Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Dlouhý Antonín

prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.

Místnost205
Telefon+420 532 290 412
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-9721-2014
Pozicevedoucí - Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů


2021

Heczko M., Mazánová V., Gröger R., Záležák T., Hooshmand M., George E., Mills M., Dlouhý A.: Elemental segregation to lattice defects in the CrMnFeCoNi high-entropy alloy during high temperature exposures. Acta Mater. 208 (2021) 116719

Heep L., Schwalbe C., Heinze C., Dlouhý A., Rae C., Eggeler G.: Dislocation networks in gamma/gamma?-microstructures formed during selective laser melting of a Ni-base superalloy. Scr. Mater. 190 (2021) 121-125

Oliveros D., Fraczkiewicz A., Dlouhý A., Zhang C., Song H., Sandfeld S., Legros M.: Orientation-related twinning and dislocation glide in a cantor high entropy alloy at room and cryogenic temperature studied by in situ TEM straining. Mater. Chem. Phys. 272 (2021) 1249552020

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

Gröger R., Vítek V., Dlouhý A.: Effective pair potential for random fcc CoCrFeMnNi alloys. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 28 (2020) 075006

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: How Nanoscale Dislocation Reactions Govern Low-Temperature and High-Stress Creep of Ni-Base Single Crystal Superalloys. Crystals 10 (2020) 134

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: On the stress and temperature dependence of low temperature and high stress shear creep in Ni-base single crystal superalloys. Mater. Sci. Eng. A 795 (2020) 139961

Veverková J., Bártková D., Weiser A., Dlouhý A., Babula P., Stepka P., Goldbergová M.: Effect of Ni ion release on the cells in contact with NiTi alloys. Environ Sci Pollut R 27 (2020) 7934-7942

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-1692019

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 104592

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-155

Kamarad J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 165333

Horst O., Ruttert B., Bürger D., Heep L., Wang H., Dlouhý A., Theisen W., Eggeler G.: On the rejuvenation of crept Ni-Base single crystal superalloys (SX) by hot isostatic pressing (HIP). Mater. Sci. Eng. A 758 (2019) 202-2142018

Eggeler G., Wieczorek ., Fox F., Berglund S., Bürger D., Dlouhý A., Wollgramm P., Neuking K., Schreuer J., Jácome L., Gao S., Hartmaier A., Laplanche G.: On Shear Testing of Single Crystal Ni-Base Superalloys. Metall. Mater. Trans. A 49A (2018) 3951-3962

Wu X., Dlouhý A., Eggeler Y., Spiecker E., Kostka A., Somsen C., Eggeler G.: On the nucleation of planar faults during low temperature and high stress creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 144 (2018) 642-655

Ševčíková J., Bártková D., Goldbergová M., Kuběnová M., Čermák J., Frenzel J., Weiser A., Dlouhý A.: On the Ni-Ion release rate from surfaces of binary NiTi shape memory alloys. Appl. Surf. Sci. 427 (2018) 434-443

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Válková L., Ševčíková J., Pávková Goldbergová M., Weiser A., Dlouhý A.: Osteoarthritic process modifies expression response to NiTi alloy presence. J. Mater. Sci. Mater. M. 29 (2018) 146

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-1042017

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Schneeweiss O., Friák M., Dudová M., Holec D., Šob M., Kriegner D., Holý V., Beran P., George E., Neugebauer J., Dlouhý A.: Magnetic properties of the CrMnFeCoNi high-entropy alloy. Phys. Rev. B 96 (2017) 014437

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-1092016

Wu X., Wollgramm P., Somsen C., Dlouhý A., Kostka A., Eggeler G.: Double minimum creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 112 (2016) 242-260

Yardley V., Povstugar I., Choi P., Raabe D., Parsa A., Kostka A., Somsen C., Dlouhý A., Neukin K., George E., Eggeler G.: On Local Phase Equilibria and the Appearance of Nanoparticles in the Microstructure of Single-Crystal Ni-Base Superalloys. Adv. Eng. Mater. 18 (2016) 1556-1567

Otto F., Dlouhý A., Pradeep K., Kuběnová M., Raabe D., Eggeler G., George E.: Decomposition of the single-phase high-entropy alloy CrMnFeCoNi after prolonged anneals at intermediate temperatures. Acta Mater. 112 (2016) 40-522015

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics: Influence of Segment Mobility on Critical Shear Stress. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 654-656

Parsa A., Wollgramm P., Buck H., Kostka A., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: Ledges and grooves at gama/gama´ interfaces of single crystal superalloys. Acta Mater. 90 (2015) 105-117

Parsa A., Wollgramm P., Buck H., Somsen C., Kostka A., Povstugar I., Choi P., Raabe D., Dlouhý A., Müller J., Spiecker E., Demtroder K., Schreuer J., Neukin K., Eggeler G.: Advanced Scale Bridging Microstructure Analysis of Single Crystal Ni-Base Superalloys. Adv. Eng. Mater. 17 (2015) 216-2302014

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation dynamics applied to a motion of low-angle tilt boundaries. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 87-91

Holec D., Friák M., Dlouhý A., Neugebauer J.: Ab initio study of point defects in NiTi-based alloys. Phys. Rev. B 89 (2014) 014110

Jácome L., Nörtershäuser P., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: On the nature of gama´ phase cutting and its effect on high temperature and low stress creep anisotropy of Ni-base single crystal superalloys. Acta Mater. 69 (2014) 246-2642013

Kuběnová M., Zálešák J., Čermák J., Dlouhý A.: Impact of hydrogen-assisted heat treatments on microstructure and transformation path in a Ni-rich NiTi shape memory alloy. J. Alloys Comp. 577S (2013) 287-2902012

Manchuraju S., Kröger A., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G., Sarosi P., Anderson P., Mills M.: Pseudoelastic deformation and size effects during in situ transmission electron microscopy tensile testing of NiTi. Acta Mater. 60 (2012) 2770-2777

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics Applied to Interactions between Dislocation Walls and Particles. Acta Phys. Pol. A 122 (2012) 450-4522011

Olbricht J., Yawny A., Pelegrina J., Dlouhý A., Eggeler G.: On the Stress-Induced Formation of R-phase in Ultra-Fine-Grained Ni-rich NiTi Shape Memory Alloys. Metall. Mater. Trans. A 42 (2011) 2556-2574

Dudová M., Kuchařová K., Barták T., Bei H., George E., Somsen C., Dlouhý A.: Creep in Directionally Solidified NiAl-Mo Eutectics. Scr. Mater. 65 (2011) 699-702

Kočích R., Kursa M., Szurman I., Dlouhý A.: The influence of imposed strain on the development of microstructure and transformation characteristics of Ni-Ti shape memory alloys. J. Alloys Comp. 509 (2011) 2716-2722

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation modelling of high temperature plasticity. Key Eng. Mater. 465 (2011) 115-118

Frotscher M., Wu S., Simon T., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: Elementary Deformation and Damage Mechanisms During Fatigue of Pseudo-elastic Microstents. Adv. Biomat. 13 (2011) B181-B186

Holec D., Friák M., Dlouhý A., Neugebauer J.: Ab initio study of pressure stabilized NiTi allotropes: Pressure-induced transformations and hysteresis loops. Phys. Rev. B 84 (2011) 224119


ČísloNázev
8J21AT002 Vliv vodíku na strukturu a funkční vlastnosti tvarově-paměťových slitin NiTi
NU20-08-00149 Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace
20-11321S Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTi
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl