schneeweiss O.: Search for high temperature memory effets in magnetic nanoparticles. J. Alloys Comp. 855 (2021) 157523

Polsterová S., Všianská M., Friák M., Pizúrová N., Sokovnin S., Šob M.: AB INITIO STUDY OF SILVER NANOPARTICLES, GRAIN BOUNDARIES AND THEIR QUADRUPLE JUNCTIONS. NANOCON 2021 Conference Proceedings 2021 (2021) 344-350

Wetzel M., Rabending T., Friák M., Všianská M., Šob M., Leineweber A.: Phase Stability of Iron Nitride Fe4N at High Pressure - Pressure-Dependent Evolution of Phase Equilibria in the Fe-N System. Materials 14 (2021) 3963

Friák M., Pavlů J., Šob M.: Impact of Disorder on Properties of Vacancies: A Case Study of B2 and A2 Polymorphs of Non-Stoichiometric Fe2CoAl. Crystals 11 (2021) 1207

Kamarad J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Míšek M., Kaman O., Arnold Z.: Pressure study of magnetism in off-stoichiometric Ni2MnSn-based alloys. J. Magn. Magn. Mater. 539 (2021) 168345

Kamarad J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Arnold Z.: Effect of hydrostatic pressure on magneto-crystalline anisotropy of Heusler Ni2MnSn-based alloy. High Pressure Research 41 (2021) 405-413

Švábenská E., Horník V., Fintová S.: Comparison of the effect of EB and LB surface treatment on structural characteristics of IN 713LC superalloy. Kovové materiály 59 (2021) 119-130

Friák M., Černý M., Šob M.: The Impact of Vibrational Entropy on the Segregation of Cu to Antiphase Boundaries in Fe3Al. Magnetochemistry 7 (2021) 108

Vasić M., Žák T., Pizúrová N., Stojković Simatović I., Minić D.: Influence of Thermal Treatment on Microstructure and Corrosion Behavior of Amorphous Fe40Ni40B12Si8 Alloy. Metall. Mater. Trans. A 52 (2021) 34-45

Friák M., Mazalová M., Turek I., Zemanová A., Kastil J., Kamarad J., Míšek M., Arnold Z., Schneeweiss O., Všianská M., Zelený M., Kroupa A., Pavlů J., Šob M.: An Ab Initio Study of Pressure-Induced Changes of Magnetism in Austenitic Stoichiometric Ni2MnSn. Materials 14 (2021) 523

Friák M., Gracias J., Pavlů J., Šob M.: A quantum-mechanical study of antiphase boundaries in ferromagnetic B2-phase Fe2CoAl alloy. Magnetochemistry 7 (2021) 137

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Hydrogen desorption from alloys Mg-Cu(-KCl): Cu catalysis in detail. Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 14494-14507

Sopoušek J., Drenčaková D., Brož P., Buršík J., Zemanová A., Roupcová P.: On thermal stability of nanocrystalline Ag-Cu-S powders. J Nanopart Res 23 (2021) 138

Šťastný P., Chlup Z., Roupcová P., Trunec M.: Thin high-strength zirconia tapes with extreme flexibility. J. Asian Ceram. Soc. 9 (2021) 964-974

Švábenská E., Chlupová A., Foldyna J., Schneeweiss O.: Evolution of Microstructure of Silicon Steel After Pulsating Water Jet Treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 219-228


všechny publikace