Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Laboratoř přípravy a analýzy materiálů


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Laboratoř se zabývá přípravou prekurzorů tvořených nano až makro částicemi pro nově vyvíjené materiály. Kromě přípravy nových materiálů se zabývá rovněž analýzou širokého spektra meteriálů zkoumaných napříč Ústavem, zejména pomocí světelné mikroskopie s využitím selektivního a barevného leptání. Další oblastí je příprava vysoce kvalitních povrchů pro analýzy pomocí pokročilých technik EBSD a AFM. Příprava bezdefektních složitých povrchů zkušebních těles pomocí elektrolytického leštění a měření tvrdosti dle Vickerse jsou další možnosti laboratoře.

Automatický metalografický lis Opal 410 ATM

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Plně automatický metalografický lis Opal 410 s elektro-hydraulickým systémem a vestavěným chladicím systémem pro automatické chlazení je určen pro přípravu metalografických vzorků.

Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Brillant-220 je univerzální precizní rozbrušovací pila určená k manuálnímu i automatickému přesnému dělení velmi malých i větších vzorků.

Digitální mikroskop Olympus DSX1000

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Digitální mikroskop Olympus DSX1000 umožňuje záznam 2D/3D obrazu s využitím objektivů s dlouhou pracovní vzdáleností.

Programovatelný laboratorní zdroj GW INSTEK PSU 60-25

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Stejnosměrný spínaný laboratorní napájecí zdroj GW INSTEK PSU 60-25 je programovatelný zdroj s výstupním napětím 0-60 V a maximálním výstupním proudem 25 A.

Hmoždířový mlýn Fritsch Pulverisette 2

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Mechanický hmoždíř k rozrušování a promíchávání prášků.

Horkovzdušná sušárna s ventilátorem UF55 Memmert

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Univerzální zařízení vhodné pro sušení, ohřev, stárnutí, pečení a vytvrzování.

Inverzní metalografický mikroskop Olympus GX51

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Inverzní metalografický mikroskop Olympus GX51 poskytuje vysokou stabilitu a vynikající kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a komfortem pro obsluhu.

Metalografický mikroskop ZEISS Neophot 32

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Inverzní světelný optický metalografický mikroskop umožňuje strukturní analýzy materiálových vzorků s využitím pozorování ve světlém a tmavém poli, polarizovaném světle a Nomarského kontrastu.

Mikrotvrdoměr Duramin Struers

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Mikrotvrdoměr Duramin pro měření podle Vickerse a Knoppa v rozmezí zatížení od 98.07 mN (10 g) do 19.61 N (2 kg).

Teploměr P75 0 DOSTMANN s imerzní sondou

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Teploměr P750 DOSTMANN s imerzní sondou umožňuje měření teploty kapalin a sypkých látek v měřícím rozsahu -100 až 1100 °C s možností on-line zpracování dat.

Ploténka digitální SD160 Stuart

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Ploténka s mikroprocesorovou regulací teploty a LCD displejem.

Ruční brusky a leštičky Saphir 320 a Saphir 330 ATM

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Ruční jedno/dvou kotoučové brusky a leštičky s průměrem kotouče 230 mm jsou určeny pro broušení vzorků na brusných papírech, kotoučích, nebo na leštění vzorků s využitím leštících pláten a diamantových past a suspenzí.

Rukavicový box Jacomex GP Campus

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Rukavicový box s komorou z nerezové oceli a skleněným čelním panelem umožňuje práci v ochranné atmosféře inertního plynu (Ar, He).

Automatická bruska a leštička Saphir 550 s unášecí hlavou Rubin 520 Metalco

Kontakt:
Automatický jednokotoučový preparační systém Saphir 550 s diskem o velikosti 300mm je určen pro broušení a leštění metalografických vzorků.

Spektrofotometr Jenway 7415

Kontakt: doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Spektrofotometr Jenway 7415 umožňuje měření spekter v ultrafialové a viditelné oblasti a koncentrace roztoků.

Stereomikroskop Carl Zeiss Jena

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Binokulární stereoskopický mikroskop předurčený pro pozorování trojrozměrných objektů v odraženém světle.

Stereomikroskop Leica S9i

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Kompaktní stereomikroskop s optickým systémem s 12° sbíhavostí optických cest a apochromatickou optikou v těle mikroskopu s integrovanou kamerou.

Tergeo plazmový čistič

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Kompaktní stolní plazmový čistič je určený k čištění SEM vzorků, aktivaci funkčních skupin u polymerů, kovů a keramiky, dosažení hydrofilní smáčivosti, zlepšení vazebné pevnosti při povlakování a zlepšení potiskovatelnosti povrchů a podobně.

Termostat Lauda RP 290 E

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Oběhový termostat Lauda RP 290 E je určen pro externí aplikace, při kterých jsou vyžadovány rychlé změny teploty (např. ochlazení elektrolytu).

Tvrdoměr DuraScan 70 G5 ZwickRoell

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Tvrdoměr DuraScan 70 G5 umožňuje měření tvrdosti pomocí metody Vickers v rozsahu zatížení od 0,01 do 60 kg.

Tvrdoměr ZHV30 Vickers ZwickRoell

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Tvrdoměr ZHV30 Vickers je určen pro zkoušky tvrdosti dle norem ISO 6507 a ASTM E 384 v rozsahu měření od HV0,2 do HV30.

Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Bandelin

Kontakt: Ing. Luca Bertolla, Ph.D.
Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls generuje vysokovýkonný ultrazvuk s vysokou intenzitou a ultrazvukovou amplitudou, který se pomocí sondy (kovový hrot) přenese do kapalného média.

Univerzální tvrdoměr Rockwell 150CLK ZwickRoell

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Univerzální tvrdoměr Rockwell ZHR 8150 CLK umožňuje měření tvrdosti v rozsahu 5 až 187,5 kg.

Váhy analytické Quintix® Sartorius 224-1S

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Přesné váhy s váživostí 220 g a rozlišením na 0,1 mg s interní, plně automatickou, teplotně a časově kontrolovanou "isoCAL" kalibrací, nebo manuální externí kalibrací.

Vibrační leštička VibroMet 2 Buehler

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Vibrační leštička VibroMet 2 je vhodná pro precizní leštění i jinak obtížně zpracovatelných vzorků (jako jsou měkké kovové materiály, superslitiny, díly pro mikroelektroniku, atd.).

Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol-5

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
LectroPol-5 je zařízení určené pro automatizované elektrolytické leštění a leptání metalografických vzorků.

Zetasizer Ultra Malvern

Kontakt: doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Zetasizer Ultra je zařízení pro měření velikosti částic v rozmezí 0,3 nm až 10 µm, náboje a koncentrace částic.

3D tiskárna Průša SL1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.

Pila VC-50 LECO

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Přesná pila s diamantovým řezným kotoučem vhodná pro řezání extrémně tvrdých materiálů.

Zdroj MATRIX MPS-7061 60V/10A

Kontakt: doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj konstantního napětí nebo proudu je využívaný zejména při elektrolytickém leštění a leptání vzorků.