Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Tvrdoměr ZHV30 Vickers

Tvrdoměr ZHV30 Vickers je určen pro zkoušky tvrdosti dle norem ISO 6507 a ASTM E 384 v rozsahu měření od HV0,2 do HV30.

Přístroj je vybaven pětimístnou revolverovou hlavou pro 1 vnikací těleso a až 4 objektivy (zvětšení 25 – 500 ×). Software umožňuje manuální i plně automatické vyhodnocení tvrdosti.