Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Kruml Tomáš

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.

Místnost423
Telefon+420 532 290 464
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-1267-2014
Poziceředitel - ÚFM AV ČR, vědecký pracovník - Skupina nízkocyklové únavy

Osobní informace
 • 1985-1990 Vysokoškolské studium
  Masarykova univerzita v Brně, Přirodovědecká fakulta, obor Fyzika pevných látek
 • 1992-1996 Postgraduální doktorské studium
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1996-1997 Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne/Švýcarsko
  Post-doc pobyt na EPFL, odd. Fyziky, Ústav jaderného inženýrství
 • 1998-1999 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR
 • 2000-2003 EPFL Lausanne
  Odborný asistent na EPFL
 • 2003-2005 Ecole des Mines, Nancy/Francie
  Vysokoškolský professor na Ecole des Mines
 • od r. 2005 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, 2011 - 2022 vedoucí této skupiny
 • od r. 2022 ÚFM AV ČR
  Ředitel ÚFM AV ČR, v. v. i.

 • Činnost
  Detailní popis mechanismů plastické deformace materiálů, výzkum degradačních procesů spojených s cyklickou deformací, vývoj experimentálních metod pro mechanické testování tenkých vrstev.
  Materiály: vysokoteplotní intermetalika (TiAl, Ni3Al, superslitiny), progresivní druhy ocelí (ODS, duplexní, austenitické), slitiny s tvarovou pamětí (NiTi), tenké vrstvy (Al–Cu, TiN), modelové materiály (Cu, Ge)


  2024

  Polák J., Babinský T., Vražina T., Kruml T.: The role of extrusions and intrusions in the initiation and intergranular growth of fatigue cracks. Adv. Eng. Mater. 0 (2024) 2400313

  Polák J., Man J., Kruml T.: The sources of cyclic slip irreversibility. Acta Mater. 267 (2024) 119709

  Šulák I., Chlupová A., Záležák T., Kuběna I., Roth J., Jahns K., Krupp U., Kruml T.: High-temperature fatigue and creep performance of additively manufactured NiCu-based alloy. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 143-153

  Hloch S., Poloprudský J., Šiška F., Babinský T., Nag A., Chlupová A., Kruml T.: Erosion development in AISI 316L stainless steel under pulsating water jet treatment. Engineering Science and Technology 50 (2024) 101630

  Polák J., Jadlovský D., Kruml T.: Extrusions and intrusions in the cyclic plastic zone of the growing fatigue crack in polycrystalline copper. Int. J. Fatigue 179 (2024) 108063

  Polák J., Babinský T., Vražina T., Kruml T.: Mechanism of intergranular fatigue crack growth in copper polycrystal. Int. J. Fatigue 182 (2024) 108190

  Vražina T., Šulák I., Nowak B., Verma B., Krupp U., Kruml T.: Fatigue lifetime assessment and crack propagation of Ni-based VDM Alloy 699 XA produced by additive manufacturing. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 43-51

  Říha Z., Zeleňák M., Nag A., Poloprudský J., Kruml T., Hloch S.: A study of the erosion characteristics of an EN AE-6060 aluminium alloy processed using middle and high power continuous and modulated water jets. Wear 536-537 (2024) 205154  2023

  Gröger R., Holzer J., Kruml T.: Twinning and antitwinning in body-centered cubic metals. Comp. Mater. Sci. 216 (2023) 111874

  Chlupová A., Hloch S., Nag A., Šulák I., Kruml T.: Effect of pulsating water jet processing on erosion grooves and microstructure in the subsurface layer of 25CrMo4 (EA4T) steel. Wear 524-525 (2023) 204774

  Zelený M., Ostapovec A., Fridrich L., Šesták P., Heczko M., Kruml T.: On mechanical twinning in tetragonal lattice. Philos. Mag. 103 (2023) 119-136

  Chlupová A., Šulák I., Kuběna I., Kruml T., Roth J., Jahns K.: Comparison of microstructure and properties of nickel-copper alloy prepared by casting and laser powder bed fusion process. Mater. Sci. Forum 1082 (2023) 171-176

