Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Chlupová Alice

Ing. Alice Chlupová, Ph.D.

Místnost116b
Telefon+420 532 290 344
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-9775-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina nízkocyklové únavy

Osobní informace
 • 1987-1991 Středoškolské studium
  Střední průmyslová škola stojní v Bruntále
 • 1991-1996 Vysokoškolské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Materiálové inženýrství
 • 1996-1999 Postgraduální doktorské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství


 • 1994-1999 ÚFM AV ČR
  studijní pobyt v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR (vypracování diplomové a disertační práce)
 • 1998-2001 ÚFM AV ČR
  Odborný pracovník v oddělení mechanických vlastností ÚFM AV ČR
 • 2001-2004 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině
 • 2004-2010
  Mateřská dovolená
 • od r. 2010 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy ÚFM AV ČR, spolupráce na projektech běžících ve skupině či oddělení

 • Činnost
  Únavové chování kompozitních materiálů, laminátů a kovových materiálů při pokojové teplotě a za zvýšených teplot, mechanismy poškození a lomu (iniciace a růst trhlin, vývoj poškození, porušování a únavový lom), vztah mezi mikrostrukturou a únavovým chováním u kovových a kompozitních materiálů, metalografie materiálů a fraktografická analýza lomových ploch (OM, SEM) a další.


  2022

  Chlupová A., Šulák I., Babinský T., Polák J.: Intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline copper. Mater. Sci. Eng. A 848 (2022) 143357  2021

  Švábenská E., Chlupová A., Foldyna J., Schneeweiss O.: Evolution of Microstructure of Silicon Steel After Pulsating Water Jet Treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 219-228

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S., Hlaváček P., Foldyna J.: Effect of Standoff Distance on the Erosion of Various Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 164-171

  Chlupová A., Šulák I., Kunčická L., Kocich R., Svoboda J.: Microstructural aspects of new grade ODS alloy consolidated by rotary swaging. Mater. Character. 181 (2021) 111477

  Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

  Poloprudský J., Chlupová A., Kruml T., Hloch S.: Identification of Local Microplasticity on Ti6Al4V After Impingement of Periodically Acting Water Clusters. Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances (2021) 63-74

  Čuha D., Nag A., Chlupová A., Hloch S.: Erosion of Titanium and Aluminium Alloys Using Pulsating Water Jet: Effect of Standoff Distance. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021) 56-66

  Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Kruml T., Hloch S.: Surface and Subsurface Analysis of Stainless Steel and Titanium Alloys Exposed to Ultrasonic Pulsating Water Jet. Materials 14 (2021) 5212  2020

  Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278

  Chlupová A., Poczklán L., Man J., Mazánová V., Heczko M., Kruml T.: Character of Fatigue Damage under Axial, Torsional and Biaxial Loading of 316L Stainless Steel. Defect Diffus. Forum 405 (2020) 264-270

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

  Chlupová A., Šulák I., Svoboda J.: High Temperature Cyclic Plastic Response of New-Generation ODS Alloy. Metals 10 (2020) 804

  Švábenská E., Pizúrová N., Roupcová P., Chlupová A., Brajer J., Foldyna J., Schneeweiss O.: Effect of shock wave on microstructure of silicon steel. Surfaces and Interfaces 20 (2020) 100415-100425  2019

  Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407

  Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74  2018

  Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005  2017

  Karol M., Chlupová A., Mazánová V., Kruml T.: FATIGUE CRACK INITIATION AND GROWTH IN 316L STEEL IN TORSIONAL CYCLIC LOADING. Eng. Mech. 23 (2017) 568-573

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Beran P., Kruml T.: Effect of Alloying and Thermal Processing on Mechanical Properties of TiAl Alloys. Solid State Phenom. 258 (2017) 501-505

  Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Tinoco Navarro H., Chlupová A., Kruml T.: DEVELOPMENT OF THE BULGE TEST EQUIPMENT FOR MEASURING MECHANICAL PROPERTIES OF THIN FILMS. METAL 2017 Conf. Proc 26 (2017) 1053-1058  2016

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

  Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292  2015

  Polák J., Petrenec M., Chlupová A., Tobiáš J., Petráš R.: Cyclic plastic response of nickel-based superalloy at room and at elevated temperatures. Materials Testing 57 (2015) 119-125  2014

  Petrenec M., Polák J., Tobiáš J., Šmíd M., Chlupová A., Petráš R.: Analysis of cyclic plastic response of nickel based IN738LC superalloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 44-50

  Chlupová A., Man J., Kuběna I., Polák J., Karjalainen L.: LCF behaviour of ultrafine grained 301LN stainless steel. Proc. Eng. 74 (2014) 147-150

  Chlupová A., Obrtlík K., Beran P., Heczko M., Polák J., Kruml T.: Monotonic and cyclic properties of TiAl alloys doped with Nb, Mo and C. Procedia Eng. 74 (2014) 405-408

  Kruml T., Chlupová A., Obrtlík K.: Cyclic deformation of a modern TiAl alloy at high temperatures. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1131-1136  2011

  Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577

  Šmíd M., Petrenec M., Polák J., Obrtlík K., Chlupová A.: Analysis of the Effective and Internal Cyclic Stress Components in the Inconel Superalloy Fatigued at Elevated Temperature. Adv. Mater. Res. 278 (2011) 393-398  2008

  Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-584  2003

  Chlup Z., Todd I., GARCIA-ESCORIAL A., Lieblich M., Chlupová A., O´Dwyer J.: Bulk nanostructured aluminium alloy Al93Fe3Cr2Ti2: Processing and characterisation. Mater. Sci. Forum 426 (2003) 2417-2422


  ČísloNázev
  AVOZ 2041904-I038 Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníku
  106/02/D147 Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátů
  C2041104 Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžování