Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina elektrických a magnetických vlastností

Skupina elektrických a magnetických vlastností

VedoucíMgr. Martin Friák, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 400
Místnost310a
Nadřazená jednotkaOddělení termodynamiky a elektrických a magnetických vlastností

The activities of the group are focused on:


  • theoretical studies of electronic and magnetic properties of disordered alloys, epitaxial multilayers, surfaces and interfaces as well as quantum-mechanical studies of extended defects in metallic materials

  • experimental investigations of relations among structure and magnetic, transport and mechanical properties in metallic materials


In the first topic the research encompasses several topical fields as e.g. surface magnetism, magnetic exchange coupling and spin-dependent transport in multilayered systems, magnetic properties of amorphous materials, solute segregation in bulk disordered alloys and at grain boundaries and computer simulations of atomic configurations of defects. Quantum-mechanical and quantum-statistical methods are applied to these problems, and most studies are performed from the first principles.

The second of the mentioned topics is based on broad experimental macroscopic and micro- scopic investigations of crystal structure in relation to electrical and magnetic properties, both integral and microscopic. Predominate amount of results has been obtained from applications of Mossbauer spectroscopy. Crystalline, microcrystalline, nanocrystalline and amorphous materials have been investigated. The main idea is to obtain a deeper understanding of relations between changes in crystalline structure in dependence on heat and mechanical treatment, and electrical and magnetic properties.

The most important projects in the group within last five years have been oriented on:


  • first-principles investigations of two-dimensional alloy magnetism and electron transport in magnetic multilayers

  • first-principles studies of theoretical strength, phase stability and magnetism in metals and intermetallics

  • atomistic studies of grain boundaries in metallic materials and development of relevant quantum-mechanical techniques

  • influence of method of preparation, heat and mechanical treatments on structure and properties of nanocrystalline materials

  • structure and properties of metallic and oxidic magnetic materials prepared by non- traditional technologies

  • role of defects in electrical, magnetic and mechanical properties of ordered intermetallic systems.


Special software CONFIT2000 for Mössbauer spectra treating has been created in the group.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D. +420 532 290 446305 [javascript protected email address]
RNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D. +420 532 290 447306 [javascript protected email address]
Ing. Pavel Procházka, Ph.D. +420 532 290 462426 [javascript protected email address]
Ing. Pavla Roupcová, Ph.D. +420 532 290 424322 [javascript protected email address]
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. +420 532 290 434315 [javascript protected email address]
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. +420 532 290 455419 [javascript protected email address]
Ing. Eva Švábenská, Ph.D. +420 532 290 436313 [javascript protected email address]
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. +420 532 290 437311 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ján Mateovič +420 532 290 313Lab.
Michal Radkovič +420 532 290 312120

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Petr Klíma +420 532 290 462426 [javascript protected email address]
Mgr. Ivana Miháliková +420 532 290 421318 [javascript protected email address]
Mgr. František Zažímal +420 532 290 462426 [javascript protected email address]

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Miroslav Golian +420 532 290 461427


ČísloNázevŘešitel
21-31852J Vlastnosti nanoprášků připravených pulzním elektronovým svazkem při nízkém tlaku plynuRNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D.
20-16130S Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-SnMgr. Martin Friák, Ph.D.
19-23411S Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromudoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
8J19UA037 Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitináchMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémechdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
8J18AT008 Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitůMgr. Martin Friák, Ph.D.
17-22139S Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-AlMgr. Martin Friák, Ph.D.
16-24711S Structure and properties of selected nanocompositesprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
16-24402S Interakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframuMgr. Jan Fikar, Ph.D.
16-14599S Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovechMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
16-13797S Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovechdoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
15-13436S Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější poledoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
TE02000232 Výzkumné centrum speciálních rotačních strojůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
M100411202 Teoretický a experimentální výzkum pevnosti disilicidů přechodových kovůprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
7AMB12SK009 Mikrostruktura slitin na bázi Fe-AlIng. Yvonna Jirásková, Ph.D.
GAP108-12-0311 Pevnost, křehkost a magnetismus kovových materiálů s čistými hranicemi zrn a hranicemi zrn se segregovanými nečistotamiprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
OC10008 Pevnost a magnetismus nanokompozitůprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
P204/11/1228 Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách a nanostrukturáchdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
P108/11/1350 Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletím a mechanickým legovánímIng. Yvonna Jirásková, Ph.D.
P204/10/0255 Výpočet Peierlsovy bariéry v bcc kovech a její závislosti na napětídoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Marie-Curie International Reintegration Grant (IRG), No. 247705 “MesoPhysDef” Mezoskopický rámec pro modelování fyzikálních procesů ve vícefázových materiálech s defektydoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
OC09011 Multiscale modelování struktury a vlastností nanodrátůprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
IAA100100920 Teoretické a experimentální studium rozhraní a martensitických fázových transformacíprof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
106/08/1440 Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesyIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
A100100616 Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektronikudoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
VC 1M 0512 Výzkumné centrum práškových nanonateriálůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/05/2111 Struktura a magnetické vlastnosti amorfních a nanokrystalických slitin založených na Fe(Ni)MoCuBIng. Yvonna Jirásková, Ph.D.
202/04/0583 Ab initio teorie magnetických polovodičůdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
A1041404 Atomové uspořádání na površích a rozhraních slitin 3d kovůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/04/0221 Struktura, elektrické a magnetické vlastnosti nanokrystalických materiálů složených z uhlíku a 3d transitivních kovůIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
OC 526.40, 1P04OC 526.40 Optimalizace tepelného zpracování magnetických materiálů s použitím dat termomagnetických křivek
S2041105 Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelováníIng. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Software CONFIT2000 version 4.12.39 (new): Mössbauer spectra fitting

Kontakt:
This application allows a complex treatment of Mössbauer spectra starting from a setting of the background and of the individual components according to the selected model by the mouse drag-and-drop technique. It is designed for the spectroscopy of 57Fe and 119Sn isotopes with nuclear spin values of 1/2 and 3/2. An original method has been applied combining a non-linear least-squares procedure with the Fast Fourier Transform technique. An improved matrix formalism allows one to construct nearly all imaginable physical models of Mössbauer spectra supported by a computer-aided matrix model design. It is possible to introduce not only hyperfine magnetic field distributions, but now also doublets quadrupole splitting distribution with a Gaussian profile. In the connection with the distribution it is always supposed that the quadrupole interaction is much weaker than the magnetic one. When the final thickness of the sample has to be considered, the transmission integral calculation can be established. A special parameter can be introduced that characterises the increase in the width of all spectra lines in dependence on their distance from the spectrum middle (on the absolute velocity). The fitted spectra can be taken in the transmission or back-scattering (conversion electrons) geometry. The fitting process is very fast also for complicated spectra.

Kvantově-mechanické (ab initio či provoprincipielní) metody

Kontakt: Mgr. Martin Friák, Ph.D.
pro výpočet elektronové struktury

Optický emisní spektrometr GD-PROFILER 2 (HORIBA Jobin Yvon)

Kontakt: Ing. Eva Švábenská, Ph.D.
Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.

Rentgenový práškový difraktometr – Empyrean

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Automatický rentgenový práškový difraktometr Empyrean od fy PanAnalytical v roce 2017 nahradil zařízení X´Pert Pro od firmy PanAnalytical. Byl mimo možnost měření v Bragg-Brenntano geometrii rozšířen o zrcadlo umožňující měření v rovnoběžném svazku, Eulerovu kolébku a 2-D detektor.

Systém (PPMS©) 9T

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
EverCool II (2 - 400 K; 0 - 9 T)

VSM magnetometry

Kontakt:
5 – 1073 K

Planetární mikro mlýn PULVERISETTE 7 premium line

Kontakt: Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
● optimal for hard, medium-hard, and britttle materials; ● 2 milling positions; ● grinding size of the bowl 80 ml; ● sample quantity 20 ml (min), 70 ml (max); ● material of grinding tools: tempered steel, stainless steel, zirconium oxide; ● dry/wet grinding process; ● milling in inert atmosphere; ● 100 up to 1100 rpm rotational speed

Mössbauerovy spektrometry

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
5 – 1300 K

Peci pro tepelné zpracování materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
S bezolejovým vakuem nebo atmosférou plynů, do 1300 K

Remagraph-Remacomp kombinace C710

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
při pokojové teplotě

Systém elektrojiskrové eroze pro syntézu materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
Produkce prášků

Zařízení pro měření elektrického odporu

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
300 – 1000 K

Zařízení pro měření magnetorezistance

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
80 – 900 K, 1 T


2021

Friák M., Mazalová M., Turek I., Zemanová A., Kastil J., Kamarad J., Míšek M., Arnold Z., Schneeweiss O., Všianská M., Zelený M., Kroupa A., Pavlů J., Šob M.: An Ab Initio Study of Pressure-Induced Changes of Magnetism in Austenitic Stoichiometric Ni2MnSn. Materials 14 (2021) 523

Kamarad J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Míšek M., Kaman O., Arnold Z.: Pressure study of magnetism in off-stoichiometric Ni2MnSn-based alloys. J. Magn. Magn. Mater. 539 (2021) 168345

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Hydrogen desorption from alloys MgeCu(eKCl): Cu catalysis in detail. Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 14494-14507

Friák M., Černý M., Šob M.: The Impact of Vibrational Entropy on the Segregation of Cu to Antiphase Boundaries in Fe3Al. Magnetochemistry 7 (2021) 108

Vasić M., Žák T., Pizúrová N., Stojković Simatović I., Minić D.: Influence of Thermal Treatment on Microstructure and Corrosion Behavior of Amorphous Fe40Ni40B12Si8 Alloy. Metall. Mater. Trans. A 52 (2021) 34-45

Švábenská E., Chlupová A., Foldyna J., Schneeweiss O.: Evolution of Microstructure of Silicon Steel After Pulsating Water Jet Treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 219-228

Životský O., Markov D., Hrabovská K., Buršík J., Jirásková Y.: Analysis of Magneto-Optical Hysteresis Loops of Amorphous and Surface-Crystalline Fe-Based Ribbons. Materials 14 (2021) 1-12

Životský O., Luňáček J., Jirásková Y., Buršík J., Ederer J., Janoš P., Cabanova K.: Influence of annealing temperature on degradation efficiency and iron oxide transformations in CeO2/Fe-oxide sorbents. AIP Adv. 11 (2021) 015308

Švábenská E., Horník V., Fintová S.: Comparison of the effect of EB and LB surface treatment on structural characteristics of IN 713LC superalloy. Kovové materiály 59 (2021) 119-130

Lejček P., Hofmann S., Všianská M., Šob M.: Entropy matters in grain boundary segregation. Acta Mater. 206 (2021) 116597

Sopoušek J., Drenčaková D., Brož P., Buršík J., Zemanová A., Roupcová P.: On thermal stability of nanocrystalline Ag-Cu-S powders. J Nanopart Res 23 (2021) 138

Wetzel M., Rabending T., Friák M., Všianská M., Šob M., Leineweber A.: Phase Stability of Iron Nitride Fe4N at High Pressure?Pressure- Dependent Evolution of Phase Equilibria in the Fe?N System. Materials 14 (2021) 3963

Perovič M., Boskovic M., Kusigerski V., Jagličič Z., Blanusa J., Spasojevic V., Pizúrová N., Schneeweiss O.: Search for high temperature memory effets in magnetic nanoparticles. J. Alloys Comp. 855 (2021) 157523
2020

Polsterová S., Friák M., Všianská M., Šob M.: Quantum-Mechanical Assessment of the Energetics of Silver Decahedron Nanoparticles. Nanomaterials 10 (2020) 767

Mazalová M., Všianská M., Pavlů J., Šob M.: The Effect of Vacancies on Grain Boundary Segregation in Ferromagnetic fcc Ni. Nanomaterials 10 (2020) 691

Hrabovská K., Životský O., Rojicek J., Fusek M., Mares V., Jirásková Y.: Surface Magnetostriction of FeCoB Amorphous Ribbons Analyzed Using Magneto-Optical Kerr Microscopy. Materials 13 (2020) 1-15

Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M., Janičkovič D.: Structural and Magnetic Study of Fe-Al20-(Ti, Nb) Alloys. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 835-838

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Theory of spin Hall effect in random Pt-M (M = V, Nb, Ta) alloys. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 717-719

Abdoshahi N., Spoerk-Erdely P., Friák M., Mayer S., Šob M., Holec D.: Ab initio study of chemical disorder as an effective stabilizing mechanism of bcc-based TiAl(+Mo). Phys. Rev. Mater. 4 (2020) 103604

Dymáček P., Dobeš F., Jarý M., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Small punch testing of Fe-Al based alloys with Ti and Nb additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 723 (2020) 012006

Wagenknecht D., Výborný K., Carva K., Turek I.: Antiferromagnetic CuMnAs: Ab initio description of finite temperature magnetism and resistivity. J. Magn. Magn. Mater. 513 (2020) 167078

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Large anomalous Hall angle in the Fe(60)Al(40) alloy induced by substitutional atomic disorder. Phys. Rev. B 101 (2020) 054437

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significant decrease of hydride decomposition enthalpy in ordered Mg-In alloys induced by growing hydrogen concentration. Kovové materiály 58 (2020) 161-167

Zazimal F., Svoboda T., Dzik P., Homola T., Jirásková Y.: STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-OXIDE LAYERS PREPARED BY INKJET PRINTING ON Si-SUBSTRATE. NANOCON 2020 Conference Proceedings 1 (2020) 24-29

Friák M., Černý M., Všianská M., Šob M.: Impact of antiphase boundaries on structural, magnetic and vibrational properties of Fe3Al. Materials 13 (2020) 4884

Wagenknecht D., Turek I.: Anisotropy of resistivity in hexagonal late transition metals and their alloys. J. Phys.: Condens. Matter 32 (2020) 185802

Procházka I., Vlasák T., Čížek J., Lukáč F., Liedke M., Anwand W., Jirásková Y., Janickovic D.: Quenched-in Vacancies and Hardening of Fe-Al Intermetallics. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 255-259

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Creep of Heusler-type alloy Fe-25Al-25Co. Crystals 10 (2020) 52


Jirásková Y., Buršík J., Ederer J., Janoš P., Jurica J., Luňáček J., Životský O.: Effect of magnetite transformations on degradation efficiency of cerium dioxide-magnetite composite. Journal of Materials Research and Technology 9 (2020) 4431-4439

Friák M., Lago D., Koutná N., Holec D., Rebok T., Šob M.: Multi-phase ELAStic Aggregates (MELASA) software tool for modeling anisotropic elastic properties of lamellar composites. Computer Physics Communications 247 (2020) 106863

Stratil L., Horník V., Dymáček P., Roupcová P., Svoboda J.: The Influence of Aluminum Content on Oxidation Resistance of New-Generation ODS Alloy at 1200°C. Metals 10 (2020) 1478

Švábenská E., Pizúrová N., Roupcová P., Chlupová A., Brajer J., Foldyna J., Schneeweiss O.: Effect of shock wave on microstructure of silicon steel. Surfaces and Interfaces 20 (2020) 100415-100425

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Methods of electron transport in ab initio theory of spin stiffness. Phys. Rev. B 101 (2020) 134410

Hlaváček A., Křivánková J., Pizúrová N., Václavek T., Foret F.: Photon-upconversion barcode for monitoring an enzymatic reaction with a fluorescence reporter in droplet microfluidics. Analyst 145 (2020) 7718-7723

Koutná N., Hahn R., Zálešák J., Friák M., Bartosik M., Keckes J., Šob M., Mayrhofer P., Holec D.: Point-defect engineering of MoN/TaN superlattice films: A first-principles and experimental study. Mater. & Design 186 (2020) 108211

Friák M., Golian M., Holec D., Koutná N., Šob M.: An ab initio study of magnetism in disordered Fe-Al alloys with thermal antiphase boundaries. Nanomaterials 10 (2020) 44

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significantly decreased stability of MgH2 in the Mg-In-C alloy system: Long-period-stacking-ordering as a new way how to improve performance of hydrogen storage alloys?. Renewable Energy 150 (2020) 204-212

Nikodym M., Luňáček J., Jirásková Y., Janoš P., Jurica J., Životský O.: Fe-Oxide/CeO2 Composites - Magnetization Curves and Their Analyses Using the Jiles-Atherton Model. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 601-6032019

Koutná N., Řehák P., Chen Z., Bartosik M., Fallmann M., Černý M., Zhang Z., Friák M., Šob M., Mayrhofer P., Holec D.: Correlating structural and mechanical properties of AlN/TiN superlattice films. Scr. Mater. 165 (2019) 159-163

Hlaváček A., Mickert M., Soukka T., Lahtinen S., Tallgren T., Pizúrová N., Król A., Gorris H.: Large-Scale Purification of Photon-Upconversion Nanoparticles by Gel Electrophoresis for Analogue and Digital Bioassays. Anal. Chem. 91 (2019) 1241-1246

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Improved hydrogen sorption kinetics in Mg modified by chosen catalysts. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 8315-8324

Vallejos S., Grácia I., Pizúrová N., Čechal J., Hubálek J., Cané C.: Gas sensitive ZnO structures with reduced humidity-interference. Sensors and Actuators B 301 (2019) 127054

Jirásková Y., Buršík J., Janoš P., Luňáček J., Chrobak A., Životský O.: Effect of Iron Impurities on Magnetic Properties of Nanosized CeO2 and Ce-Based Compounds. Metals 9 (2019) 222

Kudrnovský J., Drchal V., Turek I., Wagenknecht D., Khmelevskyi S.: The spin-disorder resistivity: The disordered local moment approach. Solid State Phenom. 289 (2019) 185-191

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-26

Černý M., Šesták P., Řehák P., Všianská M., Šob M.: Atomistic approaches to cleavage of interfaces. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 27 (2019) 035007

Elhadidy H., Mahi F., Franc J., Schneeweiss O.: Calculations of High-Frequency Noise Spectral Density of Different CdTe Metal-Semiconductor-Metal Schottky Contacts. J. Electronic Mater. 11 (2019) 1-7