  Mikmeková Š., Man J., Ambrož O., Jozefovič P., Čermák J., Järvenpää A., Jaskari M., Materna J., Kruml T.: High-resolution characterization of deformation induced martensite in large areas of fatigued austenitic stainless steel using deep learning. Metals 13 (2023) 1039

  Man J., Blinn B., Šulák I., Kuběna I., Smaga M., Chlup Z., Kruml T., Beck T., Polák J.: Formation of deformation induced martensite in fatigued 316L steels manufactured by selective laser melting (SLM). Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 203-208

  Poczklán L., Polák J., Kruml T.: Comparison of critical plane models based on multiaxial low-cycle fatigue tests of 316L steel. Int. J. Fatigue 171 (2023) 107569

  Janů L., Dvořáková E., Polášková K., Buchtelová M., Ryšánek P., Chlup Z., Kruml T., Galmiz O., Nečas D., Zajíčková L.: Enhanced adhesion of electrospun polycaprolactone nanofibers to plasma-modified polypropylene fabric. Polymers 15 (2023) 1686  2022

  Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103212

  Poloprudský J., Nag A., Kruml T., Hloch S.: Effects of liquid droplet volume and impact frequency on the integrity of Al alloy AW2014 exposed to subsonic speeds of pulsating water jets. Wear 488-489 (2022) 204136  2021

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S.: Identification of Local Microplasticity on Ti6Al4V After Impingement of Periodically Acting Water Clusters. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 63-74

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S., Hlaváček P., Foldyna J.: Effect of Standoff Distance on the Erosion of Various Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 164-171

  Říha Z., Zeleňák M., Kruml T., Poloprudský J.: Comparison of the disintegration abilities of modulated and continuous water jets. Wear 478-479 (2021) 203891

  Vinogradov A., Kruml T., Heczko M., Mazánová V., Linderov M.: Kinetics of cyclically-induced mechanical twinning in gamma-TiAl unveiled by a combination of acoustic emission, neutron diffraction and electron microscopy. Acta Mater. 212 (2021) 116921

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Kruml T., Hloch S.: Surface and Subsurface Analysis of Stainless Steel and Titanium Alloys Exposed to Ultrasonic Pulsating Water Jet. Materials 14 (2021) 5212

  Holzer J., Chlup Z., Kruml T., Gröger R.: Plastic deformation of magnetically isotropic Cr single crystals compressed at 77 K. Int. J. Plast. 138 (2021) 102938

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Sobota J., Fořt T., Matějka M., Kruml T., Hutař P.: Determination of the yield stress in Al thin film by applying bulge test. Journal of Physics: Conference Series 1777 (2021) 012030

  Tinoco Navarro H., Hutař P., Kruml T., Holzer J.: Modeling of elastoplastic behavior of freestanding square thin films under bulge testing. Acta Mech. 232 (2021) 2715-2731

  Babinský T., Kuběna I., Šulák I., Kruml T., Tobiáš J., Polák J.: Surface relief evolution and fatigue crack initiation in René 41 superalloy cycled at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 819 (2021) 141520  2020

  Mazánová V., Heczko M., Slone C., Kuběna I., Tobiáš J., George E., Kruml T., Polák J., Mills M.: SEM & STEM Multi-scale Characterization of Fatigue Damage in CrCoNi Medium-entropy Alloy with Fully Recrystallized Microstructure. Microscopy and Microanalysis 26 (Supp (2020) 2224

  Tinoco Navarro H., Hutař P., Merle B., Göken M., Kruml T.: Fracture Toughness Evaluation of a Cracked Au Thin Film by Applying a Finite Element Analysis and Bulge Test. Key Eng. Mater. 827 (2020) 196-202

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

  Chlupová A., Poczklán L., Man J., Mazánová V., Heczko M., Kruml T.: Character of Fatigue Damage under Axial, Torsional and Biaxial Loading of 316L Stainless Steel. Defect Diffus. Forum 405 (2020) 264-270

  Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278  2019

  Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

  Poczklán L., Mazánová V., Gamanov Š., Kruml T.: Fatigue crack growth rate in axial, torsional and multiaxial mode in 316L austenitic steel. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 269-274

  Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

  Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407  2018

  Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., McComb D., Kruml T., Polák J., Mills M.: Atomic resolution characterization of strengthening nanoparticles in a new high-temperature-capable 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 719 (2018) 49-60

  Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

  Wärner H., Calmunger M., Chai G., Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Johansson S., Moverare J.: Fracture and Damage Behavior in an Advanced Heat Resistant Austenitic Stainless Steel During LCF, TMF and CF. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 843-848

  Spätig P., Heczko M., Kruml T., Seifert H.: Influence of mean stress and light water reactor environment on fatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel. J. Nucl. Mater. 509 (2018) 15-28  2017

  Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Tinoco Navarro H., Chlupová A., Kruml T.: Development of the bulge test equipment for measuring mechanical properties of thin films. METAL 2017 Conf. Proc 26 (2017) 1053-1058

  Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., Kruml T., Polák J., Mills M.: On the origin of extraordinary cyclic strengthening of the austenitic stainless steel Sanicro 25 during fatigue at 700 C. J. Mater. Res. 32 (2017) 4342-4353

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-505

  Mazánová V., Škorík V., Kruml T., Polák J.: Cyclic response and early damage evolution in multiaxial cyclic loading of 316L austenitic steel. Int. J. Fatigue 100 (2017) 466-476

  Heczko M., Polák J., Kruml T.: Microstructure and dislocation arrangements in Sanicro 25 steel fatigued at ambient and elevated temperatures. Mater. Sci. Eng. A 680 (2017) 168-181

  Man J., Chlupová A., Kuběna I., Kruml T., Man O., Järvenpää A., Karjalainen L., Polák J.: LCF behaviour of 301LN steel: coarse-grained vs. UFG-bimodal structure. Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2017) 205-210

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Heczko M., Spätig P., Seifert H., Kruml T.: Correlation between Dislocation Structures and Mechanical Fatigue Response of 316L Austenitic Steel Loaded with and without Mean Stress at High Temperature in Air and Water Environment. Solid State Phenom. 258 (2017) 534-537

  Mazánová V., Polák J., Škorík V., Kruml T.: Multiaxial elastoplastic cyclic loading of austenitic 316L steel. Frattura ed Integrita Strutturale 11 (2017) 162-169

  Karol M., Chlupová A., Mazánová V., Kruml T.: Fatigue crack initiation and growth in 316L steel in torsional cyclic loading. Eng. Mech. 23 (2017) 434-437  2016

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Beran P., Heczko M., Kruml T., Panzner T., Petegem S.: Complex investigation of deformation twinning in gama-TiAl byTEM and neutron diffraction. J. Mech. Phys. Solids 95 (2016) 647-662

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292

  Kuběna I., Kruml T., Polák J.: Behaviour of ODS Steels in Cyclic Loading. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 309-313

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Evolution of the cyclic plastic response of Sanicro 25 steel cycled at ambient and elevated temperatures. Int. J. Fatigue 83 (2016) 75-83

  Weidner A., Kolmorgen R., Kuběna I., Kulawinski D., Kruml T., Biermann H.: Decomposition and Precipitation Process During Thermo-mechanical Fatigue of Duplex Stainless Steel. Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 2112-2124  2015

  Kuběna I., Polák J., Plocinski T., Hébert C., Škorík V., Kruml T.: Microstructural stability of ODS steels in cyclic loading. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 38 (2015) 936-947

  Guth S., Petráš R., Škorík V., Kruml T., Man J., Lang K., Polák J.: Influence of dwell times on the thermomechanical fatigue behavior of a directionally solidified Ni-base superalloy. Int. J. Fatigue 80 (2015) 426-433  2014

  Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kuběna I., Kruml T., Chai G.: Low cycle fatigue behavior of Sanicro 25 steel at room and at elevated temperature. Mater. Sci. Eng. A 615 (2014) 175-182

  Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136

  Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408

  Kuběna I., Polák J., Marmy P., Kruml T.: A comparison of microstructure evolution due to fatigue loading in Eurofer 97 and ODS Eurofer steels. Procedia Eng. 74 (2014) 401-404

  Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

  Beran P., Petrenec M., Heczko M., Smetana B., Žaludová M., Šmíd M., Kruml T., Keller L.: In-situ neutron diffraction study of thermal phase stability in a gamma-TiAl based alloy doped with Mo and/or C. Intermetallics 54 (2014) 28-38

  Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Analysis of Cyclic Plastic Response of Heat Resistant Sanicro 25 Steel at Ambient and Elevated Temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 68-73

  Kruml T., Obrtlík K.: Microstructure degradation in high temperature fatigue of TiAl alloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 28-32  2013

  Saada G., Kruml T.: Removal of plastic instabilities by reversal of the applied stress. Philos. Mag. 93 (2013) 256-271

  Kruml T., Martin J.: Dislocation densities and internal stress in Ni3Al. Philos. Mag. 93 (2013) 50-59

  Polák J., Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Mechanisms of high temperature damage in elastoplastic cyclic loading of nickel superalloys and TiAl intermetallics. Procedia Eng. 55 (2013) 114-122

  Kuběna I., Kruml T.: Fatigue life and microstructure of ODS steels. Eng. Fract. Mech. 103 (2013) 39-47  2012

  Fournier B., Steckmeyer A., Rouffie A., Malaplate J., Garnier J., Ratti M., Wident P., Ziolek L., Tournie I., Rabeau V., Gentzbittel J., Kruml T., Kuběna I.: Mechanical behaviour of ferritic ODS steels - Temperature dependancy and anisotropy. J. Nucl. Mater. 430 (2012) 142-149

  Kuběna I., Fournier B., Kruml T.: Effect of microstructure on low cycle fatigue properties of ODS steels. J. Nucl. Mater. 424 (2012) 101-108

  Man J., Vystavěl T., Weidner A., Kuběna I., Petrenec M., Kruml T., Polák J.: Study of cyclic strain localization and fatigue crack initiation using FIB technique. Int. J. Fatigue 39 (2012) 44-53

  Giordana M., Giroux P., Alvarez-Armas I., Sauzay M., Armas A., Kruml T.: Microstructure evolution during cyclic tests on EUROFER 97 at room temperature. TEM observation and modelling. Mater. Sci. Eng. A 550 (2012) 103-11  2011

  Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328

  Man J., Obrtlík K., Petrenec M., Beran P., Smaga M., Weidner A., Dluhoš J., Kruml T., Biermann H., Eifler D., Polák J.: Stability of austenitic 316L stainless steel against martensite formation during cyclic straining. Procedia Eng. 10 (2011) 1279-1284

  Kruml T., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part I. Nucleation and small crack growth kinetics. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 2-6

  Couteau O., Kruml T., Martin J.: About the activation volume for cross-slip in Cu at high stresses. Acta Mater. 59 (2011) 4207-4215

  Polák J., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Cyclic plasticity and cyclic creep in austenitic-ferritic duplex steel. Key Eng. Mater. 465 (2011) 431-434

  Kruml T., Kuběna I., Polák J.: Fatigue behaviour and surface relief in ODS steels. Procedia Eng. 10 (2011) 1690-1695

  Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

  Saada G., Kruml T.: Deformation mechanisms of nanograined metallic polycrystals. Acta Mater. 59 (2011) 2565-2574

  Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577  2003

  Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-1330


  ČísloNázev
  CK02000025 Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectví
  958192, H2020-NMBP-ST-IND-2020-singlestage, LC-SPIRE-08-2020 Tailoring ODS materials processing routes for additive manufacturing of high temperature devices for aggressive environments (topAM)
  19-00408S Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem
  18-03615S Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čele
  15-08826S Mechanismy poškození při víceosém cyklickém namáhání
  P107/11/0704 Optimalizace struktury a vlastnosti moderních vysokoteplotních litých materiálů legovaných uhlíkem pomocí komplexního tepelného zpracování
  106/09/1954 Role oxidické disperze při únavovém chování ODS ocelí