Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Kunz Ludvík

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Místnost423
Telefon+420 532 290 464
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-7508-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 1966-1970
  Studium fyziky pevné fáze, přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • 1968 – 1970
  Pomocná vědecká síla, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1970 – 1973
  Odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1973 – 1977
  Vědecká aspirantura v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, vědecká hodnost CSc.
 • 1977 – doposud
  Vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1994 – 2012
  Vedoucí oddělení Mechanických vlastností Ústavu fyziky materiálů AV ČR
 • 1989
  Státní rigorózní zkouška, Masarykova univerzita, RNDr.
 • 1997
  Habilitace na Žilinské univerzitě
 • 2004
  Profesor v oboru Materiálové inženýrství, Žilinská univerzita
 • 2005-doposud
  Člen Akademického sněmu AV ČR
 • 2005 – 2009
  Člen Vědecké rady AV ČR
 • 2008
  Čestný doktorát, Žilinská univerzita
 • 2012 – doposud
  Ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR

 • Činnost
  Únava kovových materiálů, fyzikální aspekty mechanických vlastností materiálů


  2020

  Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922

  Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

  Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 104016

  Šmíd M., Horník V., Kunz L., Hrbáček K., Hutař P.: High Cycle Fatigue Data Transferability of MAR-M 247 Superalloy from Separately Cast Specimens to Real Gas Turbine Blade. Metals 10 (2020) 1460-1476  2019

  Kunz L., Pokorný P., Konečná R., Nicoletto G.: Propagation of long fatigue cracks in Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 222-229

  Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202  2018

  Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

  Nicoletto G., Konečná R., Kunz L., Frkáň M.: Influence of as-built surface on fatigue strength and notch sensitivity of Ti6Al4V alloy produced by DMLS. MATEC Web Conf. 165 (2018) 02002  2017

  Fintová S., Arzaghi M., Kuběna I., Kunz L., Sarazin-Baudoux C.: Fatigue crack propagation in UFG Ti grade 4 processed by severe plastic deformation. Int. J. Fatigue 98 (2017) 187-194

  Horník V., Šmíd M., Hutař P., Kunz L., Hrbáček K.: Interaction of Creep and High Cycle Fatigue of IN 713LC Superalloy. Solid State Phenom. 258 (2017) 595-598

  Konečná R., Kunz L., Pokorný P., Nicoletto G.: Fatigue Crack Growth and Threshold Behavior of DMLS Ti6Al4V. Solid State Phenom. 267 (2017) 157-161

  Konečná R., Kunz L., Bača A., Nicoletto G.: Resistance of direct metal laser sintered Ti6Al4V alloy against growth of fatigue cracks. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 82-91  2016

  Bača A., Konečná R., Nicoletto G., Kunz L.: Influence of build direction on the fatigue behaviour of Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. Materials Today: Proceedings 3 (2016) 921-924

  Konečná R., Kunz L., Nicoletto G., Bača A.: Long fatigue crack growth in Inconel 718 produced by selective laser melting. Int. J. Fatigue 92 (2016) 499-506

  Konečná R., Nicoletto G., Kunz L., Riva E.: The role of elevated temperature exposure on structural evolution and fatigue strength of eutectic AlSi12 alloys. Int. J. Fatigue 83 (2016) 24-35

  Šmíd M., Horník V., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: High Cycle Fatigue Damage Mechanisms of MAR-M 247 Superalloy at High Temperatures. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 393-397

  Konečná R., Kunz L., Nicoletto G., Bača A.: Fatigue crack growth behavior of Inconel 718 produced by selective laser melting. Frattura ed Integrita Strutturale 10 (2016) 31-40

  Šmíd M., Hutař P., Horník V., Hrbáček K., Kunz L.: Stage I fatigue cracking in MAR-M 247 superalloy at elevated temperatures. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592  2015

  Fintová S., Kunz L.: Fatigue properties of magnesium alloy AZ91 processed by severe plastic deformation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 42 (2015) 219-228

  Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-32  2014

  Fintová S., Kunz L.: Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 63 (2014) 012159

  Fintová S., Kunz L.: Cyclic plastic behavior and fatigue life of AZ91 alloy in as-cast and ultra-fine grained state. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 109-115

  Fintová S., Pantělejev L., Kunz L.: Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Magnesium AZ91 Alloy. Mater. Sci. Forum 782 (2014) 384-389

  Kunz L., Fintová S.: Initiation of fatigue cracks in ultrafine-grained materials in high-cycle fatigue region. Procedia Eng. 74 (2014) 2-5

  Kunz L., Fintová S.: Fatigue behaviour of AZ91 magnesium alloy in as-cast and severe plastic deformed conditions. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 397-402

  Kunz L., Lukáš P., Navrátilová L.: Strain localization and fatigue crack initiation in ultrafine-grained copper in high- and giga-cycle region. Int. J. Fatigue 58 (2014) 202-208

  Konečná R., Nicoletto G., Kunz L., Svoboda M., Bača A.: Fatigue strength degradation of AlSi12CuNiMg alloy due to high temperature exposure: a structural investigation. Procedia Eng. 74 (2014) 43-46

  Šmíd M., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: High cycle fatigue of nickel-based superalloy MAR-M 247 at high temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 329-332  2012

  Kunz L., Lukáš P., Konečná R., Fintová S.: Casting defects and high temperature fatigue life of IN 713LC superalloy. Int. J. Fatigue 41 (2012) 47-51

  Kunz L., Lukáš P., Klusák J.: Fatigue Strength of Weathering Steel. Mater. Sci. 18 (2012) 18-22  2011

  Lukáš P., Kunz L., Navrátilová L., Bokůvka O.: Fatigue damage of ultrafine-grain copper in very-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 7036-7040

  Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue. Procedia Eng. 10 (2011) 201-206

  Pantělejev L., Man O., Kunz L.: Microstructural stability of ultrafine grained copper at elevated temperature. Acta Metall. Slovaca 17 (2011) 158-162

  Kunz L., Lukáš P., Konečná R.: Combined cycle fatigue of Ni-base superalloy. Key Eng. Mater. 465 (2011) 523-526

  Bubenko L., Konečná R., Kunz L., Nicoletto G.: Fatigue crack propagation within the austempered ductile iron microstructure. Acta Metall. Slovaca 17 (2011) 18-25

  Vlk M., Kunz L., Rozlívka L.: Únavové vlastnosti patinující oceli. Konstrukce 4 (2011) 75-79

  Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition. Strain 47 (2011) 476-482

  Wang Q., Du Z., Liu X., Kunz L.: Fatigue Property and Fatigue Cracks of Ultra-fine Grained Copper. Mater. Sci. Forum 682 (2011) 231-237


  ČísloNázev
  FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
  RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce
  GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů
  FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí.
  1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice
  106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích
  1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku
  IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání