Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Mikrotvrdoměr Duramin

Mikrotvrdoměr Duramin pro měření podle Vickerse a Knoppa v rozmezí zatížení od 98.07 mN (10 g) do 19.61 N (2 kg).

Mikrotvrdoměr Duramin od firmy Struers umožňuje spolehlivé, reprodukovatelné a přesné měření tvrdosti na kovových i nekovových materiálech. Má vysoce přesný stolek s mikrometrickými šrouby pro přesné polohování v rovině x-y. Přístroj umožňuje měření v rozsahu devíti zatížení, od 98,07 mN (10 g) do 19,61 N (2 kg), který lze zvolit jedinečným patentovaným mechanizmem výměny zátěže. Zatížení a odtížení indentoru s vybranou hmotností se provádí automaticky s příslušnými informacemi zobrazenými na dotykovém LCD displeji testeru.