Životský O., Buršík J., Janičkovič D., Titov A., Jirásková Y.: Low-temperature magnetic transitions in Fe2MnSi Heusler alloys prepared in bulk and ribbon form. J. Magn. Magn. Mater. 475 (2019) 5-9

Wagenknecht D., Šmejkal L., Kašpar Z., Sinova J., Jungwirth T., Kudrnovský J., Carva K., Turek I.: Temperature-dependent resistivity and anomalous Hall effect in NiMnSb from first principles. Phys. Rev. B 99 (2019) 174433

Meng F., Zhen Y., Všianská M., Friák M., Šob M.: Theoretical investigations on structural, elastic, thermodynamic and electronic properties of Al3Ti and Al3V compounds in L12 structure under high pressure. Mat. Res. Express 6 (2019) 056536

Kroupa A., Pavlů J., Šob M.: Professor Jan Vřešťál and His Contributions Towards the Implementing of Ab Initio Data into the CALPHAD Method and Extension of the Phase Diagram Calculations Down to 0 K. J. Phase Equil. Diffus. 40 (2019) 3-9

Rao Z., Ponge D., Koermann F., Ikeda Y., Schneeweiss O., Friák M., Neugebauer J., Raabe D., Li Z.: Invar effects in FeNiCo medium entropy alloys: From an Invar treasure map to alloy design. Intermetallics 111 (2019) 106520

Káňa T., Zouhar M., Černý M., Šob M.: Ab initio study of the theoretical strength and magnetism of the Fe-Pd, Fe-Pt and Fe-Cu nanocomposites. J. Magn. Magn. Mater. 469 (2019) 100-107

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Ab initio theory of the spin-dependent conductivity tensor and the spin Hall effect in random alloys. Phys. Rev. B 100 (2019) 134435

Kamarad J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 165333

Friák M., Všianská M., Šob M.: A quantum-mechanical study of clean and Cr-segregated antiphase boundaries in Fe3Al. Materials 12 (2019) 3954

Vykoukal V., Buršík J., Roupcová P., Cullen D., Pinkas J.: Solvothermal hot injection synthesis of core-shell AgNi nanoparticles. J. Alloys Comp. 770 (2019) 377-385

Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-292

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Electron transport in high-entropy alloys: AlxCrFeCoNi as a case study. Phys. Rev. B 100 (2019) 014441

Wagenknecht D., Kudrnovský J., Šmejkal L., Carva K., Turek I.: Electrical transport with temperature-induced spin disorder in NiMnSb. J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 517-521

Friák M., Buršíková V., Pizúrová N., Pavlů J., Jirásková Y., Homola V., Miháliková I., Slávik A., Holec D., Všianská M., Koutná N., Fikar J., Janičkovič D., Šob M., Neugebauer J.: Elasticity of Phases in Fe-Al-Ti Superalloys: Impact of Atomic Order and Anti-Phase Boundaries. Crystals 9 (2019) 299

Bazhukova I., Sokovnin S., Ilves V., Myshkina A., Vazirov R., Pizúrová N., Kasyanova V.: Luminescence and optical properties of cerium oxide nanoparticles. Optical Materials 92 (2019) 136-142

Kroupa A., Vykoukal V., Káňa T., Zemanová A., Pinkas J., Šob M.: The theoretical and experimental study of the Sb-Sn nano-alloys. CALPHAD 64 (2019) 90-96

Miháliková I., Friák M., Koutná N., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Vacancies in Disordered Magnetic Systems: A Case Study of Fe-Rich Fe-Al Phases. Materials 12 (2019) 1430

Meng F., Všianská M., Friák M., Šob M.: Surface-induced magnetism in intermetallics: Ni3Ge compound as a case study. J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 273-281

Jirásková Y., Buršík J., Janičkovič D., Životský O.: Influence of Preparation Technology on Microstructural and Magnetic Properties of Fe2MnSi and Fe2MnAl Heusler Alloys. Materials 12 (2019) 1-14

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: The Influence of Niobium Additions on Creep Resistance of Fe-27 at. % Al Alloys. Metals 9 (2019) 739

Kotoul M., Skalka P., Profant T., Friák M., Řehák P., Šesták P., Černý M., Pokluda J.: Ab initio aided strain gradient elasticity theory in prediction of nanocomponent fracture. Mech. Mater. 136 (2019) 103074

Akram S., Babutskyi A., Chrysanthou A., Montalvao D., Pizúrová N.: Effect of Alternating Magnetic Field on the Fatigue Behaviour of EN8 Steel and 2014-T6 Aluminium Alloy. Metals 9 (2019) 984


všechny publikace