Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Chlupová Alice

Ing. Alice Chlupová, Ph.D.

Místnost116b
Telefon+420 532 290 344
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-9775-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina nízkocyklové únavy

Osobní informace
 • 1987-1991 Středoškolské studium
  Střední průmyslová škola stojní v Bruntále
 • 1991-1996 Vysokoškolské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Materiálové inženýrství
 • 1996-1999 Postgraduální doktorské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství


 • 1994-1999 ÚFM AV ČR
  studijní pobyt v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR (vypracování diplomové a disertační práce)
 • 1998-2001 ÚFM AV ČR
  Odborný pracovník v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR
 • 2001-2004 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině
 • 2004-2010
  Mateřská dovolená
 • od r. 2010 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině či oddělení

 • Činnost
  Únavové chování kompozitních materiálů, laminátů a kovových materiálů při pokojové teplotě a za zvýšených teplot, mechanismy poškození a lomu (iniciace a růst trhlin, vývoj poškození, porušování a únavový lom), vztah mezi mikrostrukturou a únavovým chováním u kovových a kompozitních materiálů, metalografie materiálů a fraktografická analýza lomových ploch (OM, SEM) a další.


  2024

  Hloch S., Poloprudský J., Šiška F., Babinský T., Nag A., Chlupová A., Kruml T.: Erosion development in AISI 316L stainless steel under pulsating water jet treatment. Engineering Science and Technology 50 (2024) 101630

  Šulák I., Chlupová A., Poloprudský J., Svoboda J.: Cyclic plastic response of rotary swaged Fe-14Cr-10Al-4Y2O3 ODS alloy at 1000 -1200 °C. Mater. Character. 207 (2024) 113519

  Šulák I., Chlupová A., Záležák T., Kuběna I., Roth J., Jahns K., Krupp U., Kruml T.: High-temperature fatigue and creep performance of additively manufactured NiCu-based alloy. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 143-153

  Poloprudský J., Gamanov Š., Chlupová A., Klichová D., Nag A., Stolárik G., Hloch S.: Water droplet erosion assessment in the initial stages on AISI 316L using kernel average misorientation. Tribology International 191 (2024) 109165  2023

  Polák J., Chlupová A.: Mechanisms of intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline materials. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 197-202

  Chlupová A., Šulák I., Kuběna I., Kruml T., Roth J., Jahns K.: Comparison of microstructure and properties of nickel-copper alloy prepared by casting and laser powder bed fusion process. Mater. Sci. Forum 1082 (2023) 171-176

  Chlupová A., Hloch S., Nag A., Šulák I., Kruml T.: Effect of pulsating water jet processing on erosion grooves and microstructure in the subsurface layer of 25CrMo4 (EA4T) steel. Wear 524-525 (2023) 204774

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Obrtlík K.: Effect of heat treatment on the microstructure and fatigue behaviour of AISI 4130 steel. Kovové materiály 61 (2023) 401-407

  Šulák I., Chlupová A., Obrtlík K.: High-temperature low cycle fatigue of nickel-based superalloy IN738LC. Defect Diffus. Forum 422 (2023) 27-32  2022

  Man J., Šulák I., Chlupová A., Kuběna I., Douša L., Polák J.: Cyclic plasticity and LCF behavior of AISI 316L austenitic stainless steel manufactured by selective laser melting (SLM). Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 241-246

  Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

  Chlupová A., Šulák I., Babinský T., Polák J.: Intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline copper. Mater. Sci. Eng. A 848 (2022) 143357  2021

  Čuha D., Nag A., Chlupová A., Hloch S.: Erosion of Titanium and Aluminium Alloys Using Pulsating Water Jet: Effect of Standoff Distance. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021) 56-66

  Chlupová A., Šulák I., Kunčická L., Kocich R., Svoboda J.: Microstructural aspects of new grade ODS alloy consolidated by rotary swaging. Mater. Character. 181 (2021) 111477

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S.: Identification of Local Microplasticity on Ti6Al4V After Impingement of Periodically Acting Water Clusters. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 63-74

  Švábenská E., Chlupová A., Foldyna J., Schneeweiss O.: Evolution of Microstructure of Silicon Steel After Pulsating Water Jet Treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 219-228

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S., Hlaváček P., Foldyna J.: Effect of Standoff Distance on the Erosion of Various Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 164-171

  Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Kruml T., Hloch S.: Surface and Subsurface Analysis of Stainless Steel and Titanium Alloys Exposed to Ultrasonic Pulsating Water Jet. Materials 14 (2021) 5212  2020

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

  Švábenská E., Pizúrová N., Roupcová P., Chlupová A., Brajer J., Foldyna J., Schneeweiss O.: Effect of shock wave on microstructure of silicon steel. Surfaces and Interfaces 20 (2020) 100415-100425

  Chlupová A., Poczklán L., Man J., Mazánová V., Heczko M., Kruml T.: Character of Fatigue Damage under Axial, Torsional and Biaxial Loading of 316L Stainless Steel. Defect Diffus. Forum 405 (2020) 264-270

  Chlupová A., Šulák I., Svoboda J.: High Temperature Cyclic Plastic Response of New-Generation ODS Alloy. Metals 10 (2020) 804

  Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278  2019

  Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74  2018

  Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005  2017

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Karol M., Chlupová A., Mazánová V., Kruml T.: Fatigue crack initiation and growth in 316L steel in torsional cyclic loading. Eng. Mech. 23 (2017) 434-437

  Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Tinoco Navarro H., Chlupová A., Kruml T.: Development of the bulge test equipment for measuring mechanical properties of thin films. METAL 2017 Conf. Proc 26 (2017) 1053-1058

  Man J., Chlupová A., Kuběna I., Kruml T., Man O., Järvenpää A., Karjalainen L., Polák J.: LCF behaviour of 301LN steel: coarse-grained vs. UFG-bimodal structure. Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2017) 205-210

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-505  2016

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292  2015

  Polák J., Petrenec M., Chlupová A., Tobiáš J., Petráš R.: Cyclic plastic response of nickel-based superalloy at room and at elevated temperatures. Materials Testing 57 (2015) 119-125  2014

  Petrenec M., Polák J., Tobiáš J., Šmíd M., Chlupová A., Petráš R.: Analysis of cyclic plastic response of nickel based IN738LC superalloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 44-50

  Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408

  Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136

  Chlupová A., Man J., Kuběna I., Polák J., Karjalainen L.: LCF behaviour of ultrafine grained 301LN stainless steel. Proc. Eng. 74 (2014) 147-150  2011

  Šmíd M., Petrenec M., Polák J., Obrtlík K., Chlupová A.: Analysis of the Effective and Internal Cyclic Stress Components in the Inconel Superalloy Fatigued at Elevated Temperature. Adv. Mater. Res. 278 (2011) 393-398

  Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577  2008

  Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-584  2003

  Chlup Z., Todd I., GARCIA-ESCORIAL A., Lieblich M., Chlupová A., O´Dwyer J.: Bulk nanostructured aluminium alloy Al93Fe3Cr2Ti2: Processing and characterisation. Mater. Sci. Forum 426 (2003) 2417-2422


  ČísloNázev
  AVOZ 2041904-I038 Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku
  106/02/D147 Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátů
  C2041104 Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžování